hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

KUCHNIA

Ochrona przed gryzoniami

Zbigniew WOŹNY

Jeżeli macie Państwo pytania - proszę o kontakt
biuro@reinex.pl

Jesień jest okresem, w którym szczególnie dokuczają nam gryzonie migrujące do pomieszczeń przed okresem zimowym. Pamiętajmy o zabezpieczeniu obiektów i profilaktycznej akcji odszczurzania.

Gryzonie należą do bardzo uciążliwych szkodników. Jeśli zasiedlą pomieszczenia, powodują duże straty wynikające z bezpośredniego niszczenia produktów żywnościowych. Spożyta przez gryzonie żywność stanowi niewielką ilość w stosunku do żywności, która zostaje zniszczona podczas żerowania gryzoni. Zwierzęta wyrządzają ogromne straty, zanieczyszczając produkty kałem, moczem, depcząc je i rozsypując. Szczególnym zagrożeniem dla higieny jest możliwość szerzenia niektórych chorób zakaźnych. Cholera, dur brzuszny, dury rzekome, żółtaczka zakaźna, włośnica i wiele innych chorób powodowanych jest przez patogeny lub pasożyty, których nosicielami są głównie szczury.

W Polsce występują dwa rodzaje szczurów - śniady i wędrowny. Różnią się sposobem życia, cechami morfologicznymi oraz sposobem odżywiania.

Szczur wędrowny stanowi szczególne zagrożenie. Jego ulubionym siedliskiem są pomieszczenia piwnic i kanały kanalizacyjne. Drąży otwory pod fundamentami i w rurach  kanalizacyjnych, zakładając gniazda pod budynkami lub w ich okolicy. Jego ulubionym pokarmem jest mięso. Jest silny i agresywny, potrafi atakować zwierzęta hodowlane i ptactwo. Jeżeli w pobliżu zabudowań i na trawnikach znajdziemy otwory o średnicy około 5-10 cm i nie będzie wokół nich wyrzuconej ziemi to mamy problem - tam zasiedliły się szczury, które w niedługim czasie będą usiłowały dostać się do pomieszczeń.

Szczur śniady - żyje w bliskim sąsiedztwie. Zakłada gniazda w górnych, suchych częściach zabudowań gospodarczych, młynach, magazynach zbóż. Chętnie żywi się pokarmem roślinnym, szczególnie ziarnem. 

Metody zapobiegawcze 

W ograniczaniu populacji myszy i szczurów ważną rolę odgrywają zabiegi profilaktyczne polegające na uniemożliwieniu gryzoniom dostępu do przechowywanej żywności i wody. Zsypy i śmietniki powinny być szczelne i stale przykryte. Bardzo ważna jest tzw. szczuroszczelność drzwi, okien i pomieszczeń. Szczególnie ważna jest profilaktyka w zakładach produkujących i przetwarzających żywność. Stosowanie w nich środków gryzoniobójczych powinno być ograniczone do minimum z uwagi na możliwość skażenia żywności. Ogólnie zwalczanie gryzoni polega na stosowaniu metod zapobiegawczych i metod niszczących.

Metody zapobiegawcze polegają na zapobieganiu migracji gryzoni do pomieszczeń. Magazyny produktów żywnościowych, obiekty służby zdrowia, pomieszczenia produkcyjne  żywności powinny być budowane na zasadzie "szczuroszczelności" polegającej na zastosowaniu przy budowie takich materiałów i konstrukcji, które uniemożliwiają zadomowienie się szczurów w obiekcie lub w najbliższym sąsiedztwie. Przy wprowadzaniu tych zasad należy uwzględnić przede wszystkim:

  • zabezpieczenie otworów wietrznych podfundamentowych i okien piwnicznych siatkami o oczkach 1,5 x 1.5 cm, z drutu odpornego na przegryzanie przez szczury,
  • obijanie progów, futryn i skrzydeł drzwi blachą na wysokości 30 cm od podłogi,
  • zlikwidowanie trudno dostępnych dla człowieka przestrzeni np. podpodłogowych, w których szczury mogą się spokojnie gnieździć,
  • zabezpieczenie miejsc przechodzenia rur w ścianach i podłogach: przewodów wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych osłonami z blachy lub siatki drucianej,
  • zastosowanie trwałych posadzek w piwnicach, uniemożliwiających szczurom podkopywanie,
  • przykrycie otworów  ściekowych i studzienek kanalizacyjnych kratami żelaznymi.

Metody niszczące

Metody niszczące to deratyzacja czyli chemiczne metody walki z gryzoniami. Powinny być stosowane jako ostateczność, jeżeli metody fizyczne i zapobiegawcze okazałyby się nieskuteczne. Stosowanie metod chemicznych powinno być przeprowadzone przez osoby przeszkolone lub zlecone firmom zajmującym się usługami DDD zawodowo. Potrafią one dobrać preparaty w zależności od obiektu, ilości występujących gryzoni oraz ich rodzaju. Wszystkie działania muszą być rejestrowane i udokumentowane w sposób nie budzący wątpliwości osób kontrolujących. Firma wykonująca zabiegi DDD powinna pozostawić oświadczenie o rodzaju zastosowanego preparatu i terminie wykonanej usługi.

Deratyzację możemy traktować na dwa sposoby:

  • przeprowadzenie okresowych akcji (najczęściej wiosną i jesienią) mających za zadanie zmniejszenie populacji szczurów,
  • stały i systematyczny nadzór zapewniający całkowite wyeliminowanie populacji i zabezpieczenie obiektu przed ponownym zasiedleniem przez gryzonie.

Zabicie kilku szczurów jest sprawą prostą, natomiast zredukowanie populacji o połowę wymaga już dobrze przeprowadzonej akcji i dużej wiedzy. Całkowite wyeliminowanie szczurów wymaga już dużej wiedzy, praktyki i znajomości zwyczajów szczurów. Z uwagi na nieufna i mądrą naturę szczura, ich niesamowity instynkt i zdolność przystosowywania się do zmiennych warunków, walka z nimi powinna być dobrze przygotowana i przemyślana. Stosuje się całą grupę metod i środków działających w różnych kombinacjach.

Rozważając praktyczne aspekty deratyzacji mamy z reguły na uwadze jej skuteczność, stopień redukcji populacji gryzoni oraz koszt jaki musimy ponieść. Często stajemy przed dylematem, czy dokonywać jednorazowych akcji, czy zawierać stałą umowę z firmą, która zajmuje się DDD i która będzie prowadziła stały nadzór nad stanem sanitarnym zakładu. Skuteczne zabezpieczenie zapewnia systematyczny nadzór, stałe stacje do rozkładania trutek oraz odpowiedni dobór rodentocydów.

[hotelarze.pl - 2002]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl