hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

GASTRONOMIA

Legalne aspekty otwierania działalności gastronomicznej

Jan Marek MOŁONIEWICZ

Zapytaj eksperta

Sprawy legalne, związane z uruchomieniem działalności gastronomicznej, nie są najprzyjemniejszą częścią pracy związanej z nową inwestycją. Brak wiedzy na temat wymaganych formalności i informacji jak i gdzie je załatwiać powoduje, że wolimy poświęcać się działalności organizacyjnej lub handlowej, a potrzebne dokumenty i zezwolenia traktujemy często jak zło konieczne.
Artykuł ten ma na celu pomoc w lepszym zrozumieniu prawnie wymaganych kroków, które należy podjąć, gdy planujemy rozpoczęcie działalności w lokalu gastronomicznym.
Załatwiając sprawy w różnych urzędach czy wręcz u różnych urzędników możemy spotkać się z różnicami, jeśli chodzi o wymagane dokumenty lub zezwolenia. Również przepisy prawne ulegają modyfikacjom, stąd informacje podane poniżej nie zawsze i nie wszędzie mogą okazać się aktualne.

Działania przed otwarciem restauracji możemy podzielić na kilka etapów:

 • Zakładanie działalności gospodarczej
 • Faza projektowa, zakończona akceptacją projektu, uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych
 • Odbiór lokalu i robót budowlanych przez odpowiednie służby
 • Uzyskanie końcowych zezwoleń z Urzędu Gminy/ Dzielnicy i Sanepidu

Zakładanie działalności gospodarczej

Kolejne kroki potrzebne do rejestracji i rozpoczęcia działalności gospodarczej to:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej (w Urzędzie Gminy/ Dzielnicy) złożenie wniosku o dokonanie wpisu
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - złożenie wniosku o dokonanie wpisu (potrzebne w przypadku firmy, nie dotyczy działalności gospodarczej)
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej - złożenie wniosku o wpis, w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego REGON (Wwa, ul. 1go Sierpnia 21 lub w Urzędzie Gminy/ Dzielnicy)
 • Urząd Skarbowy (1) - zgłoszenie ewidencyjne, w celu nadania NIP (można złożyć w Urzędzie Gminy) należy określić formę opodatkowania i sposób prowadzenia ewidencji podatkowej
 • Urząd Skarbowy (2) - zgłoszenie rejestracyjne przed dniem rozpoczęcia działalności
 • Kasa fiskalna - kupno i fiskalizacja
 • Pieczątka firmy
 • Bank - otwarcie rachunku bankowego (konieczna jest do tego pieczątka firmy)
 • ZUS - Zgłoszenie pracowników (7 dni od momentu zatrudnienia) i właściciela
 • Medycyna pracy - Skierowanie pracowników na badania wstępne: nosicielstwo, aktualna książeczka zdrowia i zaświadczenie od lekarza
 • PIP - karta zgłoszenia pracodawcy do PIP - do 30 dni po rozpoczęciu działalności
 • Sanepid – sekcja Higieny Pracy - Karta Zgłoszenia Pracodawcy (rodzaj działalności, zatrudnienie, procesy technologiczne) - należy przesłać do 30 dni po rozpoczęciu działalności, (jeżeli zatrudnia się personel)

Wynajęcie/ kupno budynku

Gdy decydujemy się na budowę, kupno lub wynajem budynku należy rozważyć, na ile jest prawdopodobne otrzymanie w danej lokalizacji wszystkich potrzebnych pozwoleń. Należy mieć na względzie miedzy innymi przystosowanie budynku, w którym znajduje się nasz lokal.

 • Budynek, w którym znajduje się lokal, powinien w całości być oddany do użytkowania
 • Lokal powinien mieć przeznaczenie na działalność usługową
 • Jeśli lokal znajduje się w budynku mieszkalnym – powinien mieć zgodę zarządcy budynku (Spółdzielnia, Wspólnota…)
 • Należy sprawdzić, czy lokal będzie wymagał wystąpienia do Sanepidu o odstępstwo w przypadku zaniżonej wysokości lokalu, braku oświetlenia naturalnego na stanowisku pracy lub zagłębienia pomieszczeń
 • Jeśli planujemy sprzedaż alkoholu, należy sprawdzić, czy nasz lokal spełnia wstępnie wymogi na ten typ działalności (Lokal nie może znajdować się w pobliżu szkoły, kościoła, kursów językowych…)
 • Szczególna uwagę należy zwrócić na stan i możliwości wentylacji obiektu gdyż, jak pokazuje praktyka ten temat jest często najtrudniejszy i najdroższy do rozwiązania

Faza projektowa

W tej fazie przygotowywany jest projekt lokalu (nowy lokal lub adaptacja). W skład pełnej dokumentacji wchodzą następujące projekty:

 • Budowlany
 • Technologiczny
 • Wentylacji
 • Wod-kan
 • Elektryczny
 • Oraz plan lokalizacji (w przypadku nowego lokalu)

Aby uzyskać od Powiatowego Inspektora Nadzoru decyzję o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę), czyli:

 • Pozwolenie na budowę (nowy lokal), lub
 • Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania (przy adaptacji, jeżeli dotychczasowe przeznaczenie lokalu było inne od tego, jakie będzie np. z lokalu sklepowego na gastronomiczny), lub
 • Pozwolenie na przebudowę (przy adaptacji naruszającej strukturę budynku)

należy uzyskać opinie i uzgodnienia projektu przez:

 • Straż Pożarną
 • PIP (BHP)
 • Sanepid
 • W przypadku adaptacji, bez przebudowy wentylacji mechanicznej - projekt opiniuje wyłącznie rzeczoznawca ds. sanitarno epidemiologicznych lub właściwy terenowo inspektor sanitarny

Pełną i uzgodnioną dokumentację składa się w Urzędzie Gminy/Dzielnicy (lub starostwie).
Dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę można przystąpić do prac budowlanych lub remontowych lokalu.

Odbiór lokalu

Po zakończeniu robót, w celu dokonania odbioru wykonanych prac należy powiadomić, następujące służby:

 • Straż Pożarna
 • PIP (BHP)
 • Nadzór Budowlany Urzędu Gminy/Dzielnicy. Odbiór budowlany dokonywany jest przez inspektorów Wydziału Architektury Gminy, bezpośrednio podczas wizji lokalnej lub na podstawie dokumentacji. Do dokonania tego odbioru konieczny jest wcześniejszy odbiór przez Straż Pożarną i PIP
 • W niektórych przypadkach może być wymagana opinia Wydziału Ochrony Środowiska
 • Sanepid (wydaje opinię, która służy potem do wydania decyzji stwierdzającej spełnienie wymagań sanitarnych koniecznych do zapewnienia Higieny przy prowadzeniu działalności gastronomicznej)

  Pozwolenie Sanepidu potrzebne jest, gdy wcześniej nie było wydane lub przy jakiejkolwiek zmianie wewnątrz lokalu lub procesu technologicznego. Do Sanepidu należy zwrócić się na piśmie z prośbą o dokonanie odbioru sanitarnego po urządzeniu lokalu, min. na 2 tygodnie przed przewidzianym terminem rozpoczęcia działalności. Wymagana dokumentacja do odbioru Sanepidu to:
 1. W przypadku nowego lokalu
 • Decyzja Gminy o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)
 • Plan lokalizacji zaakceptowany przez Gminę i uzgodniony z Sanepidem
 1. W przypadku adaptacji, przebudowy
 • Pozwolenie Gminy/ Dzielnicy - Wydziału Architektury na zmianę sposobu użytkowania
 • Pozwolenie Gminy/ Dzielnicy - Wydziału Architektury na przebudowę, (jeżeli narusza się strukturę budynku, dołączyć wszystkie projekty). Jeśli jest to tylko adaptacja (ścianki działowe, urządzenia), załącza się tylko projekty technologiczne + wentylacja
 1. W obydwu przypadkach
 • Projekt budowlany, projekty branżowe (wentylacja, wod-kan, budowlany, elektryczny) oraz technologiczne – powinny być uzgodnione przez rzeczoznawców (lista w Sanepidzie) lub bezpośrednio przez Sanepid.
 • Odstępstwo (wystąpić do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego) w przypadku zaniżonej wysokości lokalu, braku oświetlenia naturalnego na stanowisku pracy lub zagłębienia pomieszczeń
 • Oświadczenie Kierownika Nadzoru budowy (nowy lokal) lub firmy budowlanej (adaptacja), że prace związane z budową, przebudową lub adaptacją zostały wykonane zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową, a użyte materiały posiadają wymagane certyfikaty.
 • Protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu (skuteczność i głośność), do zaakceptowania 10% odchyłki w skuteczności wentylacji.
 • Decyzja Gminy/Dzielnicy (Nadzoru Budowlanego), co do nie sprzeciwiania się dopuszczeniu do użytkowania lokalu
 • Dokumentacja działalności gospodarczej
 • Badanie wody (wykonuje Sanepid)
 • Umowa na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych
 • Umowa na czyszczenie separatora tłuszczu
 • Inne (na przykład zgoda zarządcy budynku na prowadzenie takiej działalności)

Uzyskanie końcowych zezwoleń

 • Po dokonaniu odbioru lokalu przez wszystkie służby Powiatowy Inspektor Nadzoru, wydaje
  Pozwolenie na użytkowanie lokalu
  i przesyła decyzję do Urzędu Gminy/Dzielnicy (dokumentację składamy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego).
 • Po otrzymaniu tego pozwolenia (lub po złożeniu zgłoszenia o zakończeniu prac adaptacyjnych, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania), występuje się do Sanepid-u o wydanie decyzji stwierdzającej
  Spełnienie wymagań sanitarnych koniecznych do zapewnienia higieny przy prowadzeniu działalności gastronomicznej.

Nareszcie! Te dwa pozwolenia wieńczą dzieło legalizacji naszej działalności i otwierają trudną drogę do sukcesu w branży gastronomicznej.

Powodzenia!

 

Schemat wymaganej dokumentacji i zezwoleń dla lokalu gastronomicznego

 Kliknij, w schemat, aby zobaczyć powiększenie

[hotelarze.pl - 05.04.2006]