hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

KONKURSY

VI  Ogólnopolski  Konkurs  Wiedzy o Hotelarstwie
im. Leonarda Wellmanna

PZH
pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Finał - 21-23 kwietnia 2004 r. P.T. "Czarny Potok" S.A.  Krynica Zdrój

 

W VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Hotelarstwie im. Leonarda Wellmana
I miejsce i tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej zdobyła
Agnieszka Misiura

 

Regulamin
VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie
im. Leonarda Wellmanna

§ 1.

 1. Konkurs stanowi formę szkolenia i doskonalenia zawodowego uczniów i nauczycieli szkół hotelarskich

 2. Celem Konkursu jest:

 1. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 2. Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji doskonalenia zawodowego uczniów klas hotelarskich.

 3. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.

 4. Lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych.

 5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.

 6. Zapoznanie młodzieży z rozwiązaniami organizacyjnymi i standardem technicznym obiektów hotelarskich w kraju.

 7. Stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.

 8. Prowadzenie współzawodnictwa między szkołami.

 9. Stworzenie rankingu szkół hotelarskich.

§ 2.

Uczestnikami Konkursu mogą być słuchacze średnich szkół hotelarskich oraz słuchacze policealnych studium zawodowych, prowadzących kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa.

§ 3.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie organizuje Polskie Zrzeszenie Hoteli pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy akceptacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w terminie grudzień 2003 – kwiecień 2004 r.

§ 4.

 1. Za poziom merytoryczny i organizację konkursu odpowiedzialna jest Rada Programowa w składzie:

 1. Przedstawiciele Polskiego Zrzeszenia Hoteli
  - Marek Stopczyk - Przewodniczący Rady Programowej
  - Jacek Pustoła – przewodniczący Komisji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego

 2. Przedstawiciel sponsorów

 3. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 4. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

 5. Przedstawiciele szkolnictwa zawodowego
  * Barbara Ławicka – Stasiak
  * Barbara Garbowska – Cymańska
  * Sylwia Oparka

 6. Agnieszka Buczkowska - sekretarz konkursu
   

 1. Rada Programowa jest organem merytorycznym nadzorującym organizację i przebieg Konkursu.

 2. Rada Programowa wyłoni ze swego grona jury. Przy ocenie części I i II finału Konkursu pracę jury wspomagają eksperci zawodu wg zasad określonych w § 6 pkt. 4.4. i 4.5 regulaminu oraz zaproszeni hotelarze z regionu.

 3. Konkurs prowadzi Przewodniczący Rady Programowej Konkursu

 4. Rada Programowa w drodze losowania wyłoni obserwatora z pośród nauczycieli uczestniczących w Konkursie /bez prawa głosu/.

 5. Nauczyciele wchodzący w skład Rady Programowej Konkursu nie oceniają swoich uczniów.

 6. Rada zleci opracowanie testu w oparciu o pytania nadesłane ze szkół.

 7. Uczeń, który zdobędzie główne trofeum w postaci indeksu na wyższą uczelnie nie powinien brać udziału w kolejnych edycjach Konkursu

§ 5.

Każda szkoła, która wyrazi chęć uczestnictwa w Konkursie zobowiązana jest do:

 1. Przekazania do wiadomości wszystkim uczniom informacji o organizowanym Konkursie.

 2. Przeprowadzenia eliminacji szkolnych oraz pisemnego zgłoszenia ich zwycięzców a także nauczyciela przedmiotu zawodowego, który nadzorował przygotowanie młodzieży.
  Informację tę należy przesłać do PZH na druku stanowiącym załącznik nr 1 regulaminu do dnia 12 marca 2004 roku.

 3. Opracowania 20 pytań testowych z przedmiotów zawodowych wraz z zakreśleniem prawidłowej odpowiedzi. Zestaw pytań należy przesłać do biura Polskiego Zrzeszenia Hoteli nie później niż na 1,5 miesiąca przed rozpoczęciem II etapu Konkursu, tj. 5 marca 2004 r.

 4. Dokonania wpłaty w wysokości 250 zł brutto od szkoły na konto Polskiego Zrzeszenia Hoteli PKO BP SA 68 1020 1097 0000 7602 0001 7582. Wpłata upoważnia do uczestnictwa w Konkursie dwóch uczniów i opiekuna.

§ 6.

 1. Konkurs jest trzyetapowy.

 2. Etap I - eliminacje szkolne przeprowadzają do końca lutego 2004 r. wykładowcy przedmiotów zawodowych w szkołach według wewnętrznych ustaleń.

 3. Etapy II i III odbędą się do końca kwietnia 2004 r. w renomowanym hotelu w Polsce przy wykorzystaniu najnowocześniejszych środków konferencyjno–szkoleniowych obiektu. Uczestnikami II etapu Konkursu są uczniowie - zwycięzcy I etapu oraz ich opiekunowie – nauczyciele zawodu. Integralnymi elementami towarzyszącymi konkurencjom konkursowym są zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla uczniów startujących w Konkursie jak i dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Rada Programowa przygotuje spotkania z dyrektorami obiektów hotelarskich, zasłużonymi w turystyce osobami oraz zapozna ze standardem i rozwiązaniami organizacyjnymi wybranych obiektów hotelarskich regionu, na którym będzie odbywał się konkurs.

 4. Etap II Konkursu składa się z dwóch części:

 1. Część pierwsza obejmuje test pisemny składający się z 60 pytań z zakresu organizacji i techniki pracy, podstaw ekonomicznych i prawnych, obsługi konsumenta, zasad żywienia z technologią gastronomiczną, marketingu w hotelarstwie i usług turystycznych, na które należy udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć uczeń wynosi 60; Czas trwania tej części egzaminu wynosi 60 minut od momentu rozdania ostatniego testu.

 2. Część druga to prezentacja w języku polskim swojej osoby, zainteresowań, szkoły, regionu. Prezentacja dokonana przez ucznia nie może przekroczyć 3 minut. Do tej części przystępują wszyscy uczniowie .
  W przypadku uczestnictwa powyżej 100 uczniów zostaną powołane 2 grupy jury.
  Na tym etapie każda komisja oceni sposób poruszania się /14 pkt./, wygląd zewnętrzny /16 pkt./, wypowiedź /30 pkt./. Maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć uczeń w tej części wynosi 60.
  Jury dokona oceny prezentacji ucznia wg kryterium stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
  W części II uczestniczą również nauczyciele i uczniowie jako obserwatorzy.

 3. Rada Programowa po dwóch częściach zmagań konkursowych wytypuje wg zdobytej punktacji 15 najlepszych uczestników i każdego następnego z tą samą ilością punktów co 15-ty.

 1. 5. Etap III Konkursu składa się z dwóch części:

 1. Część pierwsza obejmuje sprawdzenie umiejętności ucznia w zakresie obsługi gościa w recepcji hotelowej w wybranym języku obcym. Czas wykonania zadania nie powinien przekroczyć 5 minut. Eksperci zawodu dokonują oceny wg takich kryteriów jak postawa przy powitaniu, sposób rozwiązania problemu, umiejętność konwersacji w wybranym języku obcym. Eksperci zawodu mogą przyznać maksymalnie 40 pkt., natomiast jury 20 pkt.
  Maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć uczeń wynosi 60 pkt.

 2. Część druga obejmuje zadanie praktyczne z obsługi konsumenta. Czas wykonania zadania nie powinien przekroczyć 20 minut. Ocenie podlega sposób nakrycia stołu, za który uczestnik może otrzymać max 28 pkt. od eksperta zawodu i 12 pkt. od jury oraz organizacja pracy na stanowisku 12 pkt. od eksperta i 8 pkt.od jury.
  Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać za tę konkurencję wynosi 60.

 3. Punkty zdobyte w etapie II i III Konkursu są sumowane. Maksymalna suma zdobytych punktów w Konkursie wynosi 240.

 4. Podczas trwania Konkursu wszystkie konkurencje, oprócz testów, odbywają się w obecności nauczycieli przedmiotów zawodowych i zaproszonych gości.

 5. Rada Programowa zobowiązuje ekspertów zawodu do omówienia każdego wykonanego przez ucznia zadania podczas trwania Konkursu.

§ 7.

 1. Zwycięzcami Konkursu zostają osoby, które uzyskają największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich części Konkursu. Tak wyłonieni zwycięzcy otrzymają tytuły: „Mistrza Wiedzy Hotelarskiej” i dwóch „Wicemistrzów Wiedzy Hotelarskiej”. Ponadto, jury może wyznaczyć 3 dalsze wyróżnienia oraz nagrody indywidualne.

 2. Zwycięzca Konkursu otrzyma stypendium na kierunku turystycznym jednej z wyższych uczelni.

 3. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wyróżni indywidualnych zwycięzców Konkursu.

 4. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wyróżni indywidualnych zwycięzców.

 5. Rada Programowa daje możliwość publiczności wyłonienia spośród finalistów swojego faworyta.

 6. Polskie Zrzeszenie Hoteli wyróżni wszystkich finalistów nagrodami.

 7. Polskie Zrzeszenie Hoteli może wyróżnić nauczycieli szkół, które zakwalifikują się do finału.

§ 8.

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizacji kolejnych edycji Konkursu.

 2. Regulamin otrzymują wszyscy organizatorzy Konkursu do wiadomości i stosowania. Wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzygać będzie Rada Programowa.

 3. Wszelkie zmiany dokonuje Rada Programowa w uzgodnieniu z Polskim Zrzeszeniem Hoteli.

 4. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do p. Agnieszki Buczkowskiej – sekretarza Konkursu
  /tel. 022 622 69 92 bądź fax 622 69 91/

 5.  Adres organizatora:
  Polskie Zrzeszenie Hoteli
  00-695 Warszawa
  ul. Nowogrodzka 44 lok. 2
  tel. (+22) 622 69 92; fax. (+22) 622 69 91

 

Zatwierdzono dnia 16.01.2004 r.
 

Załączniki:
- nr 1 – Zgłoszenie uczestnictwa do Konkursu;
- nr 2 – Kryteria brane pod uwagę przez jury przy ocenie sposobu prezentacji ucznia w j. polskim;
- nr 3 – Kryteria brane pod uwagę przez jury przy ocenie umiejętności obsługi konsumenta;
- nr 4 – Kryteria brane pod uwagę przez jury przy ocenie umiejętności pracy w recepcji;
- nr 5 – Program II etapu Konkursu.

GÓRA

Zał.2

Kryteria brane pod uwagę przez jury
przy ocenie sposobu prezentacji ucznia w j. polskim

SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ – POSTAWA /14 pkt./

- naturalny sposób poruszania się,
- unikanie sztywnej postawy,
- sylwetka wyprostowana,
- nie należy szurać nogami,
- podczas stania jedna z nóg ugięta a druga wyprostowana,
- ręce trzymane z tyłu,
- wzrok skierowany w kierunku komisji a nie „w podłogę”,
- na twarzy hotelarza powinien gościć uśmiech,
- wyraz twarzy, nie powinien być zbyt smutny, ani zbyt radosny (może oznaczać
  brak szacunku dla gościa).

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY HOTELARZA / 16 pkt./

Kobieta

1. Strój
- garsonka (spódnica o długości przed kolana, do kolan, za kolana, nie może to być mini,
  ani maxi, żakiet nie powinien być opięty) ,
- biała bluzka,
- buty zakrywające palce i pięty (czółenka), ich kolor zależy od koloru stroju,
- rajstopy zbliżone do koloru ciała.

2. Włosy, twarz, dłonie:
- Włosy powinny być umyte, uczesane, nie mogą zakrywać twarzy, długie włosy powinny
  być upięte z tyłu,
- Makijaż powinien być dyskretny, delikatny, subtelny,
- Dłonie powinny być czyste, a paznokcie dobrze utrzymane. Kolor lakieru do paznokci
  powinien być subtelny i nie przyciągać uwagi,
- Paznokcie nie powinny być zbyt długie.

3. Biżuteria, ozdoby:
Ozdoby powinny być skromne.
- Kolczyki nie powinny być zbyt duże i ekstrawaganckie,
- Pierścionki - jeśli są - to nie może być ich więcej niż dwa,
- Identyfikator jest najważniejszym elementem i powinien znajdować się w odpowiednim
  miejscu (na odpowiedniej wysokości i po lewej stronie).

Mężczyzna

1. Strój
- garnitur,
- krawat lub muszka o kolorze pasującym do garnituru,
- biała koszula,
- kolor obuwia powinien być dopasowany do koloru stroju,
- buty kryte.

2. Włosy, twarz, dłonie:
- Włosy odpowiednio ostrzyżone, umyte i uczesane,
- Twarz ogolona lub z zadbaną brodą, czy wąsami,
- Dłonie powinny być czyste, a paznokcie dobrze utrzymane.

3. Biżuteria, ozdoby:
Ozdoby powinny być skromne.
- Mężczyźni nie powinni posiadać kolczyków,
- Dopuszcza się skromny łańcuszek i obrączkę,
- Identyfikator jest najważniejszym elementem i powinien znajdować się w odpowiednim
  miejscu (na odpowiedniej wysokości i po lewej stronie).


PREZENTACJA SŁOWNA /30 PKT./

Wypowiedź powinna być swego rodzaju promocją swojej osoby, szkoły i regionu. Czas jej trwania nie powinien przekraczać 3 minut.
Kryteria oceny brane przez jury to:
- treść,
- poprawność językowa,
- zwięzłość (dostosowanie treści do czasu wypowiedzi),
- poczucie humoru,
- atrakcyjność formy (rozpoczęcia, zakończenia),
- niekonwencjonalność,
- umiejętność przyciągania uwagi audytorium,
- tonacja,
- urok osobisty.

GÓRA

Zał.3

Kryteria brane pod uwagę przez jury przy ocenie umiejętności obsługi konsumenta

CZAS WYKONANIA ZADANIA: max 20 minut

UMIEJĘTNOŚĆ NAKRYCIA STOŁU /28 PKT. – eksperci zawodu + 12 PKT. – jury/
- dekoracja stołu,
- sprawdzenie zastawy,
- prawidłowość doboru porcelany, szkła, sztućców do wylosowanego menu,
- prawidłowość ustawienia porcelany, szkła, sztućców w zależności od menu.

ORGANIZACJA PRACY NA STANOWISKU /12 PKT. – eksperci zawodu + 8 PKT. – jury/
- rytmiczność pracy,
- sposób i kierunek poruszania się,
- sposób przygotowania i przenoszenia porcelany, szkła, sztućców na stół,
- optymalizacja drogi: stół – pomocnik kelnerski.

GÓRA

Zał.4

Kryteria brane pod uwagę przez jury przy ocenie umiejętności pracy w recepcji

CZAS TRWANIA ZADANIA: max 5 minut

Scenka problemowa przygotowana przez ekspertów zawodu dotycząca zachowania recepcjonisty w różnych warunkach pracy. W scence bierze udział ekspert (gość) i uczeń (recepcjonista). Rozmowa prowadzona jest w języku obcym.

Kryteria ocen:

POSTAWA /10 PKT. – eksperci zawodu + 10 PKT. – jury/
- fachowość,
- uprzejmość,
- asertywność,
- skłonność do pomocy,
- mowa ciała.

SPOSÓB ROZWIĄZANIA PROBLEMU /10 PKT. – eksperci zawodu + 10 PKT. – jury/
- fachowość,
- pomysłowość,
- dbałość o wizerunek hotelu,
- dbałość o interes hotelu,
- dbałość o zadowolenie gości.

UMIEJĘTNOŚĆ ROZMOWY W WYBRANYM JĘZYKU OBCYM /20 PKT. – eksperci zawodu/
- rozumienie cudzoziemca,
- zasób słów,
- płynność wypowiedzi.

GÓRA

Zał. 5

PROGRAM PÓŁFINAŁU I FINAŁU KONKURSU

20 kwiecień 2004 r. - WTOREK
od 14,oo Zakwaterowanie
Nocleg
21 kwiecień 2004 r. - ŚRODA
od 7,oo  Śniadanie
8,40 Uroczyste otwarcie II etapu Konkursu przez mgr Marka Stopczyka - prezesa Polskiego Zrzeszenia Hoteli oraz przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
9,oo Część I: Test pisemny z zakresu organizacji i techniki pracy, blok ekonomiczno-turystyczny i prawnych oraz blok gastronomiczny/
9,15 Spotkanie opiekunów z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
10,45 Spotkanie nauczycieli i opiekunów
12,oo Obiad
14,oo Część II : Prezentacja uczestnika w języku polskim /informacja max 3 min. o sobie, swoich zainteresowaniach, planach, szkole, regionie/
20,oo Kolacja
22 kwiecień 20024r. - CZWARTEK
od 7,oo  Śniadanie
8,30 Ogłoszenie wyników 15 najlepszych uczestników zakwalifikowanych do zmagań finałowych
8,45 Losowanie kolejności przystąpienia do części I
9,oo Część I: Recepcja i jej tajniki /sprawdzian w języku obcym z pracy w recepcji /
12,30 Obiad
14,oo Losowanie kolejności przystąpienia do części IV
14,15 Część II: Stół ładnie nakryty /sprawdzenie umiejętności z obsługa konsumenta /
20,oo Ogłoszenie wyników i uroczysta kolacja
23 kwiecień 2004 r. - PIĄTEK
od 7,oo  Śniadanie
8,15 Zbiórka przed hotelem
  Standardy techniczne i rozwiązania organizacyjne wybranych obiektów hotelarskich regionu – zajęcia w terenie
14,oo Obiad

GÓRA

NOTATKA Z KONKURSU przeprowadzonego w  Zespole Szkół Nr 2 w Wadowicach

12 grudnia 2003 roku odbył się w Zespole Szkół Nr 3 im ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach finał szkolnego etapu VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie im. Leonarda Wellmanna organizowanego przez PZH. W konkursie wzięło udział 49 uczniów z klas IV i V Technikum Hotelarskiego.

Konkurs składał się 4 etapów. Pierwszym był pisemny test sprawdzający wiedzę z przedmiotów zawodowych. Drugi polegał na prezentacji własnej osoby przed klasą oraz dwuosobowym jury: nauczycielami Elżbietą Paluchowską (turystyka) i Tomaszem Skowronem (hotelarstwo). Sześć osób zakwalifikowało się do uroczystego finału szkolnego etapu: Beata Cieśla, Marcelina Kajfasz z klasy V oraz Magdalena Brożek, Katarzyna Ceremuga, Aneta Kądzioła i Mariusz Błachut z klasy IV.

Finał składał się z prezentacji w języku polskim oraz problemowej scenki na recepcji w języku angielskim. W jury konkursu zasiedli: przedstawiciele branży hotelarskiej pani Beata Tatarska właścicielka hotelu "Merkury Tatarscy" w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz pan ppłk rez. Czesław Serafin komendant Wojskowego Domu Wypoczynkowego "Podhalanin" w Wadowicach, ekspert językowy - pan Paweł Potoniec dyrektor szkoły językowej "Prime" z Buska Zdroju, przedstawiciele dyrekcji szkoły: vice dyrektorzy pani Ewa Boda i pan Marek Górecki oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich (organizator konkursu) Tomasz Skowron. W organizacji finału pomagała klasa II technikum hotelarskiego dla której była to równocześnie lekcja hotelarstwa.

Ostatecznie zwyciężyła uczennica klasy V Marcelina Kajfasz, która na recepcji przyjmowała wysokiej rangi policjanta, którego partnerem był ... pies, a hotel nie akceptował zwierząt. Drugie miejsce zajęła uczennica klasy IV Magdalena Brożek, która musiała obsłużyć naukowca przewożącego niebezpiecznego wirusa i poszukującego kontaktu z instytutem naukowym. Obie uczennice będą reprezentować szkołę w finale krajowym, który odbędzie się w kwietniu 2004 roku w Krynicy. Trzecią lokatę zajęła Katarzyna Ceremuga z klasy IV. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, natomiast jurorzy podziękowania w formie dyplomu oraz zaproszenie na kolejny przyszłoroczny konkurs.
/Tomasz Skowron/

GÓRA

INFORMACJA PRASOWA

W dniach 21-23 kwiecień 2004 r. w Przedsiębiorstwie Turystycznym „Czarny Potok
w Krynicy Zdrój odbędą się zmagania
PÓŁFINAŁOWE i FINAŁOWE
VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie
im. Leonarda Wellmanna

Już od grudnia 2003 roku trwa VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie im. Leonarda Wellmanna zorganizowany przez Polskie Zrzeszenie Hoteli, nad którym wzorem lat ubiegłych patronat objęło Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
Konkurs cieszy się coraz większa popularnością.
W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 3 500 uczniów z 68 szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa.
Konkurs składa się z 3 etapów.
Pierwszy etap – eliminacje jest organizowany przez szkoły we własnym zakresie. Szkoły wyłaniały najlepszych uczniów przeprowadzając testy, prezentacje, sprawdzając umiejętności fachowej obsługi gościa zarówno w części noclegowej jak i gastronomicznej hotelu oraz umiejętność rozmowy w wybranym języku obcym. Na podstawie takich eliminacji każda szkoła wyłoniła dwóch uczniów, które będą reprezentowały szkołę w zmaganiach półfinałowych.
Drugi i trzeci etap organizuje Polskie Zrzeszenie Hoteli w wybranym regionie kraju. W bieżącym roku Konkurs odbędzie się w Przedsiębiorstwie Turystycznym „Czarny Potok” w Krynicy Zdrój w dniach 21- 23.04.2004 r.
II etap Konkursu odbędzie się 21 kwietnia br. i składa się z 2 części. Pierwsza część stanowi test zawierający 60 pytań, podczas którego najlepsi uczniowie klas hotelarskich mają możliwość wykazania się zdobytymi wiadomościami z zakresu szeroko pojętego hotelarstwa, turystyki, obsługi konsumenta, gastronomii. Następnie młodzież w obecności opiekunów oraz koleżanek i kolegów będzie prezentowała własną osobę, szkołę, region. Wszystkim zmaganiom przygląda się Jury składające się z przedstawicieli władz Polskiego Zrzeszenia Hoteli, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Organizacji Turystycznej, kadry zarządzającej obiektami hotelarskimi oraz przedstawicieli szkolnictwa zawodowego.
Do II etapu zgłosiło się 136 uczniów. Na podstawie zdobytej punktacji z przeprowadzonych dwóch konkurencji Jury wyłoni najlepszych uczniów – hotelarzy, którzy następnego dnia tj. 22 kwietnia br. przystąpią w finale / III etap/ do kolejnych zmagań o tytuł MISTRZA WIEDZY HOTELARSKIEJ.

Dla 15 najlepszych uczniów Jury wraz z ekspertami przygotowało specjalne zadania z zakresu pracy w recepcji i obsługi konsumenta.
W specjalnie przygotowanej sali w godz. 900 – 1230 odbędzie się zadanie pod nazwą „Recepcja i jej tajniki”, podczas którego finaliści będą musieli wykazać się znajomością zasad obsługi gości w hotelowej recepcji, w jednym z czterech języków: angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim. Drugie finałowe zadanie pod nazwą „Stół ładnie nakryty” będzie się odbywało w godz. 1430 - 1700. Zadanie będzie polegało na wykazaniu się uczestników znajomością zasad savoir-vivre’u przy nakrywaniu stołu dla hotelowych gości pod wylosowane menu.
W dniu 22 kwietnia br. o godz. 2000 w Przedsiębiorstwie Turystycznym „Czarny Potok” w Krynicy Zdrój odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród tegorocznym laureatom Konkursu.
Zdobywca głównego trofeum – I miejsce – otrzyma 3-letnie stypendium ufundowane przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie /studia dzienne/, II miejsce – 3-letnie stypendium ufundowane przez Wyższą Pomorską Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy /studia dzienne/, natomiast III miejsce - 3-letnie stypendium ufundowane przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie /studia wieczorowe/, dla pozostałych laureatów przewidziane są inne cenne nagrody m.in. w postaci staży zawodowych, weekendów w hotelach. Wśród laureatów zostanie wyłoniony HOTELARZ PUBLICZNOŚCI.
W dniu 23 kwietnia uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość zapoznania się ze standardem technicznym i rozwiązaniami organizacyjnymi obiektów hotelarskich regionu. Podczas trwania zmagań półfinałowych i finałowych uczniowie technikum hotelarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdrój pod nadzorem p. mgr inż. Doroty Pacut będą pomagali przy sprawnym przebiegu konkursu.

Konkurs, jako forma współdziałania PZH i resortów ze środowiskiem szkolnictwa zawodowego przyczynia się do większej integracji praktyków hotelarstwa z uczniami szkół hotelarskich oraz pomaga w przygotowaniu ich do roli pełnowartościowych pracowników hoteli, sprawdza zdobyte w szkole umiejętności.
Jako organizacja reprezentująca interesy środowiska hotelarskiego zabiegamy o wysoki poziom zarówno nauczania zawodu, jak również jego wykonywania.
Konkurs odbył się przy dofinansowaniu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Serdecznie zapraszamy!

GÓRA

Patronat medialny:

 • www.hotelarze.pl
 • redakcja miesięcznika "Hotelarz"
 • Redakcja miesięcznika "Przegląd Gastronomiczny"
 • www.polskainfo.pl

GÓRA

Lista sponsorów:

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
 • Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza w Lublinie
 • Polska Organizacja Turystyczna – Warszawa
 • Orbis S.A. - Warszawa
 • Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych – Warszawa
 • CKKU PZU S.A. – Polanica Zdrój
 • Biuro Podróży TRIP – Zakopane
 • Hotel „Jan III Sobieski” – Warszawa
 • Hotel Orbis S.A. „Europejski” – Warszawa
 • Hotel Orbis S.A. „Grand” – Sopot
 • Hotel Orbis S.A. “Posejdon” - Gdańsk
 • Instytut Zarządzania - Warszawa
 • Hotel „Lord” - Warszawa
 • Hotel „Europa” - Lublin
 • Hotel „Huzar” - Lublin
 • Hotel „Magda” - Licheń Stary
 • Hotel „Gołębiewski” - Mikołajki
 • Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne – Warszawa
 • Polskainfo.pl
 • Redakcja HOTELARZ – Warszawa
 • Redakcja Przegląd Gastronomiczny – Warszawa

 

[hotelarze.pl - 2004]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl