hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

Przepisy dot. obiektów hotelarskich

NARODOWY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA
W UNII EUROPEJSKIEJ

PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 26 KWIETNIA 2000 ROKU

WYCIĄG

3. Swoboda świadczenia usług

PRIORYTET 3.4:  PRZYGOTOWANIE POLSKI DO UCZESTNICTWA WE WSPÓLNOTOWYM RYNKU TURYSTYCZNYM

I. OPIS PRIORYTETU

 1. Stan docelowy

Dostosowanie reguł funkcjonowania gospodarki turystycznej w Polsce do wymogów wspólnotowych poprzez dostosowanie prawa, wprowadzenie zmian instytucjonalnych oraz zmian strukturalnych i inne działania wspierające.

 1. Cele pośrednie
 • Dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego w dziedzinie turystyki,
 • Wdrożenie procedury konsultacji i współpracy w branży turystycznej,
 • Wzmocnienie instytucjonalne i kadrowe niezbędne do podniesienia jakości i konkurencyjności polskich produktów turystycznych
 1. Instytucje realizujące

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

Instytucje współpracujące:

Ministerstwo Sprawiedliwości (w zakresie ustawy o nabywaniu podzielonych w czasie praw do korzystania z budynków lub ich części na zasadzie podziału czasowego)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (w zakresie Dyrektywy Rady 99/42/WE)

Główny Urząd Statystyczny (w zakresie Dyrektywy Rady 95/57/WE dotyczącej zbierania danych statystycznych oraz Decyzji Rady 99/35/WE)

II. SPOSÓB REALIZACJI

 1. Krótka diagnoza zakresu niezgodności prawa polskiego z prawem wspólnotowym

Brak w prawie polskim przepisów dotyczących:

 • nabywania podzielonych w czasie praw do korzystania z nieruchomości oraz przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji w zakresie działalności zawodowych

 • istnieje potrzeba dokończenia procesu implementacji zasad dotyczących podróży turystycznych za cenę zryczałtowaną oraz prowadzenia badań statystycznych w turystyce.

 1. Terminarz niezbędnych zmian legislacyjnych
Lp. Tytuł i nr wspólnotowego aktu prawnego Tytuł projektowanego aktu prawnego w Polsce Data skierowania do uzgodnień międzyresortowych Data przyjęcia przez RM (lub właściwego ministra) Przewidywana data:
1) przyjęcia przez Parlament
2) wejścia w życie
1. [A 6,roz.23] Dyrektywa Rady 90/314/EWG z dnia 13.06.1990 r. o podróżach turystycznych za cenę zryczałtowaną
(OJ L 158, 23.06.1990)
Nowelizacja ustawy z 29.08.1997 r. o usługach turystycznych do 06/2000 06/2000 1) 12.2000
2) I kw. 2001
2. [A 10,roz.23] Dyrektywa Rady 94/47/WE z 29.10.1994 r. o ochronie nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów o nabycie prawa do korzystania z nieruchomości na zasadzie podziału czasowego
(OJ L 280, 29.10.1994)
Uchwalenie ustawy o nabywaniu podzielonych w czasie praw do korzystania z budynków lub ich części na zasadzie podziału czasowego po uzgodnieniach 08/02/2000 1) do końca 2000
2) po upływie 3 miesięcy od uchwalenia
3. [A 105,roz.3] Dyrektywa Rady 99/42/WE z 7.06.1999 r. ustanawiająca procedurę uznawania kwalifikacji w zakresie działalności zawodowych objętych dyrektywami o liberalizacji i środkach przejściowych oraz uzupełniająca ogólne zasady uznawania kwalifikacji, która uchyliła następujące Dyrektywy: 68/368/EWG dotyczącą hoteli, pensjonatów, kempingów i innych miejsc noclegowych;
75/368/EWG dotyczącą m.in. pilotażu wycieczek i przewodnictwa turystycznego;
82/470/EWG dotyczącą biur podróży
(OJ L 201, 31.07.1999)
Sposób wdrożenia dyrektywy w obszarze usług pilotażu wycieczek, przewodnictwa turystycznego, oraz organizacji imprez zostanie określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej I połowa 2001 II połowa 2001 1) I poł. 2002
2) do końca 2002
4. [A 72, roz.12] Dyrektywa Rady 95/57/WE dotycząca zbierania danych statystycznych w obszarze turystyki
(OJ L 291, 06.12.1995)
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programów badań statystycznych na lata 2001 i 2002. Sporządzenie rejestru obiektów noclegowych oraz modyfikacja metod opracowania wyników prezentacji danych. 2000/2001 II poł. 2001 1) do końca 2001
2) do końca 2002
5. [A 72,roz.12] Decyzja Komisji 99/35/WE z 9.12.1998 r. w sprawie procedury implementacji Dyrektywy Rady 95/57/WE dotyczącej zbierania danych statystycznych w obszarze turystyki
(OJ L 9, 15.01.1999)
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programów badań statystycznych na lata 2001 i 2002. Sporządzenie rejestru obiektów noclegowych oraz modyfikacja metod opracowania wyników prezentacji danych. 2000/2001 II poł. 2001 1) do końca 2001
2) do końca 2002

 

 1. Konieczne zmiany instytucjonalne
Lp.

Rodzaj zmian

Istniejąca lub planowana podstawa prawna termin realizacji
1. Utworzenie komórki lub zespołu roboczego w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej realizującego zadania wynikające z Decyzji Rady z 22.12.1986 r. wyznaczającej procedury konsultacji i współpracy w branży turystycznej Statut MTiGM do końca roku 2002
 1. Dodatkowe działania konieczne dla wejścia w życie nowych regulacji prawnych lub powołania instytucji
Lp. Krótki opis działań Terminarz
1. Kształcenie, szkolenie i doskonalenie kadry turystycznej. Doskonalenie kadr na temat wdrożenia norm ISO oraz wdrożenia przepisów znowelizowanej ustawy o usługach turystycznych Zgodnie z planami opracowywanymi dla poszczególnych lat. W roku 2000 planuje się zorganizowanie: a) 12 dwustopniowych szkoleń w zakresie wdrażania norm ISO; b) 6 szkoleń poświęconych problematyce dostosowania prawa polskiego do prawa europejskiego.
2. Współudział w realizacji programów rządowych nt. "Doskonalenie statystyki turystyki i badań statystycznych". W ramach realizacji tego zadania kontynuowana będzie współpraca z GUS w zakresie doskonalenia metodologii statystyki w Polsce zgodnie z Dyrektywą 95/67/WE i 99/35/WE 2000 r.

Zgodnie z zapisami zawartymi w rządowym "Programie badań statystyki publicznej na rok 2000"

3. W związku z wdrożeniem Dyrektywy Rady 95/57/WE dotycząca zbierania danych statystycznych w obszarze turystyki, konieczne jest sporządzenie rejestru obiektów noclegowych oraz modyfikacja metod opracowania wyników prezentacji danych 2000/2001

III. FINANSOWANIE: NIEZBĘDNE NAKŁADY I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W LATACH 2000-2002

Kategorie kosztów/ koszty i źródła finansowania Lata Budżet
(tys. PLN)
- szkolenia 2000 170
2001 180
2002 190
- ekspertyzy / opinie prawne, konsultacje 2000 70
2001 75
2002 80
- tłumaczenia 2000 30
2001 35
2002 40
- inne * 2000 250
2001 270
2002 270
OGÓŁEM 2000 520
2001 560
2002 580

* m.in. takie jak:

 1. działania związane z przygotowaniem do utworzenia komórki luz zespołu roboczego w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej realizującego zadania wynikające z Decyzji Rady z 22 grudnia 1986 r.

 2. ustalenie rodzaju i zakresu informacji przekazywanych w ramach procedury konsultacji,

 3. opracowanie koncepcji funkcjonowania komórki lub zespołu

 4. współpraca przy opracowywaniu wniosków dotyczących skorzystania z funduszy przedakcesyjnych.

[hotelarze.pl ]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl