hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

Przepisy dot. obiektów hotelarskich

 

Ustawa
z 29.08.1997 r.

o usługach turystycznych

Dz.U. Nr 106 poz. 672. Zmiany obowiązują od 17.09.2010 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych - 2009

t.j.Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2268, zm.Dz.U. 273 poz.2703, Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz.1462, Dz.U. z 2006 Nr 220 poz.1600, Dz.U. z 2008 Nr 180 poz.1112;
Dz.U. z 2010 Nr 106 poz. 672
Dz.U. z 2013 r. poz. 829
Dz.U. 2013 poz. 1113
Ustawa
z 29.07.2005 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - wyciąg - obowiązuje od 01.01.2006 r. Dz.U. 2005,
nr 175 poz. 1462
Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń Dz.U. 2004, nr 62 poz.576
Ustawa
z 28.07.2005 r.
ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Dz. U.2005,
nr 167, Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654,
Dz.U. 2011 nr 73 poz. 390 ,
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504,
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921
Ustawa
z dnia 16.09.2011 r.
o timeshare
Data wejścia w życie: 28.04.2012
Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1370
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie t.j. Dz.U. z 2006 Nr 22 poz.169, zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 259 poz. 1553
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29.12.2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego Dz.U. 2011 nr 10 poz. 54
Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 10.06.2002 r.  w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży Dz.U. z 2002 r. nr 174 poz. 1428
zm z 2007 nr 247 poz. 1828
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Dz.U. 2001,
Nr 135, poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 22.09.2005 r.
w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej Dz.U. z 2005, Nr 188, poz.1582
Dyrektywy

DYREKTYWA Rady 90/314/EWG z 13 czerwca 1990 r. o podróżach i wycieczkach turystycznych i wakacjach sprzedawanych w formie pakietu usług.

ZALECENIE Rady 86/665/EWG z dnia 22 grudnia 1986 dotyczące standaryzacji informacji w istniejących hotelach

ZALECENIE Rady 86/666/EWG z dnia 22 grudnia 1986 dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w istniejących hotelach

ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 692/2011
z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE

 

 

Odpowiedzialność hotelarza za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego. Kodeks cywilny - wyciąg

KONWENCJA o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych  sporządzona w Paryżu dnia 17.12.1962 r. oraz Oświadczenie z dnia 28.12.1998 r w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz.196 i 197)

Wyciąg z Prawa budowlanego. Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych 

PRIORYTET 3.4: Przygotowanie Polski do uczestnictwa we wspólnotowym rynku turystycznym - wyciąg z Narodowego Programu Przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej
 

Projekty ustaw

Założenia nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
Usługi hotelarskie - proponowane zmiany:
- zmiana definicji motelu (przez rezygnację z odwołania w tej definicji do pojęcia hotelu) i określenie na nowo wymagań kategoryzacyjnych dla moteli, gdyż wymagania dla moteli są obecnie nadmiarowe i nieadekwatne do oczekiwań przy tego rodzaju obiektach.
- zmiana definicji usług hotelarskich.
Nowelizacja powinna doprowadzić do zmiany definicji usług hotelarskich, dla objęcia tą definicją miejsc na ustawienie samochodów mieszkalnych, a także dla umożliwienia świadczenia usług poza obiektem, jeżeli usługi te podporządkowane są podstawowej usłudze zakwaterowania. W obecnym brzmieniu definicji takie dodatkowe usługi poza obiektem hotelarskim, jak np. transfer na lotnisko, mogą kwalifikować całą usługę hotelarską jako imprezę turystyczną. - czytaj pełny tekst .

Projekt ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw
 

Przepisy nieobowiązujące
Ustawa z dnia 13.07.2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece. (Dz.U. 2000,nr 74 poz. 855, z 2004 nr 96 poz.959). Data uchylenia: 2012-04-28

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.06.2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 66, Poz 665, z 2002 r. Dz.U. Nr 142, poz.1191)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z 30.12. 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz.U.2006 Nr 5 poz.28)

Rozporządzenie Min.Gospodarki z dnia 28.06.2001 r.w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (tj. Dz.U. 2006, Nr 30, poz. 214)

WYMAGANIA

kategoryzacyjne dla:
- hoteli
- moteli
- pensjonatów
- schronisk
- innych obiektów


Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl