hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

Przepisy dot. obiektów hotelarskich

(86/665/EWG)
(wersja robocza tłumaczenia) 

ZALECENIE RADY
z dnia 22 grudnia 1986 r.

dotyczące standaryzacji informacji w istniejących hotelach

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, a w szczególności art. 235 tego Traktatu,

mając na uwadze wniosek Komisji (1)
mając na uwadze opinię Parlamentu Europejskiego (2)
mając na uwadze opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3)
a także biorąc pod uwagę co następuje:

Artykuł 2 Traktatu ustanawia, że szczególnym zadaniem Wspólnoty będzie promowanie wśród krajów Wspólnoty harmonijnego rozwoju działań gospodarczych, ciągłego i zrównoważonego rozwoju i ścisłych zależności pomiędzy Państwami do niej należącymi. Turystyka może pomóc w osiąganiu tych celów.

W swojej Uchwale z dnia 10 kwietnia 1984 w sprawie polityki Wspólnoty dotyczącej turystyki (4) Rada wzywa Komisję do przedstawienia wniosków, w mając na względzie ułatwianie turystyki w ramach Wspólnoty.

Aby przełamać bariery językowe i aby wziąć pod uwagę inne szczególne właściwości lokalne, przydałoby się zapewnić podróżującym we wszystkich Państwach Członkowskich standaryzowaną informację dotyczącą zakwaterowania w hotelach wykorzystującą symbole wyrażające w sposób zrozumiały dostępność tych noclegów.

Za wprowadzenie w hotelach systemu standaryzowanej informacji powinny także ponosić odpowiedzialność krajowe organizacje turystyczne odpowiedzialne za politykę w dziedzinie turystyki w Państwach Członkowskich lub inne kompetentne organizacje.

W większości Krajów Członkowskich istnieje system stopniowania hoteli, którego celem jest opisanie ich standardu wygody oraz dostępnych udogodnień. W uzupełnieniu do krajowych systemów stopniujących istnieją również systemy komercjalne stosowane przez organizacje. Funkcjonujące już krajowe i komercjalne systemy stopniowania znacząco różnią się.

Z powodu stosowanych obecnie różnicujących kryteriów, nie udało się dotąd opracować systemu stopniowania hoteli na poziomie Wspólnoty, niemniej jednak byłoby pożądane rozważenie możliwości dokonania tego w przyszłości.


NINIEJSZYM ZALECA:

aby Państwa Członkowskie:

1. zwróciły się z prośbą do krajowych organizacji turystycznych lub innych kompetentnych organizacji, we współpracy z organizacjami reprezentującymi hotelarzy o przyjęcie na siebie odpowiedzialności za wprowadzanie wnioskowanego systemu standaryzowanej informacji, przy wzięciu pod uwagę symboli ustalonych w załączniku nr 2. Odpowiedzialność ta implikuje zbieranie, sprawdzanie i publikowanie informacji dotyczących hoteli w zgodności z niniejszym Zaleceniem,

2. zachęcały do wprowadzania tej standaryzowanej informacji w oficjalnych informatorach hotelowych, jeśli one istnieją ,

3. przyjęły jako cel zagwarantowanie, że oficjalne przewodniki hotelowe będą zawierały informacje wymienione w załączniku nr 1,

4. przyjęły jako cel zagwarantowanie, że ceny pokoi będą widoczne przy wejściu do hotelu i w każdym z pokoi,

5. biorąc pod uwagę symbole ustalone w załączniku nr 2, podjęły każdą próbę, aby przyjąć i wprowadzić w życie właściwe działania mające na celu wprowadzenie systemu standaryzowanej informacji w istniejących hotelach w ciągu dwóch lat od przyjęcia niniejszego Zalecenia,

6. przesyłały corocznie do Komisji oficjalny przewodnik hotelowy (przewodniki) opublikowany z zgodzie z niniejszym Zaleceniem,

WZYWA Komisję do dokonania analizy, we współpracy z Państwami Członkowskimi, własnych organizacji turystycznych i/lub reprezentacji ich przemysłów hotelarskich, istniejących systemów stopniowania hoteli oraz do zbadania praktycznej stosowalności i celowości tworzenia systemów stopniowania hoteli w ramach całej Wspólnoty.Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 1986 roku.

[W imieniu Rady]
G. SHAW
[Przewodniczący]


Aneks I. Sugerowana zawartość dla przewodników hotelowych

Wstęp jak używać przewodnika, z naciskiem na użyte symbole;

wstęp winien zawierać informacje o cenach w sezonie i poza nim w skali krajowej i/lub regionalnej jak również wszelkie niezbędne informacje w języku danego kraju i przynajmniej dwóch innych językach

- lista usług oferowanych przez hotel:

- nazwa, adres, numer telefonu i telexu

- ilość pokoi oraz wyposażenie z zakresu urządzeń sanitarnych  

- okres otwarcia

- maksymalna cena za pokój dwuosobowy w szczycie sezonu łącznie z Vat-em

- odległość od lotniska, stacji kolejowej i terminalu lotniczego

- akceptowanie kart kredytowych i płatniczych

- informacja o językach używanych

- znormalizowane symbole udogodnień w hotelu (patrz Aneks II)

- adres do korespondencji związanych z nieścisłościami zawartymi w przewodnikach


Aneks II. Znormalizowane symbole udogodnień w hotelu
 
Building of historical or architectural interest >
Green surroundings >
Private car park >
Indoor swimming pool >
Outdoor swimming pool >
Tennis courts at or near hotel >
Sauna >
Accessible at night >
Telex available to clients >
Lift >
Meeting room available >
Television room >
Certain facilities for the disabled >
Facilities for children >
Dogs allowed >
Restaurant service >
Breakfast only >
Alcoholic drinks available >
Hairdresser's >
Dry cleaning and/or laundry service >
Room service >
Air-conditioned rooms >
Centrally heated rooms >
Radio in the rooms >
Television in the rooms >
Telephone in the rooms >

[hotelarze.pl - 28.07.2005]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl