hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

TURYSTYKA

4 kadencja Sejmu

Interpelacja nr 2831

do ministra edukacji narodowej i sportu

w sprawie potrzeby opracowania projektu ustawy o turystyce szkolnej

   Tragiczny i głośny wypadek, który wydarzył się nad Czarnym Stawem w Tatrach w ubiegłym miesiącu, kiedy to kilkoro uczniów w czasie wycieczki poniosło śmierć, okrył wszystkich nas, jak sądzę, głębokim smutkiem. Pani minister Łybacka wyraziła swój żal i współczucie rodzinom zmarłych w liście z 29 stycznia br., zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W liście tym stwierdziła, że ˝... komuś zabrakło wiedzy o górach, odpowiedzialności i wyobraźni˝. Jest to stwierdzenie słuszne - istotnie, w przypadkach gdy lekceważy się oczywiste i łatwe do przewidzenia niebezpieczeństwo, ostateczną winę i odpowiedzialność ponosi konkretny człowiek. Jednakże zadaniem osób, które z racji piastowanego stanowiska mają wpływ na treść prawa regulującego zasady organizacji szkolnych imprez turystycznych i wypoczynkowych, jest dołożenie wszelkich starań, by w optymalny sposób zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom takich imprez. Równie ważnym zadaniem jest rzetelny nadzór nad wykonywaniem przez organizatorów takich imprez ciążących na nich powinności. Tylko wówczas można z czystym sumieniem orzec, że ewentualnie zaistniała tragedia jest wyłącznie skutkiem błędu lub niefrasobliwości opiekuna grupy młodocianych turystów. Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do pani minister Łybackiej z zapytaniem, czy jej zdaniem obowiązujące prawo w wystarczający sposób chroni bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej, uczestniczącej w zajęciach i imprezach organizowanych przez szkołę poza jej terenem. Obecnie materię tę normuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (DzU z 1997 r. nr 57, poz. 358, z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (DzU z 1992 r. nr 65, poz. 331). § 28 ust. 3 tego ostatniego rozporządzenia zabrania prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. Czy zdaniem pani minister przepis ten nie powinien zostać przeredagowany tak, by obejmował też inne zjawiska, niebezpieczne dla życia lub zdrowia uczestników wycieczki, takie jak np. niebezpieczeństwo zejścia lawiny? § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do wspomnianego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne zastrzega, że wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni. Wykonują więc oni za określoną opłatą usługę na rzecz organizatorów wycieczki, czyli na rzecz szkoły. Brak tu zastrzeżenia, że w razie różnicy zdań między przewodnikiem a organizatorem wycieczki co do planowanej trasy i czasu wycieczki, spowodowanej warunkami atmosferycznymi, umotywowana i pisemna decyzja przewodnika jest dla organizatora wiążąca. Inną kwestią jest nadzór nad środkami transportu, z których korzystają uczestnicy szkolnej imprezy. W praktyce sprawa dotyczy wynajmowanych autokarów. Kwestię tę normują przepisy dotyczące przewozu osób. Zmiana tych przepisów jest poza kompetencją ministra edukacji narodowej i sportu. Czy nie nie wydaje się słuszne wprowadzenie w rozporządzeniach traktujących o bezpieczeństwie uczniów wyraźnego odniesienia do odpowiednich aktów prawnych, traktujących o dopuszczeniu środka transportu do eksploatacji? Na koniec pragniemy podać pani minister pod rozwagę końcowy wniosek: Czy nie jest wskazane dokonanie przeglądu wszystkich przepisów prawa mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników szkolnych imprez turystycznych i wypoczynkowych, a następnie opracowanie rządowego projektu ustawy o turystyce szkolnej, kompleksowo regulującej ten temat? Jeżeli, co naszym zdaniem niedopuszczalne, choć niestety możliwe, rząd uzna dokonanie w tej materii pożądanych zmian za nieistotne, wspomniany projekt ustawy należy opracować i złożyć do laski marszałkowskiej w drodze inicjatywy poselskiej lub obywatelskiej.

Z poważaniem

Posłanki Ewa Kopacz
i Krystyna Szumilas

 Warszawa, dnia 11 lutego 2003 r.

 

Odpowiedź minister edukacji narodowej i sportu

na interpelację nr 2831

w sprawie potrzeby opracowania projektu ustawy o turystyce szkolnej

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pań posłanek Ewy Kopacz i Krystyny Szumilas w sprawie projektu ustawy o turystyce uprzejmie informuję, że zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej (DzU nr 1, poz. 5) minister ten kieruje działem turystyki. Podstawowym aktem regulującym działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych, wycieczek, obowiązkach i uprawnieniach przewodników turystycznych, pilotów wycieczek oraz organizatorów turystycznych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 578) oraz akty prawne wydane na jej podstawie.

   Sprawy bezpieczeństwa uczestników imprez turystycznych oraz zadań i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych reguluje w szczególności rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określania warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (DzU nr 57, poz. 358) oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej (DzU nr 193, poz. 1624).

   Przytoczone wyżej regulacje powszechnie obowiązują, a więc dotyczą także organizacji turystyki dzieci i młodzieży. Nie wolno także zapominać o aktach prawnych, które regulują m.in. zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy uprawianiu alpinizmu, żeglarstwa, płetwonurkowania i innych form aktywności ruchowej, stosowanej również w turystyce. Są to rozporządzenia Rady Ministrów wydawane na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (DzU z 2001 r. nr 81, poz. 889, ze zm.).

   Krajoznawstwo i turystyka szkolna jest jedną z form realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Podstawowym aktem prawnym regulującym w całości spraw oświatowych jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2002 r. nr 200, poz. 1683, ze zm.).

   Ustawa ta zobowiązała ministra właściwego ds. oświaty i wychowania do określenia w drodze rozporządzeń:

  • warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
  • warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania,
  • bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
  • zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz.

   Rozporządzenia takie zrealizowano zgodnie z delegacją ustawową.

   W zakresie spraw wypoczynku i turystyki szkolnej współpracujemy blisko z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wypracowując wszelkie zmiany regulacji prawnych w tej dziedzinie. Corocznie, przy okazji podsumowania realizacji zadań zapisanych w ˝Międzyresortowym programie rozwoju turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży na lata 2001-2006˝, dokonywana jest przez Radę Ministrów ocena podstaw prawnych dotyczących tego obszaru.

   W obecnym stanie prawnym przepisy odnoszące się do spraw bezpieczeństwa wypoczynku i turystyki szkolnej w szczególny sposób traktują dzieci i młodzież szkolną na tle ogólnych uregulowań, dopełniając tym samym obowiązek specjalnej troski o dzieci i młodzież, za którą odpowiadają organizatorzy turystyki szkolnej oraz organy sprawujące nadzór.

   Z dużym szacunkiem odnoszę się do troski oraz spostrzeżeń i sugestii pań posłanek, dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa uczestników imprez turystycznych.

   Propozycja opracowania rządowego projektu ustawy o turystyce szkolnej jest interesująca. Rozważenie tej inicjatywy wymaga pogłębienia oceny aktualnego stanu prawnego i jego praktycznych skutków. Podejmiemy takie działania we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, koordynującym ˝Międzyresortowy program rozwoju turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży na lata 2001-2006˝.

   Doskonaląc prawo w tym obszarze, co będziemy nadal czynić, nie zapewnimy gwarancji zdrowego rozsądku, umiejętności przewidywania zagrożeń oraz właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw.

   Dlatego też ministerstwo między innymi od wielu lat wydaje poradniki związane z bezpiecznymi warunkami nauczania, w tym organizacji wszelkiego rodzaju imprez i wycieczek szkolnych, oraz prowadzi witrynę internetową ˝Bezpieczna szkoła˝. W 2001 r. został przygotowany pod patronatem ministra edukacji narodowej i sportu film profilaktyczny pt. ˝Przyjazne góry˝, zawierający treści dotyczące bezpiecznej turystyki górskiej latem, który trafił do 1500 szkół. W roku bieżącym podjęte zostaną działania zmierzające do wydania filmu o zasadach bezpiecznej turystyki zimowej oraz dalsze rozpowszechnianie ww. pozycji.

   Ponadto wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi prowadzimy wiele innych działań edukacyjno-wychowawczych mających na celu bezpieczną turystykę i aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży.

Z wyrazami szacunku

Minister
Krystyna Łybacka

Warszawa, dnia 26 lutego 2003 r.


źródło: Sejm RP, Interpelacje i zapytania poselskie

[hotelarze.pl]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl