hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

TURYSTYKA

4 kadencja Sejmu

Interpelacja nr 5930

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie działań rządu w dziedzinie turystyki

   Szanowny Panie Premierze! Środki masowego przekazu w ostatnim czasie wielokrotnie informowały opinię publiczną o zaniepokojeniu środowiska turystycznego w Polsce działaniami rządu podejmowanymi w tym sektorze gospodarki. Mimo zapewnień, iż sektor ten zyska właściwą rangę jako czynnik rozwoju gospodarczego, co znalazło swój wyraz m.in. w odpowiedziach rządu z dnia 11 października 2002 roku i 12 maja 2003 roku na dezyderat Sejmowej Komisji Gospodarki uchwalony w dniu 6 września 2002 roku, w praktyce podejmowane są działania odbierane przez branżę jako zmierzające w przeciwnym kierunku. Wiąże się to ze zmianami w zakresie finansowania sektora turystycznego w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006, zapowiedzią podniesienia stawki VAT na usługi turystyki przyjazdowej z 0 do 22%, a także docierającymi do branży turystycznej sygnałami w sprawie likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej.

   Turystyka w Polsce stała się w ostatnich latach znaczącym zjawiskiem społecznym i ekonomicznym. To przede wszystkim ogromny rynek pracy: obecnie około 940 tys. miejsc, czyli 6,1% zatrudnionych ogółem w naszym kraju. To także znacząca pozycja we wpływach z eksportu. W 2002 roku łączne przychody Polski z tytułu przyjazdów cudzoziemców można szacować na około 4,5 mld USD. Podejmowane obecnie działania, zdaniem przedstawicieli branży, mogą doprowadzić do dalszego spadku tych przychodów, a jednocześnie, jak się szacuje, z rynku może zniknąć kilkaset dużych biur podróży specjalizujących się w turystyce przyjazdowej do Polski.

   W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

   1. Czy zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczące turystyki i wiążące się z dostosowaniem naszego ustawodawstwa do wymogów VI Dyrektywy UE muszą prowadzić do przyjęcia przez Polskę stawek VAT najbardziej restrykcyjnych w Europie?

   2. Jakie były powody zmian związanych z finansowaniem sektora turystycznego w NPR, w tym zmniejszenia kwot przeznaczonych na turystykę i całkowitego usunięcia ze ZPORR działania 2.6., jeżeli zmiany te nie zostały wprowadzone na żądanie Unii Europejskiej?

   3. Czy zapowiedź utworzenia Polskiej Agencji Promocji Gospodarczej musi prowadzić do likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej i całego związanego z nią systemu (regionalne i lokalne organizacje turystyczne) i jakie jest tego uzasadnienie, biorąc pod uwagę fakt, że narodowa organizacja turystyczna w Polsce utworzona została ze środków Unii Europejskiej, że system promocji poprzez taką organizację jest najbardziej efektywny i że w Unii nie ma kraju, który nie posiadałby wyodrębnionej struktury zajmującej się promocją turystyki?

   Z wyrazami szacunku
   Poseł Bogdan Błaszczyk
   oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 12 grudnia 2003 r.

 

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na interpelację nr 5930

w sprawie działań rządu w dziedzinie turystyki

   Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przedkładam w załączeniu w porozumieniu z Ministrem Finansów odpowiedź na interpelację Posła Bogdana Błaszczyka oraz grupy posłów z dnia 16 grudnia 2003 r. i przekazaną przy piśmie z dnia 16 grudnia 2003 r. znak: SPS-0202-5930/03 w sprawie działań rządu w dziedzinie turystyki.

   W związku z pytaniem 1. - Czy zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczące turystyki i wiążące się z dostosowaniem naszego ustawodawstwa do wymogów VI Dyrektywy UE muszą prowadzić do przyjęcia przez Polskę stawek VAT najbardziej restrykcyjnych w Europie? - Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co następuje:

   W zakresie opodatkowania turystyki Polska jest zobowiązana do wprowadzenia przepisów zgodnych z regulacjami VI Dyrektywy UE. Zgodnie z przepisami VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej - ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG z późn. zm.) w odniesieniu do usług turystyki obowiązuje podstawowa stawka podatku. W Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi 22%. W tym miejscu należy podkreślić, iż podstawowym założeniem w systemie specjalnej procedury dla usług turystycznych świadczonych na rzecz ostatecznego konsumenta jest opodatkowanie jedynie marży świadczącego usługę, a nie całej kwoty należnej od klienta, jak jest obecnie w obowiązujących w Polsce przepisach. W przypadku opodatkowania marży podstawa opodatkowania ulega zatem znacznemu obniżeniu.

   Należy wiec zaznaczyć, iż przepisy w zakresie opodatkowania marży stawką podstawową podatku od wartości dodanej są stosowane co do zasady przez wszystkie państwa Unii Europejskiej i nie można zgodzić się, że akurat dostosowanie ustawodawstwa w Polsce do wymogów VI Dyrektywy w zakresie stawek VAT w turystyce będzie prowadzić do przyjęcia rozwiązań najbardziej restrykcyjnych w Europie.

   Jeśli chodzi o pytanie drugie - Jakie były powody zmian związanych z finansowaniem sektora turystycznego w NPR, w tym zmniejszenia kwot przeznaczonych na turystykę i całkowitego usunięcia ze ZPORR działania 2.6., jeśli zmiany te nie zostały wprowadzone na żądanie Unii Europejskiej ? - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że są one związane z prowadzonymi z Komisją Europejską negocjacjami Podstaw Wsparcia Wspólnoty.

   Podczas przeprowadzonych rozmów Komisja Europejska wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec udzielania wsparcia przedsiębiorcom z jednego sektora, stawiając ich w uprzywilejowanej pozycji względem przedsiębiorstw z innych sektorów. Ponadto przedstawiła propozycję ograniczenia zasięgu działania turystyki jedynie do wybranych obszarów (nie dla całego kraju). Łączyłoby się to z ograniczeniem możliwości realizacji zadań z zakresu turystyki jedynie w ramach priorytetu 3 ˝Rozwój lokalny˝.

   Mając na uwadze potrzebę realizacji tego działania na terenie całego kraju, strona polska nie wyraziła aprobaty, aby ograniczać terytorialnie realizację działania w zakresie turystyki. W związku z tym pojawiła się koncepcja połączenia działania ˝Rozwój turystyki˝ z działaniem poświęconym dziedzictwu kulturowemu.

   Obecnie projekty z zakresu turystyki mogą więc być realizowane w ramach działania 1.4. ZPORR ˝Rozwój turystyki i kultury˝ oraz w ramach następujących działań 3 Priorytetu ZPORR:

   - 3.1. ˝Obszary wiejskie˝,

   - 3.2. ˝Obszary podlegające restrukturyzacji˝,

   - 3.3. ˝Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe˝.

   Dodatkowo wsparcie dla prywatnych przedsiębiorstw sektora turystycznego będzie udzielane w ramach działania 3.4. ˝Mikroprzedsiębiorstwa˝, przy spełnieniu wymaganych w działaniu warunków.

   Jednocześnie informujemy, że pierwotnie na działanie 2.6. ˝Rozwój turystyki˝ zakładano alokację 96,7 mln euro, natomiast alokacja przewidziana na działanie 1.4. ˝Rozwój turystyki i kultury˝ wynosi obecnie około 198 mln euro. Do tej kwoty należy dodać część środków przeznaczonych na współfinansowanie zadań z 3 Priorytetu ZPORR, w ramach którego przewidziana jest również realizacja projektów w zakresie turystyki.

   W odniesieniu do kwestii: Czy zapowiedź utworzenia Polskiej Agencji Promocji Gospodarczej musi prowadzić do likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej i całego związanego z nią systemu (regionalne i lokalne organizacje turystyczne) i jakie jest tego uzasadnienie, biorąc pod uwagę fakt, że narodowa organizacja turystyczna w Polsce utworzona została ze środków Unii Europejskiej, że system promocji poprzez taką organizację jest najbardziej efektywny i że w Unii nie ma kraju, który nie posiadałby wyodrębnionej struktury zajmującej się promocja turystyki? - należy podkreślić, że likwidacja Polskiej Organizacji Turystycznej poprzez włączenie jej w strukturę przyszłej Polskiej Agencji Promocji Gospodarczej jest jednym z działań zapisanych w Programie ograniczenia i uporządkowania wydatków publicznych i służącym skonsolidowaniu działań w zakresie promocji Polski za granicą. Inicjatywę w tym zakresie przedstawiło Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, została ona poparta przez innych członków Rady Ministrów, a cały program przyjęto na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 8 października 2003 r.

   Zgodnie z projektowaną ustawą, Polska Agencja Promocji Gospodarczej realizować będzie zadania Polskiej Organizacji Turystycznej, sposób finansowania jej działalności w zakresie promocji i wspierania rozwoju turystyki będzie analogiczny do obecnego, a pracownicy Polskiej Organizacji Turystycznej staną się pracownikami Agencji.

   Celem włączenia POT w strukturę Polskiej Agencji Promocji Gospodarczej jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania państwa oraz bardziej efektywne wykorzystanie środków dostępnych na promocję polskich przedsiębiorstw. Jedna agencja kompleksowo zajmująca się promocją i wspieraniem eksportu, napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz rozwoju turystyki, również za granicą, będzie w stanie znacznie efektywniej i bardziej profesjonalnie realizować postawione przed nią cele niż kilka odrębnych podmiotów.

   Sekretarz stanu
   Jacek Piechota

   Warszawa, dnia 10 stycznia 2004 r.


źródło: Sejm RP, Interpelacje i zapytania poselskie

[hotelarze.pl]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl