hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

TURYSTYKA

4 kadencja Sejmu

Interpelacja nr 6260

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie pomocy rządu RP dla przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego eliminowanych z rynku przed akcesją z Unią Europejską

   Z dniem 1 maja 2004 r. kilka tysięcy polskich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego będzie musiało drastycznie ograniczyć sprzedaż swoich produktów - specjalnie je dodatkowo oznaczając, co doprowadzi do dalszego wzrostu bezrobocia i ubóstwa.

   W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Jaką pomoc przewidział Rząd RP dla eliminowanych z rynku polskich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, które nie były w stanie wygenerować wystarczającej ilości środków własnych, aby podjąć często absurdalne inwestycje wymagane przez Unię Europejską?

   2. Czy pomoc Rządu RP dla polskich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego przed tzw. akcesją z UE będzie podobna do tej, jakiej udzielają swoim przedsiębiorstwom władze Unii Europejskiej?

   3. Czy wysiłków Rządu RP w poszukiwaniu pieniędzy na coroczną unijną składkę nie należało skierować na poszukiwania optymalnej pomocy polskim przedsiębiorstwom, którym za przyczyną Rządu RP od dnia 1 maja 2004 r. przyjdzie konkurować z dużo silniejszymi od siebie przedsiębiorstwami unijnymi?

   4. Jaką pomoc przewidział Rząd RP dla zwalnianych pracowników z likwidowanych polskich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego? Czy oszacowano skalę możliwych zwolnień z tego powodu i w której części Polski wzrost bezrobocia może być największy?

   Z poważaniem
   Poseł Witold Tomczak

   Kępno, dnia 16 stycznia 2004 r.

 

Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na interpelację nr 6260

w sprawie pomocy rządu RP dla przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego eliminowanych z rynku przed akcesją z Unią Europejską

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Witolda Tomczaka w sprawie pomocy Rządu RP dla przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego eliminowanych z rynku przed akcesją z Unią Europejską uprzejmie informuję, co następuje.

   Zakłady produkcyjne przemysłu rolno-spożywczego są jedną z tych branż, która wciąż podlega procesowi dostosowywania do standardów wymaganych przez prawo unijne.

   W Polsce opracowano specjalny Akcesyjny Program na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD). Został on uruchomiony w dniu 17 lipca 2002 r. i jest on instrumentem przedakcesyjnego wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

   Wsparcie Wspólnoty jest realizowane w formie wieloletnich programów operacyjnych, stosowanych w ramach polityki strukturalnej. Okres realizacji Programu określony został na lata 2002-2006. Spośród 6 Działań wdrożonych przez Polskę Działanie 1 obejmuje ˝Poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych, w ramach którego wspiera się przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego oraz owoców i warzyw, z uwzględnieniem wsparcia dla grup producenckich.

   Na Działanie 1 przeznaczone było 350 832 595 euro, jednak na skutek stosunkowo małego zapotrzebowania na środki w pierwszej turze składania wniosków około 47 mln euro przesunięto do innych Działań. Mimo zmniejszenia wielkości środków przeznaczonych na wsparcie przemysłu spożywczego stanowią one 32,15% środków Programu SAPARD.

   Akcesja Polski do Unii Europejskiej sprawiła, że konieczna jest szybka modernizacja sektora przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych w zakresie standardów sanitarno-weterynaryjnych i ochrony środowiska. Dotyczy to głównie sektora mleczarskiego, mięsnego, w tym drobiarskiego i rybnego.

   Procesy dostosowawcze wspierane są również ze środków publicznych krajowych. W ramach krajowych środków są to preferencyjne linie kredytowe, m. in. takie jak: ˝Branżowy program mleczarski˝ (BR15) i ˝Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce˝ (BR14).

   Celem Branżowego programu mleczarskiego jest dostosowanie standardów sanitarno-weterynaryjnych w produkcji i przetwórstwie mleka do wymagań Unii Europejskiej.

   Cel ten realizowany jest poprzez:

  •  poprawę warunków sanitarno-weterynaryjnych w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka,
  •  dostosowanie standardów sanitarno-weterynaryjnych w przetwórstwie przez zakłady mleczarskie i wdrożenie systemu HACCP w ciągu dwóch lat po akcesji.

   Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce ma na celu dostosowanie ubojni i przetwórni mięsa do wymagań sanitarno-weterynaryjnych i technicznych obowiązujących przy prowadzeniu tego typu produkcji. Wsparcie w ramach tego Programu polega na restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce związanych z poprawą produkcji oraz infrastruktury w zakładach uboju, rozbioru, przetwórstwa mięsa, chłodni składowych oraz w zakładach przetwórstwa jaj.

   Podstawowym warunkiem poprawy konkurencyjności całego polskiego przetwórstwa spożywczego jest kontynuowanie procesów modernizacji, szczególnie faz, w których występuje luka technologiczna.

   W ramach wykorzystania powyższych środków przewiduje się, że z dniem 1 maja 2004 r. liczba mleczarni uprawnionych do eksportu do krajów Unii Europejskiej zwiększy się z 52 do ok. 160, a zakładów mięsnych ze 127 do ponad 1100.

   Po uzyskaniu przez Polskę akcesji przemysł rolno-spożywczy uzyska wsparcie za pomocą środków Funduszy Strukturalnych - Sektorowe Programy Operacyjne.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z dokumentem ˝Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku˝, przyjętym przez Radę Ministrów w lutym 2003 roku, celem polityki rządu wobec małych średnich przedsiębiorstw jest pobudzenie aktywności gospodarczej zapewniającej wzrost zatrudnienia w tym sektorze oraz wzrost jego konkurencyjności i zdolności funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim. Cel ten realizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS) we współpracy z podległą Ministerstwu Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

   Jednym z priorytetów polityki Państwa w stosunku do przedsiębiorców jest ułatwienie im dostępu do usług doradczych związanych z projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem i higieną pracy, a także wsparcie w uzyskaniu certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców, maszyn i urządzeń oraz nadawaniu wyrobom znaku CE. Utworzono kilka specjalnych funduszy dotacji, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundacje części poniesionych kosztów, np. na wdrażanie systemów zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem i higieną pracy lub systemów specyficznych, takich jak HACCP. Funduszem, z którego od 2002 roku korzystają m.in. przedsiębiorcy zajmujący się produkcją i obrotem żywnością, jest fundusz dotacji dla małych i średnich przedsiębiorców - ˝Wstęp do jakości˝ w programie PHARE 2000. Budżet projektu wynosi ponad 8,22 mln euro ze środków UE i ponad 2,74 mln z budżetu państwa, razem ok. 11 mln euro.

   W ramach tego programu mali i średni przedsiębiorcy uzyskują dotacje w wysokości 60% (tj. od 1000 do 10 000 euro) kosztów usług doradczych i szkoleniowych, np. związanych z wprowadzaniem i stosowaniem systemu HACCP lub innych certyfikatów jakości w specyficznych sektorach przemysłu.

   Z dotacji w ramach programu ˝Wstęp do jakości˝ skorzysta około 3500 przedsiębiorców. Aktualnie ze względu na wyczerpanie środków przyjmowanie wniosków w ramach tego programu zostało zawieszone.

   W bieżącym roku projekt będzie kontynuowany z funduszy programu PHARE 2002. Budżet programu ˝Wstęp do jakości˝ wynosi 1,33 mln euro. Przewiduje się minimalną kwotę dotacji 1000 euro a maksymalną 13 500 euro. Dotacja nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych netto. Pozostała część kosztów musi być finansowana ze środków wnioskodawcy. Po zatwierdzeniu przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej dokumentacji wdrożeniowej program zostanie uruchomiony.

   Inną formę wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, również tych, które zajmują się przetwórstwem spożywczym, oferuje program PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - ˝Rozwój zasobów ludzkich˝. W ramach tego programu ogółem zostanie przeszkolonych ok. 10 400 pracowników lub właścicieli firm z całego kraju. Szkolenia m.in. w zakresu HACCP podlegają dofinansowaniu w wysokości 80% ceny, pozostałą część pokrywa przedsiębiorca. Celem tych szkoleń jest umożliwienie przedsiębiorcom zaznajomienia się z problematyką HACCP do takiego stopnia, aby mogli samodzielnie rozpocząć wdrażanie tego systemu w swoich firmach.

   W pierwszej edycji programu szkolenia były dostępne dla przedsiębiorców z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i śląskiego. Od stycznia br. szkolenia są organizowane na terenie wszystkich województw. Szkoleniom ˝Podstawy HACCP˝ i ˝Auditor HACCP˝ towarzyszy bezpłatne doradztwo dla firmy w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia. Zgłoszenia przedsiębiorców przyjmowane są przez organizatorów szkoleń, których adresy publikowane są sukcesywnie na stronie internetowej. Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele firm, pracownicy oraz menedżerowie kontroli jakości.

   W połowie br. rozpocznie się wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój zasobów ludzkich, w którym na szkolenia pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w 2004 roku przewidziano ponad 112 mln PLN. Połowa tych funduszy będzie wypłacana w formie dotacji, a druga połowa w drodze ogłaszanych przez PARP przetargów na wykonawców określonych szkoleń. PARP zamierza w trybie przetargów zlecić organizację szeregu szkoleń nt. wdrażania HACCP w poszczególnych rodzajach przedsiębiorstw, takich jak: hotele, restauracje, sklepy spożywcze, itp.

   Ponadto w ramach realizacji Programu rozwoju handlu wewnętrznego do 2003 roku z inicjatywy MGPiPS PARP pod koniec ubiegłego roku zorganizowała cykl szkoleń edukacyjno-informacyjnych poświęconych problematyce systemu HACCP. W szkoleniach uczestniczyli przedsiębiorcy produkujący żywność lub wprowadzający żywność do obrotu. Program obejmował również przekazanie informacji o źródłach finansowania wdrożeń systemu ze środków publicznych. Szkolenia były bezpłatne i kończyły się wręczeniem zaświadczeń o uczestnictwie.

   Odbyło się 9 szkoleń (w Poznaniu, Zielonej Górze, Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Rzeszowie i Bydgoszczy), w których ogółem wzięło udział 887 osób. Dla uczestników szkoleń został opracowany i wydany poradnik zatytułowany ˝System HACCP trudne pytania - proste odpowiedzi˝ rozprowadzany bezpłatnie. Jest on nadal udostępniany przez PARP wszystkim zainteresowanym. W bieżącym roku przewiduje się przeprowadzanie tych seminariów w pozostałych województwach.

   Minister
   Wojciech Olejniczak

   Warszawa, dnia 20 lutego 2004 r.

 

źródło: Sejm RP, Interpelacje i zapytania poselskie

[hotelarze.pl]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl