hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

TURYSTYKA

 

HARMONOGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH
MINISTERSTWA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
W ROKU 2003
Wyciąg

Warszawa 31 marca 2003 r.


S P I S   T R E Ś C I:

1. GOSPODARKA
1.1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności
1.2. Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
1.3. Ustawa o zmianie ustawy Prawo probiercze
1.4. Ustawa z zmianie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
1.5. Ustawa o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
1.6. Ustawa o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
1.7. Ustawa o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej
1.8. Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji z dnia 20 marca 2002 r.
1.9. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
1.10. Ustawa o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
1.11. Ustawa o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki
1.12. Ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym
1.13. Ustawa zmieniająca ustawę o towarach paczkowanych
1.14. Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Promocji Eksportu i Inwestycji Zagranicznych „Pro Polonia”
1.15. Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych .
2. ROZWÓJ REGIONALNY
2.1. Ustawa o systemie funkcjonowania i realizacji polityki rozwoju strukturalnego państwa, w tym polityki rozwoju regionalnego oraz wspierania polityki rozwoju województw.
3. TURYSTYKA
3.1. Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych

4. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
4.1. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zapatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
4.2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie innych ustaw
4.3. Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
4.4. Ustawa o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie przekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych
4.5. Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych.
4.6. Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych
4.7. Ustawy dotyczące najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
5. ŚWIADCZENIA RODZINNE, POMOC SPOŁECZNA, NIEPEŁNOSPRAWNI
5.1. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
5.2. Ustawa o rencie socjalnej
5.3. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym.
5.4. Ustawa o świadczeniach rodzinnych.
6. PRAWO PRACY, RYNEK PRACY, ZATRUDNIENIE I WALKA Z BEZROBOCIEM
6.1. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
6.2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących indywidualnie pracowników
6.3. Ustawa o zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych
7. DIALOG SPOŁECZNY, POŻYTEK PUBLICZNY, ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO
7.1. Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7.2. Ustawa o sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz o sprawowaniu nadzoru nad
samorządami zawodowymi
7.3. Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego
7.4. Ustawa o Służbie Mediacji
7.5. Nowelizacja przepisów Działu XI Kodeksu Pracy3. TURYSTYKA
3.1. Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych

Istota regulacji

Obecnie opracowywany projekt ustawy jest rezultatem doświadczeń nabytych w ciągu ponad czterech lat jej funkcjonowania. Celem przygotowywanej nowelizacji ustawy jest przede wszystkim usunięcie zapisów pozwalających na ich różną interpretację oraz wyeliminowanie innych wątpliwości powstających w procesie stosowania ustawy oraz wprowadzenie, postulowanych przez przedsiębiorców nowych przepisów ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych, a ponadto wprowadzenie nowych uregulowań ułatwiających wdrażanie jej w życie przez organy administracji, z uwzględnieniem głównego celu ustawy jakim jest ochrona interesów konsumentów usług turystycznych. Projekt nie zawiera przepisów regulujących zagadnienie bonów turystycznych.


Harmonogram prac

Faza I – administracja rządowa – projektowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów – II kwartał 2003 r. (Do wersji projektu po uzgodnieniach międzyresortowych wprowadzono zmiany merytoryczne. Aktualnie projekt uzgadniany jest wewnętrznie. Po uzgodnieniach wewnętrznych konieczne będą ponowne konsultacje międzyresortowe).

Faza II – Parlament – oczekiwany termin zakończenia prac przez Parlament – listopad 2003 r.

Oczekiwany termin wejścia w życie 1 styczeń 2004r. – z zachowaniem miesięcznego vacatio legis .

Nadzorujący członek kierownictwa MGPiPS: Małgorzata Okońska-Zaremba – Podsekretarz Stanu

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

[hotelarze.pl]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl