hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

TURYSTYKA

 

II Forum Inwestycji Turystycznych

W dniu 19 marca 2003 r. odbyło się w Warszawie w hotelu Warsaw Marriott II Forum Inwestycji Turystycznych. To prestiżowe wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Konferencja była zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. przy współpracy ze Światową Organizacją Turystyki (World Tourism Organization), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.
Wiodącym tematem tegorocznej edycji było finansowanie inwestycji turystycznych a partnerstwo publiczno-prywatne.
Uroczystego otwarcia II Forum Inwestycji Turystycznych dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pan Jacek Piechota.

Konferencja składała się z trzech części. Część pierwsza poświęcona była możliwościom rozwoju sektora turystycznego oraz rynku inwestycji turystycznych w Polsce.

Henryk Handszuh, Szef Programu "Jakość w rozwoju turystyki" Światowej Organizacji Turystyki zaprezentował ocenę potencjału Polski w zakresie zwiększenia roli turystyki na tle obecnych tendencji i czynników występujących na rynkach międzynarodowych.

Dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawił raport pt. "Analiza rynku inwestycji turystycznych w Polsce", opracowany na zlecenie PART S.A. Obszary tematyczne raportu obejmowały zagadnienia dotyczące znaczenia turystyki w gospodarce Polski, w tym udział w tworzeniu PKB, strukturę przychodów sektora usług turystycznych oraz jego potencjał inwestycyjny.

Tematyka drugiej części obejmowała zagadnienia związane z finansowaniem inwestycji turystycznych oraz partnerstwem publiczno-prywatnym w sektorze turystycznym w Polsce i na świecie. Jens Friis Jensen, Dyrektor Programu Światowej Organizacji Turystyki, omówił współpracę i partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce światowej. Możliwości finansowania przedsięwzięć i projektów turystycznych zostały zaprezentowane przez Grażynę Gęsicką, zastępcę prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pawła Ołubka z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

W tej części swoimi doświadczeniami podzieliła się również Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., która propaguje i wdraża ideę PPP w wielu regionach Polski. Pośród wielu powodów wpływających na znikomą ilość inwestycji turystycznych w Polsce, coraz częściej wymieniany jest brak Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Innego rodzaju bariera to brak doświadczeń w realizacji przedsięwzięć, w których administracja (rządowa czy też samorządowa) byłaby partnerem sektora prywatnego. Wielość przykładów wspomnianego partnerstwa w krajach UE uświadamia jednak konieczność podjęcia takiej współpracy także w Polsce. Zwłaszcza, że wybranie tej właśnie drogi postępowania wymuszą zasady wykorzystania środków pomocowych z Unii Europejskiej. Już w latach 2004-2006 przewidywana jest znacząca pula unijnych środków finansowych przeznaczonych na turystykę.

W kolejnej części Forum uczestnicy wzięli udział w sesjach: inwestorskiej oraz informacyjnej.
Głównym założeniem sesji inwestorskiej była wymiana doświadczeń pomiędzy inwestorami i oferentami działającymi na rynku inwestycji turystycznych w Polsce. W trakcie sesji Marek Dąbrowski - Colliers International omówił główne problemy i przeszkody związane z inwestowaniem w przedsięwzięcia turystyczne. W dalszej kolejności Steffen Okland zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia Qubus Hotel w Polsce. Radca Handlowy Ambasady Królestwa Holandii Jeroen-Louis Martens przedstawił główne zalety Polski jako miejsca do inwestowania, a także co Polska powinna uczynić, aby pozyskać jeszcze szersze grono inwestorów. Ostatniej prezentacji dokonał Paweł Romaszkan - Dyrektor Biura Promocji Wrocławia przedstawiając oczekiwania miasta wobec inwestorów oraz możliwości współpracy z miastem. Po prezentacjach odbyła się żywa dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. następujące tematy:

  • szanse przetrwania małych hoteli i pensjonatów w dalszej perspektywie,
  • jak pozyskać holenderskich inwestorów,
  • zrealizowane projekty turystyczne we Wrocławiu w ramach PPP.

Sesja informacyjna odbyła się w formie forum dyskusyjnego pod hasłem "Co czeka polską turystykę po wejściu do Unii Europejskiej?". Rozpoczęły ją wystąpienia tematyczne Agnes Reti, Dyrektor Zarządzającej Narodowej Służby Wakacyjnej z Wegier, Stanisława Piśko, Wiceprezesa Polskiej izby Turystyki oraz Tony Lenehana, Dyrektora ds. Szkoleń, Jakości i Standardów, CERT z Irlandii. Następnie odbyło się forum dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Światowej Organizacji Turystyki, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej organizacji Turystycznej, Polskiego Zrzeszenia Hoteli, Izby Gospodarczej Polskie Zrzeszenie Hoteli, Polskiej Izby Turystyki, Rady Konsultacyjnej Izb Turystyki, Instytutu Turystyki, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. oraz gości z Belgii, Danii, Węgier, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Irlandii oraz USA. Poruszano tematy dotyczące Narodowego Planu Rozwoju oraz środków finansowych przeznaczonych w nim na rozwój turystyki. Uczestnicy sesji dowiedzieli się skąd można uzyskać wsparcie finansowe na rozwój turystyki oraz jakie działania należy w tym celu podjąć. Dyskutowano również o szkoleniu kadry turystycznej w Polsce. Goście z Irlandii oraz Danii opowiedzieli o doświadczeniach związanych z przeobrażaniem się sektora turystycznego w tych państwach.
W II Forum wzięło udział blisko 300 osób, w tym 45 akredytowanych dziennikarzy reprezentujących media polskie i zagraniczne. Wśród uczestników konferencji wymienić można m.in. przedstawicieli władz państwowych, władz samorządowych, organizacji biznesowych, samorządów gospodarczych, branży turystycznej, krajowych instytucji finansowych oraz inwestorów prywatnych, jednostek naukowo-badawczych oraz gości zagranicznych (inwestorzy, instytucje finansujące oraz przedstawiciele ambasad).
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. ma nadzieję, że Forum Inwestycji Turystycznych wejdzie na stałe do kalendarza spotkań władz samorządowych, branży turystycznej i środowisk biznesu, wpływając tym samym na zajęcie przez polską turystykę znaczącego miejsca w gospodarce zjednoczonej Europy.

źródło: PART S.A.
 

 * * *

Miesiąc przed zaplanowanym terminem II Forum Inwestycji Turystycznych Zarząd PART S.A. podjął decyzję o przesunięciu daty tej ważnej dla środowiska turystycznego imprezy.

Nowy termin wyznaczono na 19 marca 2003 r. - Hotel Sofitel-Victoria Warszawa

Patronat nad konferencją objął Minister Gospodarki. Współorganizatorami są: Instytut Rozwoju Biznesu i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym celem Forum jest pobudzenie krajowego rynku inwestycji turystycznych poprzez stworzenie profesjonalnej platformy współpracy. Wierzymy, że impreza ta będzie atrakcyjną okazją spotkań gestorów bazy turystycznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych, zainteresowanych rozwojem swojej działalności, z potencjalnymi inwestorami z Polski. Przewidujemy udział około 350 osób.

Konferencja będzie składała się z dwóch części. Sesja plenarna obejmie następujące tematy:

  • Ocena ryzyka inwestycyjnego w branży turystycznej (analizy z IBNGR)
  • Warunki i źródła finansowania inwestycji turystycznych: bankowe i pozabankowe środki pieniężne dla branży
  • Finansowanie inwestycji turystycznych z funduszy pomocowych
  • Kredytowanie inwestycji turystycznych
  • Inwestycje bezpośrednie
  • Prawo i podatki w turystyce
  • Praktyczne poradnictwo branżowe

Część merytoryczną poprowadzą zaproszeni eksperci z rynku kapitałowego oraz przedstawiciele poszczególnych zespołów PART S.A

źródło: PART S.A.

[hotelarze.pl]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl