hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

PRAWO ŻYWNOźCIOWE
     
ustawa z dnia
25.08.2006 r.
(Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225)
o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 
tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 136,poz. 914, Nr 182,poz. 1228, Nr 230,poz. 1511,
z 2011 r.Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016.
  zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia uchwalona przez Sejm 2.12.2009 r. i przekazana do Senatu
- uzasadnienie
-projekty rozporządzeń
 
ustawa z dnia 25.06.2009 r. o rolnictwie ekologicznym Dz.U. z 2009 nr 116. poz. 975
ustawa z dnia 24.08.2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Dz.U. z 2001 nr 128, poz. 1407,  zm. 2002 nr 37, poz.329
Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych Dz.U. z 2007 nr 137 poz. 966
Rozporządzenie  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.01.2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową Dz.U. 2003 nr 31 poz. 258
     
Rozporządzenia i Dyrektywy
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych z dnia 15.11.2005 r. Dz. U. L 338 , 22/12/2005 P. 0001 - 0026, zm.Dz.U.  L 322 12 7.12.2007, L 107 9 29.4.2010,L 281 7 28.10.2011
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2005 w sprawie monitorowania temperatur w środkach transportu, podczas magazynowania oraz składowania głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi z 12.01.2005 r.
Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi z 29.04.2004 r. - Dz.U.  L 139 z 30.04.2004, str. 206
Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

zm. Dz.U.
L 338 27 22.12.2005,
L 338 83 22.12.2005,
L 320 1 18.11.2006,
L 363 1 20.12.2006,
L 281 8 25.10.2007,
L 277 8 18.10.2008,
L 87 109 31.3.2009,
L 314 8 1.12.2009,
L 159 18 25.6.2010,
L 46 14 19.2.2011
Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55; sprostowane w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22

 

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie higieny środków spożywczych
z 29.04.2004 r. wraz ze sprostowaniem z 30.04.2004 r.

zm. Dz.U. L277 7 18.10.2008, L87 109 31.03.2009

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

 

ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
z 28.01.2002 r.

zm. Dz.U. L 245  4 z 29.9.2003,  L100 3 8.04.2006, L60 17 5.03.2008, L188 14 18.07.2009

Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych z 20.03.2000 r.

Dz.U. L 109 29 6.5.2000,

zm.Dz.U. L 188 14 18.7.2009

Dyrektywa Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych z 24.09.1990 r.
Dyrektywa Rady 89/108/EWG

 

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi z 21.12.1988 r.
Dyrektywa Komisji
Nr 92/2/EWG
ustanawiająca procedurę pobierania próbek oraz wspólnotową metodę analizy do celów urzędowej kontroli temperatur głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi z 13.01.1992 r.

31992L0002

     
PROJEKTY USTAW
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - projekt z dnia 06.09.2005 r. 
 
 HACCP

System HACCP  
 

Przepisy uchylone

Dyrektywa Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych z 14.06.1993 r. (uchylona Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.)

Dyrektywa Komisji Nr 92/1/EWG w sprawie monitorowania temperatur w środkach transportu, podczas magazynowania oraz składowania głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi z 13.01.1992 r. (uchylona Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 37/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r.)

Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2003 nr 208  poz.2020 z późn.zm.)

ustawa z dnia 06.09.2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz.U. z 2001 nr 128 z późn.zm.)

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 r. w sprawie suplementów diety Dz.U. 2003 nr 27 poz.236 (uchylone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety)

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 15.01.2003 r. w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu Dz.U. 2003 nr 37 poz. 327 zm.z  2006 Dz.U. nr 144 poz.1049 (uchylone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji (Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1259)

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 06.01.2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz.U. 2003 nr 7 poz. 91)

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 r.w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności  (Dz.U.2003 nr 21 poz.179)

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z 19.12. 2002 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności i warunków ich stosowania (Dz.U. 2003 nr 27 poz.237)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.04.2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1096)

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4.11.1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej. (Dz.U. z 1985 r. Nr 56, poz. 289)

 

- poradniki HACCP


 

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl