hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

TURYSTYKA

4 kadencja Sejmu

Interpelacja nr 5934

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie stanu dostosowania polskich norm i przepisów dotyczących jakości produktów do dyrektyw europejskich

   Szanowny Panie Premierze! W momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej krajowe przepisy dotyczące jakości wyrobów będą w większości dostosowane do dyrektyw europejskich. Niestety, jak wynika z tegorocznego raportu Chambers Accession Programme for Eastern Europe (CAPE), opracowanego przez Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych, jedynie 8% polskich firm ma pełną znajomość unijnych przepisów niezbędnych do ich funkcjonowania na europejskim rynku.

   W przypadku części branż, które po 1 maja 2004 r. będą miały obowiązek oznaczania produktów znakiem CE, do uzyskania tego znaku konieczny jest udział ˝jednostki notyfikowanej˝, a takich jednostek w Polsce nie ma i przed 1 maja 2004 r. nie powstaną. Przedstawiciele niektórych branż zmuszeni więc będą do poszukiwania pomocy za granicą. W przypadku systemu HACCP, który będzie obowiązywał w przemyśle spożywczym, stanowiące większość polskiego rynku niewielkie przedsiębiorstwa są, jak wynika z raportu CAPE, w niewielkim tylko stopniu przygotowane do wdrażania norm Unii Europejskiej.

   Ogólną dezinformację pogłębia zamieszanie legislacyjne i bierność instytucji państwowych powołanych do kontrolowania firm. Kontrolerzy, którzy teoretycznie powinni przygotowywać odwiedzanych na przyjęcie nowych wymagań, z reguły milczą na temat zbliżających się zmian.

   Dodatkowo fakt przystosowania polskich produktów do wymagań europejskich utrudnia fakt, że brak jest jednolitego wykazu obowiązujących dyrektyw UE. W szczególności nie ma dostępu do informacji o dyrektywach lub zmianach w przepisach UE, które ukazały się po roku 2000. Duża część norm zharmonizowana została bez ich tłumaczenia. W tej sytuacji każda firma będzie musiała tłumaczyć dużą liczbę norm na język polski na własny koszt.

   Rozwiązanie to spowoduje ogromny wzrost kosztów w zakładach produkcyjnych - wszystkie bowiem zakłady będą tłumaczyć te same normy. W związku z powyższym pytam:

   1. Czy nie należałoby uznać, że w powyższej sytuacji sekcje normalizacji i jakości Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich poprzez swoje oddziały mogłyby prowadzić tę informację z upoważnienia Polskiego Komitetu Naukowego na podstawie specjalnego rozporządzenia?

   2. Czy nie należałoby rozważyć, w przypadku gdyby SIMP nie mógł otrzymać takiego zlecenia, by zadania te powierzyć innym instytucjom, np. w przypadku Mielca - Fundacji Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego?

   3. Czy zamierza Pan Premier podjąć inne wyżej niewymieniane działania, aby w możliwie krótkim terminie zadbać o pełny stan dostosowania polskich norm i przepisów dotyczących jakości produktów do dyrektyw europejskich?

   Z poważaniem

   Poseł Krystyna Skowrońska

   Warszawa, dnia 10 grudnia 2003 r.

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na interpelację nr 5934

w sprawie stanu dostosowania polskich norm i przepisów dotyczących jakości produktów do dyrektyw europejskich

   Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka D. Tuska z 16 grudnia 2003 r. przekazuję odpowiedź na interpelację Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie stanu dostosowania polskich norm i przepisów dotyczących jakości produktów do dyrektyw europejskich.

   Informowanie społeczeństwa

   Rząd prowadzi działania informacyjne skierowane do podmiotów, których będą dotyczyły zmiany wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej.

   Przy Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej działa Centrum Informacji Europejskiej. Ponadto powołano w kraju sieć 35 Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej (RCIE). RCIE prowadzą otwarte punkty informacyjne, gdzie można uzyskać informacje na temat integracji europejskiej oraz otrzymać podstawowe dokumenty, publikacje i inne materiały informacyjne (w postaci baz danych, opracowań, analiz), jak również skorzystać z dostępu do Internetu oraz z pomocy konsultantów. RCIE organizują szkolenia i konferencje, podczas których można uzyskać szczegółowe informacje odnoszące się do technicznych aspektów integracji Polski z Unią Europejską. Bogaty zasób informacji na temat integracji europejskiej, w tym na temat konsekwencji wynikających dla polskich obywateli i przedsiębiorców z wejścia Polski do UE, znajduje się na stronach internetowych UKIE pod adresem: http://www.ukie.gov.pl.

   Informacje szczegółowe dotyczące procesu integracji udzielane są również przez poszczególne ministerstwa i urzędy centralne. Szczególnie intensywnie w działalność informacyjną w obszarze norm i przepisów dotyczących jakości produktów zaangażowane są Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

   Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej organizuje szkolenia i seminaria dla pracowników z sektora przemysłu i handlu w zakresie prawa UE i prawa krajowego, związanego z przepisami wynikającymi z dyrektyw ˝nowego podejścia˝, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dyrektyw: niskonapięciowej, maszynowej, kompatybilności elektromagnetycznej, dotyczącej hałasu oraz emisji zanieczyszczeń wytwarzanych przez silniki spalinowe pojazdów niedrogowych.

   Ponadto są udostępniane nieodpłatnie materiały szkoleniowe, w szczególności:

   1. Przewodnik ˝Wdrażanie dyrektyw opartych na koncepcji nowego i globalnego podejścia˝.

   2. Poradnik dla przedsiębiorców - Integracja z Unią Europejską - (w wersji książkowej i na CD).

   3. Informatory dla polskich podmiotów gospodarczych dotyczące wybranych dyrektyw (maszynowej, niskonapięciowej, hałasowej, Atex - atmosfery wybuchowe).

   4. Zestaw czterech broszur na temat:

   - Podstawowe informacje na temat wdrażania DNP.

   - Informacje dotyczące wcześniejszych i obecnych uregulowań prawnych w zakresie badań certyfikacji, oceny zgodności oraz PECA.

   - 10 pytań dotyczące wdrażania dyrektyw z zakresu bezpieczeństwa produktu.

   - Produkty objęte dyrektywami nowego i globalnego podejścia.

   Intensyfikacja współpracy

   Przez wzgląd na wagę tematu słuszne jest, aby instytucje takie jak SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich) czy Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego podejmowały działania w zakresie promowania wiedzy o dostosowaniach w obszarze norm i przepisów technicznych w ramach swojej działalności statutowej. Zalecana w związku z tym jest intensyfikacja współpracy SIMP z jednostkami administracji publicznej realizującymi zadania informowania zainteresowanych środowisk. Dobrym przykładem jest współpraca PKN ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (SEP) oraz Krajową Izbą Gospodarczą.

   Współpraca taka realizowana jest również w zakresie tłumaczenia norm na język polski. W zbiorze Polskich Norm wprowadzających normy europejskie jest pewna ich część, która występuje w języku oryginału. Wynikało to z konieczności pilnego wdrożenia norm europejskich podczas wypełniania warunków polskiego członkostwa w europejskich organizacjach normalizacyjnych. Warto podkreślić, że PKN uzyskał z dniem 1 stycznia 2004 r. członkostwo w CEN i CENELEC. Już dziś ponad 5000 ekspertów zewnętrznych aktywnie działa w Normalizacyjnych Komitetach Technicznych PKN.

   Stan dostosowań w zakresie norm i przepisów technicznych

   Pragnę jednocześnie poinformować, iż proces dostosowawczy także w zakresie norm i przepisów dotyczących jakości produktów jest sukcesywnie realizowany.

   Pełne dostosowanie polskiego systemu oceny zgodności nastąpi z dniem wejścia Polski do UE. Na mocy ustawy o systemie oceny zgodności sukcesywnie przygotowywane są przepisy wprowadzające wspólnotowe dyrektywy nowego podejścia zawierające zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

   Produkt, aby mógł być oznaczony wspólnotowym oznaczeniem CE, musi przejść odpowiednie procedury oceny zgodności. W przypadku wyrobów prostych w wydaniu certyfikatu upoważniającego do używania znaku CE nie jest konieczny udział upoważnionej jednostki oceny zgodności. Producent sam w oparciu o zastosowanie się do tzw. zharmonizowanej europejskiej normy może, na własną odpowiedzialność, deklarować, że jego wyrób spełnia zasadnicze wymogi dyrektyw nowego podejścia i umieszczać oznaczenie CE na wyrobie.

   Należy podkreślić, że od dnia wejścia Polski do UE wszystkie wyroby objęte zasadami nowego podejścia (dyrektywami nowego podejścia - por. tabela, załącznik 1), przed wprowadzeniem na rynek będą musiały posiadać oznaczenie CE. Załącznik 2 przedstawia dodatkowo stan wdrożenia dyrektyw nowego podejścia do końca 2003 r.*)

   W stosunku do wyrobów nieobjętych dyrektywami nowego podejścia będzie mógł funkcjonować system dobrowolnego znakowania. Znaki dobrowolne zaświadczą o określonych cechach danego wyrobu (np.: wyrób przyjazny dla środowiska - znak ekologiczny, wyrób wysokiej jakości - znak jakości, wyrób ekologiczny - znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego, wyrób spełniający wymagania Polskich Norm - znak zgodności z Polską Normą, wyrób spełniający wymagania Norm Europejskich - Keymark itd.).

   Dodatkowo od dnia akcesji będzie także funkcjonował system nadzoru rynku nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu tworzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz tzw. organy wyspecjalizowane (wśród nich: Inspekcja Handlowa; Inspekcja Pracy; Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Inspekcja Ochrony Środowiska; Urząd Transportu Kolejowego; organy nadzoru budowlanego; Wyższy Urząd Górniczy, urzędy morskie).

   System HACCP

   System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) to sposób postępowania mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

   Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 208, poz. 2020) kierujący zakładem, lub osoba przez niego upoważniona, jest obowiązany wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przepisy te w zakresie wprowadzania zasad systemu HACCP obowiązują od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obowiązek wdrożenia systemu HACCP dotyczy wszystkich przedsiębiorców produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność z wyjątkiem producentów na etapie produkcji pierwotnej (tzn. produkcji, chowu lub uprawy produktów pierwotnych, włącznie ze zbieraniem plonów, łowiectwem, łowieniem ryb, udojem mleka oraz wszystkimi etapami produkcji zwierzęcej przed ubojem, a także zbiorem roślin rosnących w warunkach naturalnych), którzy w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej oraz zasad higieny, obowiązani są wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP). Ustawa nie przewiduje żadnych wyjątków lub różnic w zakresie obowiązku stosowania systemu HACCP w odniesieniu do małych przedsiębiorców, bowiem obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia konsumentów jest celem nadrzędnym i jest niezależny od wielkości przedsiębiorstwa. Zgodnie z obowiązującym prawem wdrożenia zasad systemu HACCP nie wymaga uzyskania certyfikatu wystawianego przez jakiekolwiek instytucje państwowe lub firmy audytorskie. Poddanie się ocenie w celu uzyskania certyfikatu systemu HACCP jest całkowicie dobrowolne (podobnie jak ma to miejsce w przypadku certyfikacji w zakresie jakości żywności na zgodność z normą ISO 9000). Zasady systemu HACCP mogą zostać opracowane przez przedsiębiorców we własnym zakresie z wykorzystaniem wskazówek zawartych w odpowiednich poradnikach (art. 30 ust. 2). Poradniki te opracowują przedsiębiorcy lub związki zrzeszające przedsiębiorców produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu przy udziale organizacji konsumenckich oraz w konsultacji z zainteresowanymi stronami działającymi w zakresie bezpieczeństwa żywności. Podlegają one ocenie pod względem zgodności z wymaganiami higieny przez organy urzędowej kontroli żywności - zgodnie z zakresem kompetencji (art. 30a ust. 1).

   Dotychczas opracowano 12 poradników z zakresu wdrażania zasad systemu HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dla różnych branż przemysłu spożywczego.

   Staraniem Głównego Inspektora Sanitarnego wydrukowane zostały przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa:

   1. Poradnik dla przedsiębiorcy - Zasady GHP/GMP oraz systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.

   2. Poradnik dla przedsiębiorcy - Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jak narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

   3. Poradnik dla kierujących zakładem - Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego.

   Następujące poradniki zostały opracowane przez Polską Federację Producentów Żywności:

   4. Higiena cukru w europejskim przemyśle cukrowniczym.

   5. Przewodnik wdrażania ogólnych zasad higieny żywności i systemu HACCP w zakładach przemysłu makaronowego.

   6. Wskazówki dotyczące dobrej praktyki higienicznej w produkcji przetworów mlecznych.

   7. Przewodnik dobrej praktyki higienicznej dla przemysłu soków owocowych.

   8. Kodeks dobrej praktyki higienicznej dla produkcji lodów jadalnych.

   9. Kodeks dobrej praktyki higienicznej dla europejskiego przemysłu młynarskiego.

   10. Kodeks higieny dla margaryn i tłuszczów do smarowania.

   11. Przewodnik dobrej praktyki higienicznej dla produkcji mrożonej żywności.

   12. Przewodnik dobrych praktyk higienicznych CAOBISCO (wyroby czekoladowe i cukiernicze).

   Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji ˝Programu rozwoju handlu wewnętrznego do 2003 roku˝ podjęło inicjatywę zorganizowania szkoleń edukacyjno-informacyjnych z zakresu potrzeb i wymagań systemu HACCP dla przedsiębiorców sprzedających żywność. Do końca 2003 r. takie szkolenia odbędą się w Poznaniu, Zielonej Górze, Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Rzeszowie i Bydgoszczy. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Przewidywane jest przeszkolenie minimum 500 osób. Obecnie przeprowadzane szkolenia mają charakter pilotażowy. W 2004 r. planowane jest przeprowadzenie szkoleń na szeroką skalę dla większej grupy przedsiębiorców i handlowców.

   Proces wdrożenia zasad systemu HACCP jest wspierany ze środków publicznych, w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

   W ramach Działania 1 programu SAPARD współfinansowane mogą być inwestycje, których celem jest wdrożenie zasad systemu HACCP. Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa mleka, ryb, owoców i warzyw oraz uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa, a także usługowego przechowywania towarów zamrożonych lub schłodzonych pochodzących z przetwórstwa w ww. zakresie działalności. Beneficjentami mogą być również grupy producentów rolnych oraz ich związki w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach. W ramach Działania 1 SAPARD nie mogą być jednak finansowane inwestycje na poziomie handlu detalicznego. W ramach czterech Rocznych Umów Finansowych (RUF 2000, RUF 2001, RUF 2002, RUF 2003) został przyznany Polsce limit środków finansowych w wysokości ok. 1259,7 mln PLN przeznaczonych na współfinansowanie inwestycji w ramach Działania 1 programu SAPARD. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

   Współfinansowanie analogicznych inwestycji zostało przewidziane w projekcie Sektorowego Programu Operacyjnego ˝Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006˝. Projekt ten przewiduje możliwość współfinansowania do 50% kosztu kwalifikowanego inwestycji mającej na celu dobrowolne wprowadzenie systemów kontroli jakości, certyfikacji i atestacji, takich jak standardy ISO (Vision 2000, ISO 9000, ISO 14000), EMAS itd. Pomoc zostanie skierowana do przedsiębiorstw rolno-przemysłowych oraz innych przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego i/lub marketingu.

   Ponadto przedsiębiorcy mogą ubiegać się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dotacje na wdrażanie m.in. systemu HACCP z funduszy programu PHARE 2000 w ramach programu ˝Wstęp do jakości˝. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się również o dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych związanych z podnoszeniem jakości produktów i usług. Minimalna kwota dotacji wynosi 1000 EUR, a maksymalna 10 000 EUR, jednak nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych netto. Program ˝Wstęp do jakości˝ będzie kontynuowany również w ramach programu PHARE 2000, którego uruchomienie przewiduje się w styczniu 2004 r.

   Od grudnia 2003 r. przedsiębiorcy z całego kraju mogą uczestniczyć w szkoleniach finansowanych z programu PHARE Rozwój Zasobów Ludzkich w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr, m.in. z zakresu wprowadzania systemu HACCP.

   Z wyrazami szacunku

   Podsekretarz stanu
   Jarosław Pietras

   Warszawa, dnia 7 stycznia 2004 r.

 

źródło: Sejm RP, Interpelacje i zapytania poselskie

[hotelarze.pl]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl