hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

TURYSTYKA

 

35. posiedzenie Senatu, 6 marca 2003 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki
w sprawie problemów polskiej turystyki

Oświadczenie złożone przez senator Wiesławę Sadowską

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej Jerzego Hausnera

Pan Roman Budzyński, prezes zarządu Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej "Gromada", przedstawił mi aktualne problemy turystyki polskiej wraz z propozycjami konkretnych rozwiązań w tym zakresie. Po zapoznaniu się z jego tezami, niniejszym chciałabym wyrazić poparcie dla przedłożonych przez niego rozwiązań, które wysoko oceniam pod względem merytorycznym, a które - co ważne - nie ograniczają się jedynie do postulowania zwiększenia nakładów finansowych ze strony państwa. Ich właściwa realizacja przyczyni się do systematycznej poprawy kondycji turystyki polskiej.

Jak wynika z przedstawionych przez pana Budzyńskiego dokumentów, ta dziedzina gospodarki narodowej, mimo sprzyjających czynników geograficznych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych, które powinny zostać należycie wykorzystane, nadal nie rozwija się w oczekiwanym tempie. Co więcej, analiza danych statystycznych za lata ubiegłe nie napawa optymizmem, bo zamiast dynamicznego rozwoju, mającego miejsce w innych krajach europejskich w dobie ponowoczesności, w których obserwuje się stały wzrost przychodów i zatrudnienia w turystyce i branżach pokrewnych, w naszym kraju zauważymy stagnację. Dostrzegalny jest spadek liczby gości zagranicznych odwiedzających nasz kraj, a także spadek wewnętrznego krajowego ruchu turystycznego, zwłaszcza w porównaniu z innymi państwami europejskimi, których walory turystyczne są zbliżone do polskich, a często nawet skromniejsze niż polskie. Udział turystyki w generowaniu produktu krajowego brutto wynosił w 2002 r. 2,2%, w 1997 r. było to 3,7%, zaś wskaźnik przychodów z turystyki na jednego mieszkańca jest u nas wielokrotnie niższy niż w krajach unijnych, a trzykrotnie niższy niż na Węgrzech. Równie niekorzystne proporcje występują w zakresie wielkości zatrudnienia w samej turystyce i gałęziach gospodarki z nią związanych.

Przyjęty przez Radę Ministrów 24 stycznia 2001 r. dokument "Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006" zakłada wzrost przyjazdów cudzoziemców do Polski z piętnastu milionów w 2001 r. do piętnastu milionów stu tysięcy osób w 2006 r., czyli zaledwie o 0, 7%. Jest to zatem program zachowawczy.

Aby nie ograniczać się tylko do przedstawienia obecnej sytuacji, oprócz prognoz na przyszłość załączam proponowane przez "Gromadę" rozwiązania,* pod którymi podpisuję się przede wszystkim dlatego, że skorzystanie z nich w perspektywie przyczyniłoby się do tworzenia nowych miejsc pracy. Jestem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej z ziemi radomskiej, obszaru, gdzie poziom bezrobocia jest nader wysoki, a jego skutki społeczne są szczególnie odczuwalne, zatem pozytywnie odnoszę się do propozycji "Gromady", które pana resort, odpowiedzialny za sprawy turystyki, pracy i polityki społecznej, powinien przychylnie przyjąć i rozważyć możliwość ich zastosowania w praktyce.

Wobec wprowadzenia od 1 lipca bieżącego roku obowiązku wizowego dla obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy popieram starania polskich biur podróży, a w tym OST "Gromada", dotyczące pośrednictwa wizowego. Ze zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęłam wiadomość, iż polskie władze, a konkretnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, prowadzą rozmowy z dwudziestoma pięcioma rosyjskimi biurami turystycznymi na temat zbierania wniosków wizowych i przekazywania ich do konsulatów.

Uważam, że "Gromada", podmiot ze stuprocentowym udziałem kapitału polskiego, cieszący się od kilkudziesięciu lat renomą w Polsce i u naszych wschodnich sąsiadów, z powodzeniem może świadczyć ten rodzaj usług na tamtym rynku. Za przyjęciem oferty tej firmy przemawia jej doświadczenie, niezawodność oraz dobra współpraca z rosyjskimi biurami podróży. Skorzystanie z jej potencjału zapewni państwu polskiemu sprawne przygotowanie i efektywne realizowanie systemu wizowego oraz wpływy budżetowe.

Łączę wyrazy szacunku
Senator RP Wiesława Sadowska

Odpowiedź

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przekazał informację w związku z oświadczeniem senator Wiesławy Sadowskiej, złożonym na 35. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 34):

Warszawa, 01.03.2003

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Nawiązując do pisma Pana Marszałka z dnia 12 marca w sprawie oświadczenia złożonego przez Panią Senator Wiesławę Sadowską na 35. posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2003 r., pragnę wyrazić zadowolenie, iż turystyka jako dział gospodarki narodowej i uwarunkowania jej dalszego rozwoju są w polu zainteresowania Senatu. Szczególne podziękowanie wyrażam Pani senator Wiesławie Sadowskiej, bowiem każdy głos w dyskusji na temat realnych możliwości i działań, służących poprawie sytuacji w polskiej turystyce jest rozpatrywany i brany pod uwagę w pracach nad doskonaleniem dotychczasowych rozwiązań i zamierzeniach na przyszłość.

Uprzejmie informuję, że materiał, przygotowany w lipcu 2002 roku przez Pana dr Romana Budzyńskiego, Prezesa Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej "Gromada", przekazany był do Ministra Gospodarki, a zasygnalizowane w nim problemy oraz postulaty były przedmiotem analizy, w tym także pod kątem możliwości ich zastosowania w praktyce.

Uważam, że dialog administracji rządowej z samorządami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w turystyce, jest niezwykle ważny w procesie przygotowywania i wdrażania instrumentów legislacyjnych i ekonomicznych, mających wspierać zarówno gospodarkę turystyczną jak i przedsiębiorców sektora turystyki. Pragnę podkreślić, iż z wdzięcznością przyjmuję wszelkie sugestie i inicjatywy, a zwłaszcza bardzo konkretne propozycje rozwiązań, stymulujących rozwój gospodarki turystycznej.

To właśnie przy szerokim współudziale samorządu gospodarczego i marszałków województw, w roku 2001 w Ministerstwie Gospodarki opracowano "Strategię rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006", która określa miejsce gospodarki turystycznej w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.

Wyrazem wymiany doświadczeń jak i wspólnego działania administracji rządowej, samorządu gospodarczego i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej jest Rada Turystyki przy Ministrze Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, powołana w kwietniu 2001 roku.

Posiedzenia Rady to również okazja dla Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej do przekazywania informacji o działaniach podejmowanych przez administrację rządową, które mogą wpływać na rozwój gospodarki turystycznej, w tym wspierać prowadzenie działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, wspierać promocję eksportu, a także funkcjonowanie turystycznego samorządu gospodarczego i organizacji pozarządowych.

Rada w szczególności zajmuje się opiniowaniem rozwiązań systemowych sprzyjających rozwojowi turystyki i krajowego produktu turystycznego oraz spraw związanych z turystycznym zagospodarowaniem kraju; oceną funkcjonowania sektora usług turystycznych oraz działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności polskiej oferty turystycznej; opiniowaniem kierunków promocji polskiej turystyki oraz opiniowaniem działań podejmowanych w zakresie kształcenia i szkolenia kadr dla turystyki.

W odniesieniu do wyrażonego przez Panią Senator postulatu, aby polskie biura podróży zajmowały się pośrednictwem wizowym uprzejmie informuję, iż zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie prowadzi ono rozmów z rosyjskimi biurami turystycznymi w sprawie pośrednictwa w zbieraniu i kompletowaniu wniosków wizowych. Ministerstwo generalnie dopuszcza możliwość takiej współpracy z instytucjami godnymi zaufania i ustabilizowanymi na miejscowym rynku. Wyraża przy tym chęć, aby udział polskich i polonijnych organizacji turystycznych, znających realia i specyfikę działalności gospodarczej w Rosji, na Białorusi i Ukrainie był w tym procesie jak największy. Odnośnie do form takiej współpracy Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa, że konsulaty z racji swego statusu nie powinny wiązać się z żadnym biurem podróży, polskim lub zagranicznym, w sposób formalno-prawny, lecz powinny mieć możliwość natychmiastowego odstąpienia od ewentualnej współpracy. O jej nawiązaniu z danym biurem turystycznym powinien decydować każdorazowo kierownik właściwego urzędu konsularnego, biorąc w pierwszej kolejności pod uwagę instytucje polskie i polonijne. Kryterium dopuszczenia do współpracy winna być przede wszystkim rzetelność w kompletowaniu dokumentów i wypełnianiu aplikacji wizowych oraz niewygórowany poziom opłat manipulacyjnych pobieranych od interesantów. Polskie placówki są w trakcie rozpoznawania możliwości współpracy z biurami turystycznymi, kierując się powyższymi kryteriami. Ostrożność w tych sprawach wynika przede wszystkim z doświadczenia konsulatów państw Unii Europejskiej.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wielokrotnie przekazywanym na piśmie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mając na uwadze rozwój turystyki bardzo ważne jest doprowadzenie do zapewnienia płynności wydawania wiz, nie dopuszczając do spadku wielkości ruchu turystycznego z ww. krajów, tak ważnych dla polskiej turystyki przyjazdowej, poprzez odpowiednio wczesne organizacyjne przygotowanie do realizacji czasochłonnych procedur związanych z wydawaniem wiz, a także ochroną interesów polskiej branży turystycznej.

Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy polska granica wschodnia stanowić będzie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, sposób jej uszczelnienia będzie uważnie monitorowany przez właściwe organy Unii, a wszelkie przejawy działania niezgodnego ze Wspólną Instrukcją Konsularną państw Schengen (przewidującą m.in. wymóg osobistego stawiennictwa w konsulacie osoby występującej o wizę) mogą stać się po stronie unijnej argumentem opóźniającym przystąpienie Polski do systemu Schengen, co jest - jak wiadomo - naszym celem.

W załączeniu pozwalam sobie przekazać na ręce Pana Marszałka "Odniesienie do wybranych problemów, poruszonych w materiale Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej "Gromada"."

Jerzy Hausner

źródło: Senat RP

[hotelarze.pl]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl