hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

TURYSTYKA

4 kadencja Sejmu

Interpelacja nr 6070

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie promocji polskiej żywności

   Powszechna jest opinia, że przy mądrej polityce państwa polska żywność mogłaby zawojować rynek Europy Zachodniej. Za takim rozwiązaniem przemawiają dwa fakty: niska cena i walory zdrowotne.

   Polska kuchnia w Europie jest traktowana jako kuchnia egzotyczna, gdyż brakuje jej od lat należytej promocji. W Unii Europejskiej nie ma definicji dla takich typowych dla polskiej kuchni wyrobów, jak kwaśne mleko, ogórki małosolne, czy też kwaszona kapusta. Tymczasem w Unii definicja to podstawowa sprawa. Wszystko musi być nazwane, posiadać swój numer identyfikacyjny i liczbę, gdyż takie jest podejście biurokratów. Natomiast przy takim podejściu polska zdrowa żywność napotyka na barierę prawną związaną z jej promocją, gdyż ta żywność nie jest zdefiniowana w pojęciach unijnych. Dotychczas w Polsce te wyroby miały swoją markę wśród klientów oraz odpowiadały jakości, którą była Polska Norma. Obecnie ta norma nie ma charakteru wiążącego. Unia również wymusza na polskich producentach żywności bezwzględne stosowanie systemu HACCP, podczas gdy dotychczasowe zakłady unijne nie wszystkie mają ten system kontroli produkcji. Należy także wskazać, iż władze unijne powszechnie utajniają wyniki badania swojej żywności, jeśli chodzi o zanieczyszczenia mikrobiologiczne, chemiczne, czy też fizyczne. Wszystko to, jak można się domyślić, z obawy przed polską żywnością, która mogłaby być bezkonkurencyjną na tamtejszych rynkach, tylko do tego potrzebna jest jej należyta promocja.

   W tej sytuacji stawiam następujące pytania:

   1. Jak resort rolnictwa promuje polską żywność w krajach UE i innych i jakie są tego efekty?

   2. Jak wygląda na przestrzeni ostatnich lat skala importu żywności do Polski i jej eksportu i czy są jakieś wiodące artykuły eksportowe polskiej żywności?

   Poseł Zdzisław Jankowski

   Konin, dnia 5 stycznia 2004 r.

 

Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na interpelację nr 6070

w sprawie promocji polskiej żywności

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2004 r., znak SPS-0202-2093/04, przedkładam Panu Marszałkowi odpowiedź na interpelację Pana Posła Zdzisława Jankowskiego w sprawie promocji polskiej żywności.

   W odpowiedzi na pytanie pierwsze dotyczące promocji polskiej żywności w krajach UE przekazujemy następujące informacje:

   Rząd, w ramach posiadanych środków i możliwości organizacyjnych, prowadzi i stara się rozwijać działania promocyjne na rzecz polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw, w tym na rzecz rozwoju polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych.

   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspiera eksport rolno-spożywczy poprzez realizację programu budowy sieci rynków hurtowych i giełd rolnych, tworzenie grup producentów rolnych, wnioskowanie podjęcia działań interwencyjnych w przypadku występowania nadwyżek żywności na rynku, nagradzania najlepszych producentów żywności oraz patronowanie imprezom wystawienniczym związanym z promocją żywności. Formy tych przedsięwzięć są podobne jak w krajach wysoko rozwiniętych, jednak ich skala, ze względu na uwarunkowania finansowe, jest nieporównanie mniejsza. Budżet Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest bardzo ograniczony. Pomimo tych ograniczeń resort rolnictwa podejmuje różnorodne inicjatywy mające na celu promocję wysokiej jakości wyrobów rolno-spożywczych.

   W resorcie rolnictwa prowadzona jest działalność promocyjna poprzez organizowanie targów i wystaw, udział w targach zagranicznych, przygotowywanie i kolportowanie materiałów informacyjnych o polskim rolnictwie i gospodarce żywnościowej.

   1. Działania promocyjne w ramach Programu ˝Polska Dobra Żywność˝:

   Jednym z działań promocyjnych resortu rolnictwa na rzecz rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego jest stworzenie i wdrożenie Programu Identyfikacji i Promocji ˝Polska Dobra Żywność˝.

   W 2000 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomił Program Identyfikacji i Promocji ˝Polska Dobra Żywność˝. Program opiera się na dwóch filarach:

   - dobrowolnej indentyfikacji produktów żywnościowych wytworzonych z krajowych surowców i spełniających bardzo wysokie wymagania jakościowe,

   - oznaczaniu tych produktów czytelnym wspólnym znakiem i promocji.

   Prawo zgłoszenia wniosków o nadanie znaku ˝Polska Dobra Żywność˝ mają wszyscy producenci wytwarzający produkty z krajowych surowców i najwyższej jakości. Jakościowe i zdrowotne wymagania dla każdej grupy produktów określiła Rada Naukowa Programu złożona z wybitnych naukowców, specjalistów w dziedzinie przetwórstwa żywności, prawa unijnego, znakowania i żywienia człowieka. Znak ˝Polska Dobra Żywność˝ jest bezpłatny. Dotychczas znak uzyskało ponad 660 produktów.

   W styczniu 2001 roku na targach Gruene Woche w Berlinie polscy wystawcy po raz pierwszy wystawiali swoje produkty w ramach narodowej jednolitej ekspozycji, której przewodnim hasłem była ˝Polska Dobra Żywność˝. W styczniu 2002 roku na tych targach narodowe stoisko pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi promowało między innymi polską wieprzowinę. W trakcie ubiegłorocznej edycji targów Gruene Woche prezentowana była ekspozycja wybranych produktów posiadających znak ˝Polska Dobra Żywność˝, połączona z ich degustacją. Tegoroczna ekspozycja polska na targach Gruene Woche obejmowała ofertę 28 firm polskich. Zaprezentowane produkty przez polskich przetwórców spotkały się z wielkim uznaniem odwiedzających targi. Zainteresowanie konsumentów niemieckich polskimi wyrobami, szczególnie mięsnymi i mleczarskimi, spowodowało konieczność dodatkowych dostaw produktów na stoiska polskie.

   Finansowanie promocji znaku ˝Polska Dobra Żywność˝ odbywa się wyłącznie w ramach budżetu resortu rolnictwa. Są to kwoty niewystarczające na sfinansowanie wielkiej kampanii promocyjnej polskich wyrobów rolno-spożywczych. Mimo tych ograniczeń finansowych, działania promocyjne resortu rolnictwa w ramach Programu ˝Polska Dobra Żywność˝ obejmują:

   - prezentacje Programu ˝Polska Dobra Żywność˝ na imprezach masowych, mających na celu zapoznanie jak najszerszego grona konsumentów ze znakiem i celami Programu,

   - promocję Programu i produktów posiadających znak ˝Polska Dobra Żywność˝ na targach rolno-spożywczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych,

   - spotkania promująca Program ˝Polska Dobra Żywność˝ kierowane do przedstawicieli organizacji konsumenckich, rynków hurtowych, sieci supermarketów,

   - promowanie celów Programu w mediach publicznych,

   - wydawanie materiałów promocyjnych (foldery i ulotki z informacjami o programie i w różnych wersjach językowych),

   - pomoc merytoryczną przy organizacji wystąpień firm polskich na targach międzynarodowych oraz przy organizacji misji handlowych.

   W trakcie czterech lat działania Programu ˝Polska Dobra Żywność˝ nawiązano dobre kontakty z mediami. Telewizja Polska SA oraz Polskie Radio SA chętnie współpracują z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy propagowaniu założeń i celów Programu ˝Polska Dobra Żywność˝. Promocja ta odbywa się głównie na antenach I Programu TVP SA i I Programu PR SA, jako że programy te, mając największy zasięg, docierają do największej liczby odbiorców. Od rozpoczęcia działania Programu ˝Polska Dobra Żywność˝ Telewizja Polska SA bezpłatnie relacjonuje całodzienną imprezę promocyjną pod nazwą ˝Niedziela z Polską Dobrą Żywnością˝, która odbywa się na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie tej imprezy pokazywane są prezentacje firm i produktów wyróżnionych znakiem ˝Polska Dobra Żywność˝, a także produktów regionalnych. W tym dniu z dziedzińca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi emitowany jest na żywo Program Rolny ˝Tydzień˝, poświęcony w całości promocji polskiej żywności. W ciągu całego roku w programach rolnych TVP SA przekazywane są informacje o nowo przyznanych znakach ˝Polska Dobra Żywność˝ oraz prezentowane są materiały o walorach wyrobów wyróżnionych znakiem ˝Polska Dobra Żywność˝.

   Podobnie Program I Polskiego Radia SA włącza się w promocję Programu PDŻ. W 2001 r. w czasie emitowania audycji z różnych miejscowości, w których organizowane były festyny ˝Lata z radiem˝, umożliwił bezpłatne promowanie ˝Polskiej Dobrej Żywności˝ szczególnie przez firmy z danego regionu, których produkty nagrodzono tym znakiem. Redakcja Rolna I Programu Polskiego Radia SA aktywnie uczestniczy w promocji założeń i celów Programu PDŻ. W swoich codziennych audycjach regularnie informuje nie tylko o działalności i założeniach Programu, ale prezentuje firmy i ich osiągnięcia gospodarcze. Udostępnia też bezpłatnie czas antenowy na informowanie o działaniach promocyjnych Programu ˝Polska Dobra Żywność˝. Te działania promocyjne, pomimo ograniczonej wielkości środków finansowych, przyniosły już wiele pozytywnych efektów. Rośnie liczba zakładów wytwórczych zainteresowanych otrzymaniem znaku. Dzięki stronie internetowej i wysyłanym za granicę materiałom promocyjnym napływa do nas dużo zapytań sprawie zasad funkcjonowania Programu, a także możliwości zakupu produktów noszących znak ˝Polska Dobra Żywność˝. Szeroka kampania promocyjna, która mogłaby zwiększyć zaufanie konsumentów do polskich produktów żywnościowych oraz pomóc w zdobyciu nowych zagranicznych rynków dla naszej żywności, wymaga nakładów finansowych przekraczających możliwości budżetu Ministerstwa Rolnictwa.

   2. Targi i wystawy.

   Najważniejszymi imprezami targowymi w Polsce są Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-FARM i Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego POLAGRA-FOOD. Patronat nad tymi targami sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na targach POLAGRA-FARM prezentowane są polskie maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze, nasiona, nawozy i środki ochrony roślin, ogrodnictwo, szeroko pojęte rolnictwo, w tym hodowla zwierzęca, natomiast na targach POLAGRA-FOOD urządzenia dla przetwórstwa spożywczego i gastronomii, artykuły rolno-spożywcze, aparatura pomiarowo-kontrolna i urządzenia laboratoryjne. Szczególnym akcentem w corocznym programie targów POLAGRA-FOOD jest uroczystość wręczenia kolejnych znaków ˝Polska Dobra Żywność˝. Jest to największa uroczystość, jaka odbywa się podczas tych targów. W uroczystości tej biorą udział zaproszeni goście, przedstawiciele zagranicznych placówek dyplomatycznych, zajmujący się wymianą handlową, przedstawiciele handlowców, prasy krajowej i zagranicznej. W ubiegłorocznej uroczystości uczestniczyło blisko 1000 specjalnie zaproszonych gości. Od kilku lat na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich proponuje Ministerstwom Rolnictwa krajów byłego bloku wschodniego oraz grupy wyszehradzkiej bezpłatną powierzchnię na zorganizowanie stoisk informacyjnych z ich ofertą importową i eksportową. Oficjalne delegacje tych krajów bardzo wysoko oceniły naszą inicjatywę, wyrażając zadowolenie z nawiązanych kontaktów i zawartych kontraktów handlowych. Kontakty nawiązane w trakcie targów POLAGRA z delegacjami zagranicznymi zaowocowały m.in. propozycjami pogłębienia wzajemnej współpracy, wymiany handlowej, udziału polskich wystawców na warunkach preferencyjnych w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych.

   W Polsce organizowane są ponadto liczne regionalne imprezy targowo-wystawiennicze o tematyce rolno-spożywczej (o zasięgu krajowym i międzynarodowym), nad którymi patronat sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi współorganizuje, we współpracy z Wydziałami Ekonomiczno-Handlowymi Ambasad RP, polskie stoiska informacyjne na imprezach targowo-wystawienniczych. Upowszechnia wśród polskich podmiotów gospodarczych informacje o targach i wystawach odbywających się za granicą, informuje o organizowanych misjach gospodarczych. W ostatnich dwu latach przedstawiciele ministerstwa uczestniczyli w wielu zagranicznych imprezach targowych oraz misjach gospodarczych, prezentując i informując o możliwościach eksportowych polskiego przemysłu rolno-spożywczego. W 2003 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Polskiej w Atenach, na tydzień przed podpisaniem traktatu akcesyjnego, zorganizowało ˝Wieczór z Polską Dobrą Żywnością˝. W trakcie tej imprezy promocyjnej prezentowano i degustowano polskie wyroby rolno-spożywcze. Efektem tego spotkania było nawiązanie kontaktów handlowych dotyczących eksportu na rynek grecki polskich przetworów owocowo-warzywnych, mleczarskich i mięsnych. Podobna prezentacja produktów ze znakiem ˝Polska Dobra Żywność˝ odbyła się w Kolonii na targach ANUGA 2003 na stoisku zorganizowanym przez Wydział Ekonomiczno-Handlowy wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   3. Publikacje promocyjne.

   Dla potrzeb promocji na targach i wystawach w kraju i za granicą oraz dla potrzeb Wydziałów Ekonomiczno-Handlowych Ambasad RP za granicą MRiRW opracowuje liczne materiały informacyjno-promocyjne, m.in.:

   a) informator ˝Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce˝ - coroczne wydanie w wersji polskiej, angielskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Wydawnictwo to prezentuje szeroki zakres informacji o polskiej wsi, rolnictwie i gospodarce żywnościowej,

   b) kwartalnik promocyjny POLISH FOOD w języku angielskim ilustrowany magazyn o polskim rolnictwie i gospodarce żywnościowej. Publikowane w nim materiały opracowywane są z myślą o dotarciu do potencjalnych odbiorców i zainteresowaniu ich Polską i polskimi partnerami handlowymi. Informacje te mają charakter ofertowy, zawierają dane dotyczące szans i możliwości handlowych. W kwartalniku promowane są produkty firm, które zdobyły nagrody lub wyróżnienia w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

   c) kalendarz imprez targowo-wystawienniczych ˝Targi rolno-spożywcze w Polsce˝, który jest rozpowszechniany m.in. wśród radców handlowych RP za granicą i wśród ambasad zagranicznych w Polsce. Zawiera on szczegółowe informacje o imprezach targowych odbywających się w Polsce - z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych.

   Ponadto informacje z wykazu są publikowane za naszym pośrednictwem w czasopismach i prasie fachowej krajowej i zagranicznej, w tym kwartalniku POLISH FOOD.

   Resortem również odpowiedzialnym za finansowanie i prowadzenie promocji jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Swoimi działaniami stara się objąć jak największą ilość przedsięwzięć promocyjnych dotyczących różnych obszarów aktywności gospodarczej, wśród których promocja polskich produktów rolno-spożywczych zajmuje znaczące miejsce.

   Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach posiadanych środków i możliwości organizacyjnych prowadzi i stara się rozwijać działania na rzecz promocji polskiej gospodarki oraz wspierać polskich producentów i eksporterów na różnych etatach ich działalności eksportowej.

   Do najważniejszych form promocji należą:

   Dofinansowanie kosztów udziału polskich przedsiębiorstw w targach i wystawach za granicą.

   Podstawową formą wsparcia przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej działań promocyjnych polskich eksporterów jest refundacja poniesionych przez nich kosztów udziału w targach i wystawach za granicą. Dofinansowanie MGPiPS z tytułu uczestnictwa w imprezach targowo-wystawienniczych za granicą mogą otrzymać przedsiębiorcy lub jednostki samorządu gospodarczego uczestniczący w targach i wystawach ujętych na listach imprez targowych objętych systemem dofinansowania Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Dofinansowanie części kosztów uczestnictwa w tych targach mogą otrzymać polscy przedsiębiorcy, którzy wezmą w nich udział indywidualnie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie organizatora. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów powierzchni wystawienniczej i zabudowy standardowej może wynieść 15 000 zł oraz z tytułu kosztów transportu eksponatów na dane targi może wynieść 2500 zł na jednego wnioskodawcę. Rokrocznie systemem refundacji objęte są najważniejsze zagraniczne imprezy targowo-wystawiennicze, wśród których znajduje się wiele specjalistycznych targów i wystaw z branży rolno-spożywczej. W 2003 r. dofinansowaniem z budżetu MGPiPS objęto 14 branżowych imprez rolno-spożywczych. Zgodnie z informacją MGPiPS opublikowaną we wrześniu ub. r., w 2004 r. systemem dofinansowania MGPiPS objęto łącznie 72 imprezy targowe, z czego 16 to targi branży rolno-spożywczej. Są wśród nich takie imprezy jak: Biełagro w Mińsku, Targi Jesienne w Zagrzebiu (Chorwacja), SIAL w Paryżu (Francja), Drink and Food w Atenach (Grecja), World of Private Label w Amsterdamie (Holandia), Agrobałt w Wilnie (Litwa), MT Rolnicze w Nowym Sadzie (Jugosławia), Gruene Woche oraz Fruit Logistica w Berlinie (Niemcy), ISM w Kolonii (Niemcy), World Food oraz Agroprodmasz w Moskwie (Rosja), Prodexpo, World Food i AGRO w Kijowie (Ukraina) oraz Fodapest w Budapeszcie.

   Misje gospodarcze za granicę.

   Firmy z branży rolno-spożywczej mają możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kosztów udziału w wyjazdowych misjach gospodarczych na targi/wystawy organizowane za granicą. MGPiPS wspiera również misje przyjazdowe potencjalnych importerów polskich towarów na targi o charakterze kupieckim odbywające się w Polsce. Do chwili obecnej Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję o objęciu w I półroczu 2004 r. 10 misji gospodarczych na targi branży rolno-spożywczej w Moskwie (2), Kijowie, Wilnie, Rydze, Duesseldorfie, Barcelonie, Szanghaju, Sztokholmie i Londynie.

   Portal Promocji Eksportu.

   Rynek art. rolno-spożywczych ma również swoje miejsce w uruchomionym przez MGPiPS w maju 2003 r. Portalu Promocji Eksportu, integruje rozproszone zasoby informacji o tematyce gospodarczej istotnej dla polskiego eksportera i udostępnia je w portalu internetowym: www.eksporter.gov.pl.

   System w szczególności zawiera informacje o:

 • profilach eksportowych polskich przedsiębiorstw,
 • zapytaniach ofertowych z zagranicy,
 • ofertach polskich eksporterów,
 • możliwościach oferowania polskich produktów na rynkach międzynarodowych,
 • warunkach dostępu do rynków międzynarodowych (tak w rozumieniu geograficznym, jak i branżowym),
 • dostępnym w Polsce instrumentarium wspierania eksportu dla przedsiębiorców.

   Działalność promocyjna wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad i konsulatów RP za granicą.

   Kolejnym ważnym obszarem działań Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej podejmowanych na rzecz polskich eksporterów jest działalność promocyjna wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad i konsulatów RP za granicą. Ministerstwo widzi konieczność i stara się rozwijać różne formy tych działań. Placówki koncentrują się na sferze promocji polskiego eksportu i inwestycji zagranicznych w Polsce. W działaniach tych istotne miejsce zajmuje także problematyka eksportu artykułów rolno-spożywczych. Zadaniem placówek jest przygotowywanie analiz rynkowych i branżowych, analizowanie regulacji prawnych, organizacja seminariów, konferencji, udział w targach i wystawach (przede wszystkim w tych, na których nie są obecni polscy wystawcy), działalność wydawnicza.

   Program dotacji dla przedsiębiorców na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu.

   Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oferuje także program dotacji dla przedsiębiorców na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu, wymaganego na rynkach zagranicznych. W ramach programu istnieje możliwość dofinansowania kosztów uzyskania:

   - certyfikatów zgodności z wymaganiami określonymi w normach danego (narodowego) rynku zagranicznego, Jednolitego Rynku Unii Europejskiej (np. znak CE) i normach międzynarodowych,

   - świadectw/atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, takich jak np.: świadectwa weterynaryjne, atesty higieniczne i inne.

   Spośród 112 pozytywnie rozpatrzonych tego typu wniosków w 2003 r. 9 dotyczyło art. rolno-spożywczych.

   W odpowiedzi na drugi punkt interpelacji dotyczący eksportu i importu żywności informujemy, że: obroty towarami rolnymi i rolnymi przetworzonymi z krajami Unii Europejskiej według danych statystycznych Centrum Informacji Handlu Zagranicznego wyniosły:

   Największymi pozycjami w eksporcie w latach 2001-2003 (w załączeniu zestawienia z wyszczególnieniem towarów, których eksport do UE wyniósł powyżej 10 mln euro)*) były:

 • owoce (truskawki zamrożone, wiśnie zamrożone, maliny świeże i zamrożone, porzeczki czarne świeże i zamrożone),
 • sok jabłkowy,
 • warzywa zamrożone,
 • grzyby z rodzaju Agaricus i pieprznik jadalny, świeże i zamrożone,
 • konie rzeźne oraz mięso końskie,
 • bydło żywe,
 • gęsi zamrożone oraz ich kawałki.

   Natomiast największymi pozycjami w imporcie w wyżej wymienionych latach były:

 • olej sojowy oraz makuchy z ekstrakcji oleju sojowego,
 • owoce cytrusowe (pomarańcze, klementynki, cytryny),
 • przetwory spożywcze,
 • kawa palona oraz koncentraty na bazie kawy,
 • owoce świeże (winogrona, nektarynki, brzoskwinie, arbuzy, kiwi),
 • słodka papryka,
 • proszek kakaowy oraz kakaowe masło, tłuszcz i olej.

   Z poważaniem

   Minister
   Wojciech Olejniczak

   Warszawa, dnia 6 lutego 2004 r.

 

źródło: Sejm RP, Interpelacje i zapytania poselskie

[hotelarze.pl]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl