hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

GASTRONOMIA

Strategie marki w działalności gastronomicznej

dr inż. Iwona KOWALCZUK
Zakład Badań Konsumpcji SGGW

Marka to wyraz lub też inne określenie (cyfra, wzór, dźwięk, kolor, kształt, symbol) albo ich kombinacja, stosowane w celu wyróżnienia oferty na tle konkurencji.

Wyróżnić można trzy podstawowe funkcje marki:
1. funkcja identyfikacyjna,
2. funkcja gwarancyjna,
3. funkcja promocyjna.

Zasadniczą funkcją marki jest odróżnienie produktu firmy od dóbr i usług konkurentów. Funkcji identyfikacyjnej marki przypisać można kilka znaczeń, a mianowicie:

 • identyfikowanie cech oferty,
 • wskazywanie na funkcjonalne i emocjonalne korzyści związane z korzystaniem z oferty,
 • podkreślanie wartości poszukiwanych przez segment docelowy,
 • sugerowanie osobowości użytkownika oferty,
 • reprezentowanie określonej kultury technicznej.

Wynika z tego, iż dzięki marce konsumenci mogą przynajmniej w zarysie określić z jakim produktem, zważywszy szeroko rozumianą jakość, mają do czynienia, oraz czy cechy tego produktu są zgodne z ich oczekiwaniami, a także czy oni sami „pasują” do grona użytkowników marki.

Funkcja gwarancyjna oznacza, że właściciel marki zobowiązuje się do utrzymania określonej jakości produktu. W tym przypadku marka stanowi rodzaj podpisu na produkcie, gwarantującego, że oferta charakteryzuje się określonymi cechami.

Funkcja promocyjna marki związana jest z możliwością wykorzystania jej w komunikacji marketingowej, co zwiększa skuteczność informacji promocyjnych, gdyż umożliwia odbiorcy zapamiętanie przekazywanych treści.

Każda marka wprowadzona i funkcjonująca na rynku podlega cyklowi życia. Cykl ten, podobnie jak w przypadku cyklu życia produktu, obejmuje 4 etapy, a mianowicie:

 1. Wprowadzenie marki na rynek, związane zwykle z dużymi kosztami i ryzykiem;
 2. Rozwój marki, charakteryzujący się dynamicznym wzrostem sprzedaży w efekcie rosnącego zainteresowania konsumentów;
 3. Dojrzałość marki, którą cechuje stosunkowo wysoki poziom sprzedaży i stabilizacja popytu,
 4. Schyłek marki, którego przejawem jest spadek zainteresowania konsumentów i, w konsekwencji, spadek popytu.

Każda firma powinna dokładać starań, aby posiadana i zarządzana przez nią marka jak najdłużej utrzymywała się na rynku i to najlepiej w fazie dojrzałości, co zapewnia stały poziom sprzedaży, przy stosunkowo niewielkich nakładach. Taka sytuacja jest możliwa dopóty, dopóki marka zapewnia konsumentom pożądane korzyści użytkowe, ekonomiczne, psychologiczne i społeczne. Większość konsumentów, zwłaszcza w obszarze usług, cechuje bowiem niska skłonność do zakupu nowych marek, jeżeli oferta, z której dotychczas korzystali spełnia ich oczekiwania. Produkty kupuje się przecież po to, aby przynosiły pożądane korzyści, a więc skłonność do zakupu określonej marki zależy od tego, czy w mniemaniu konsumentów zaspokaja ona ich potrzeby na satysfakcjonującym poziomie.

Rozwój potrzeb konsumentów i oferowanych przez konkurencję sposobów ich zaspokajania sprawia, że marka (i sygnowana nią oferta) musi za nimi nadążać. Każdej marce zagraża bowiem erozja związana ze zmianami oczekiwań konsumentów wynikającymi z przeobrażeń ekonomicznych, demograficznych i kulturowych.

W sytuacji wyraźnego i utrzymującego się przez dłuższy okres czasu spadku zainteresowania marką, firma ma do wyboru dwie zasadnicze drogi postępowania:

 1. wycofanie starej marki i zastąpienie jej nową, zbudowaną od podstaw lub pozyskaną na drodze zakupu,
 2. poprawę (odmłodzenie) wizerunku starej marki.

Ad.1.
Jeżeli sprzedaż oferty pod dotychczasową marką nie przynosi oczekiwanych zysków, a do tego obecna nazwa budzi wśród potencjalnych konsumentów negatywne skojarzenia, należy poważnie rozważyć możliwość zmiany nazwy marki. Decyzja o budowie nowej marki ma charakter strategiczny, ponieważ pociąga za sobą znaczne zaangażowanie zasobów firmy w działania, które mogą mieć dla niej długotrwałe, zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Decydując się na zmianę marki należy pamiętać, że wiąże się to z koniecznością wydatkowania w długim okresie czasu znacznych środków finansowych, związanych przede wszystkim z jej promocją. Intensywna promocja jest bowiem najskuteczniejszą drogą do tworzenia tzw. aktywów marki, do których zaliczamy świadomość marki, lojalność konsumentów wobec marki, postrzeganą jakość marki, skojarzenia związane z marką oraz sposoby ochrony prawnej marki (pojęcia te wyjaśnione zostały w artykule Rola marki w sferze usług gastronomicznych z 2004 roku).

Nowa marka, jeśli zdecydujemy się na jej budowę, powinna zdecydowanie różnić się od dotychczas używanej, tak nazwą, jak i symbolem, logo czy kolorystyką. W ten sposób „odetniemy” się od przeszłości i z czystym kontem rozpoczniemy działania zmierzające do budowy nowej identyfikacji rynkowej.

Nie wdając się w szczegóły, podkreślić należy, że na sukces nowej marki składają się trzy zasadnicze kwestie:

 • rozpoznanie rynku (konsumentów i konkurencji),
 • dobry pomysł na produkt (usługę) i jego identyfikację rynkową (nazwę, logo, symbol, kolor),
 • skuteczna promocja.

Oczywiście autokreacja marki to nie jedyny sposób na pozyskanie nowego wizerunku. Powszechnie stosowane w branży usługowej jest korzystanie z franchisingu, czyli umowy, w której występują dwa podmioty: franchisodawca i franchisobiorca. Pierwszym z nich jest zwykle firma o znanej renomie, marce i doświadczeniu rynkowym. Udostępnia ona podmiotowi wchodzącemu do systemu całą koncepcję prowadzenia przedsiębiorstwa, czyli tzw. know-how, prawo do używania marki, doświadczenie, techniki operacyjne, pomoc i doradztwo, wspólną promocję. Franchisobiorca z kolei wnosi do biznesu własny kapitał, w którego skład, w przypadku działalności gastronomicznej, wchodzi głównie własny lokal, który powinien spełniać określone wymagania techniczne i sprzętowe, stawiane przez franchisodawcę. Franchisobiorca zobowiązany jest również do uiszczania szeregu opłat z tytułu umowy. Obejmują one opłatę licencyjną, prowizję od dochodów i świadczenia związane ze wspólną promocją.

Ad. 2.
Jeżeli dotychczasowa marka, mimo niesatysfakcjonującego poziomu sprzedaży jest dobrze postrzegana, cieszy się stosunkowo wysoką znajomością, a skojarzenia z nią związane są raczej pozytywne lub najwyżej obojętne, nie jest wskazane rezygnowanie z niej, lecz raczej podjęcie działań zmierzających w kierunku zmiany jej wizerunku, czyli jej odmłodzenia. Ważne jest jednak, by tego typu decyzji nie podejmować wyłącznie na podstawie bieżących i przeszłych rezultatów, ale raczej uwzględniając przyszłe perspektywy związane z użytkowaniem nie zmienionej marki.

Najczęściej stosowanymi sposobami odmładzania marki są:

 • zwiększenie używalności marki, co w przypadku usługi gastronomicznej oznacza częstsze korzystanie z usług przez dotychczasowych klientów - można to osiągnąć dzięki intensyfikacji działań promocyjnych, wprowadzeniu różnego rodzaju programów lojalnościowych oraz rozszerzeniu oferty o usługi, zaspokajające inne niż dotychczas potrzeby (muzyka, koncerty, gry, karaoke itp.),

 • znajdowanie nowych zastosowań produktu, czyli oferowanie nowych usług przy wykorzystaniu dotychczasowych możliwości, np. przyjęcia (rodzinne, weselne, komunijne), imprezy integracyjne i plenerowe,

 • wchodzenie na nowe rynki, czyli pozyskiwanie nowych segmentów konsumentów – wiąże się to z koniecznością określenia specyfiki potrzeb różnorodnych, potencjalnych grup odbiorców i zadecydowania, które spośród zidentyfikowanych oczekiwań można zaspokoić; niebezpieczeństwem związanym z tym kierunkiem odmładzania marki jest możliwość utraty dotychczas obsługiwanego segmentu, który może nie być zainteresowany zmienioną radykalnie ofertą,

 • repozycjonowanie marki, polegające na utrzymaniu na rynku dotychczasowej marki poprzez stworzenie dla niej nowych skojarzeń, na przykład poprzez zmianę lub urozmaicenie menu, obniżenie lub podwyższenie poziomu cen, zmianę wystroju wnętrza, urozmaicenie oferty usług rozrywkowych, itp.

 • resegmantacja, czyli gruntowna zmiana oferty (menu, usługi dodatkowe) pod kątem potrzeb nowego segmentu rynku.

Wszystkie wspomniane działania wiążą się z koniecznością przeprowadzenia badań rynku, w tym szczególnie analizy oferty konkurencji, potrzeb konsumentów oraz zasobów (finansowych, technicznych, technologicznych, marketingowych, ludzkich) firmy. Wybór każdej z przedstawionych powyżej możliwości niesie ze sobą ryzyko związane z nietrafnym rozpoznaniem sytuacji. Tak jak w przypadku wprowadzania nowej marki, również w sytuacji odmładzania marki konieczne jest podjęcie działań promocyjnych, umożliwiających przekazanie zainteresowanym grupom odbiorców informacji o nowej ofercie. Działania te powinny być dobrze przemyślane, bo tylko wówczas stosunek kosztów do efektów będzie satysfakcjonujący. Godne polecenia, szczególnie dla małych firm, nie dysponujących dużym funduszem promocyjnym są działania z zakresu reklamy zewnętrznej, reklama w Internecie, promocje cenowe, marketing bezpośredni, a także różne formy propagandy marketingowej... ale to już temat na kolejny artykuł.

Literatura:
J. Sala: Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2004
G. Urbanek: Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002
J. Altkorn: Strategia marki, PWE, Warszawa 1999

[hotelarze.pl - 14.08.2005]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl