hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

KATEGORYZACJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH
czyli występujemy o "gwiazdki" i nazwę "hotel" lub "motel"

Konkurencja na rynku usług hotelarskich, oczekiwania klientów i chęć przyciągnięcia jak największej ich liczby spowodowały, iż wielu przedsiębiorców oznaczyło obiekty nazwami rodzajowymi prawnie chronionymi. Należy dodać, że posługiwanie się zastrzeżonymi nazwami poprzez oznaczenie obiektu na papierze firmowym czy na pieczątce firmowej oraz w materiałach reklamowych, w tym na stronach internetowych stanowi także naruszenie prawa, jeśli wcześniej nie uzyskaliśmy decyzji administracyjnej odnośnie rodzaju i kategorii obiektu.

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Mogą być świadczone w „obiektach hotelarskich” i w „innych obiektach”.

W Polsce usługi hotelarskie są regulowane przez dwa akty prawne, tj. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ((tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2268, Dz.U. 273 poz. 2703, Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz.1462, Dz.U. z 2006 Nr 220 poz. 1600, Dz.U. z 2008 Nr 180 poz.1112, Dz.U. z 2010 Nr 106 poz. 672) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169, zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 259 poz. 1553).

W art. 36 ww. ustawy zdefiniowanych zostało 7 rodzajów obiektów hotelarskich:

 1. hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;
 2. motele - obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych;
 3. pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;
 4. kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;
 5. domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 6. schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;
 7. schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów.

Aby obiekt hotelarski mógł świadczyć usługi musi ponadto spełniać:

 1. wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;
 2. wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

Każdemu obiektowi hotelarskiemu przyznaje się także kategorię, uzależnioną od jego standardu. I tak:

 • dla hoteli, moteli i pensjonatów – ustanowiono pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami (*, **, ***, ****, *****),
 • dla kempingów – ustanowiono cztery kategorie oznaczone gwiazdkami (*, **, ***, ****),
 • dla domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych - ustanowiono trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi (I, II, III).

Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanie mu kategorii odbywa się na zasadach dobrowolnych, na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie. Dokonywane jest ono przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu, w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim wypełnieniu przez przedsiębiorcę określonych przepisami warunków.
Możliwość wystąpienia przez przedsiębiorcę o zaszeregowanie, nie ma nieograniczonego charakteru, bowiem decydując się na korzystanie z niego przedsiębiorca – jednocześnie - przyjmuje na siebie pewnego rodzaju samoograniczenia polegające na rezygnacji z części własnej suwerenności i na poddaniu się kontroli właściwego marszałka województwa, który z chwilą uprawomocnienia się decyzji o zaszeregowaniu obiektu uzyskuje wobec tego przedsiębiorcy określone uprawnienia władcze. Może bowiem dokonywać czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania wymagań określonych w art. 35 ustawy o usługach turystycznych, a w razie niedopełnienia tych wymagań zmieniać, z urzędu, rodzaj lub kategorię obiektu lub nawet nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich (art. 41 ustawy).

Bezprawne świadczenie usług hotelarskich jak również używanie nazw rodzajowych i oznaczeń obiektów hotelarskich podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny, zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń:

"Art. 601. § 4. Kto:
2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie nie zgłoszonym do ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny."

Uprawnieniami kontrolnymi wobec podmiotów świadczących usługi hotelarskie dysponują różne instytucje, m.in. inspekcja handlowa, inspekcja pracy, skarbowa, sanitarno-epidemiologiczna, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i oczywiście marszałkowie województw.
 

A zatem, przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, przedsiębiorca zobowiązany jest uzyskać decyzję potwierdzającą zaszeregowanie obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

PROMESA ZASZEREGOWANIA

Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć świadczenie usług w obiekcie hotelarskim, może ubiegać się o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii, tj. o udzielenie promesy. Promesa wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Promesa zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadania odpowiedniej kategorii wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług w obiekcie, złożony do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia tego obiektu.

Wniosek powinien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, a w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – miejsca zamieszkania i adresu,
2) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu,
3) określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu,
4) wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które ubiega się przedsiębiorca.

Do wniosku załącza się:
1) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu,
2) dowód wniesienia opłaty skarbowej od decyzji .

W okresie ważności promesy przedsiębiorca nie może świadczyć usług hotelarskich w obiekcie, może natomiast używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych i promocyjnych.

Przykładowy wniosek

....................................................................
(oznaczenie wnioskodawcy)
.............................................................
(miejscowość, data)
  MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ....
ul. .....
.........

W N I O S E K

Na podstawie art. 39a ust. 1 i 4, w związku z art. 36 i 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami) wnoszę

o wydanie przyrzeczenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego – PROMESY

dla obiektu ....................................................................................................................
                    (nazwa własna obiektu – jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej)


do rodzaju: .......................................... i nadania kategorii: ....................................................


1. ....................................................................................................................................
(oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby, adresu i telefonu

......................................................................................................................................
w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna należy podać miejsce zamieszkania i adres)

2. ....................................................................................................................................
(określenie miejsce położenia obiektu, wraz z podaniem dokładnego adresu)

.........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................

Wnoszę o wydanie promesy na okres do dnia: ...................................................................................................
(na okres nie dłuższy niż dwa lata – art.39a ust. 3 ww. ustawy)

......................................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

 

Oświadczam, że w okresie ważności promesy nie będę świadczyć usług hotelarskich w ww. obiekcie. Nazwa rodzajowa i oznaczenie kategorii będą używane wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjnych – zgodnie z art. 39a ust. 6 ww. ustawy.
Ponadto oświadczam, że wszystkie dane we wniosku i załącznikach zostały wpisane prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień jego sporządzenia. Jednocześnie zobowiązuję się informować pisemnie o każdej zaistniałej zmianie.

..........................................................
(miejscowość, data)

...............................................................
(podpis wnioskodawcy)W każdej chwili przedsiębiorca już świadczący usługi albo zamierzający je świadczyć może wystąpić  z wnioskiem o zaszeregowanie i kategorię do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.
Wniosek  powinien zawierać:

 1. nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adresu przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem,
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada,
 3. nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu,
 4. określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 5. liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę,
 6. opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które  występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych,
 7. wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii,
 8. wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

Przykładowe załączniki do wniosku dla hotelu:

 • załącznik nr 1 -  opis obiektu - arkusz wymogów wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego

 • załącznik nr 2 - wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług

 • załącznik nr 3 - minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • załącznik nr 4 - wymagania dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową w zakresie gastronomii i hotelarstwa wynikające z § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczenia ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 894, zm. Dz. U. z 2002 Nr 174, poz. 1428, z 2003 r. Nr 229, poz. 2287, z 2004 Nr 283 poz. 2830)

Ponadto do wniosku i załączników nr 1, 2, 3 i 4 dołącza się w postaci odpisu lub poświadczonej kserokopii:

 • a) przez wszystkie obiekty - książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, oraz

  b) przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, o ile obiekt budowlany składa się z kilku części, z których każda zostaje zakwalifikowana do określonej kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego
   

 • aktualną opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku kontroli obiektu -  także protokółu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej;
   

 • aktualną opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w przypadku kontroli obiektu - także protokółu okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
   

 • dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań;
   

 • wpis do rejestru zabytków lub wykazu zabytków architektury i budownictwa w przypadku zaistnienia odstępstw, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia wraz z opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzającą, że spełnianie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe.


 Opłata za dokonanie oceny :

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. 2011 nr 10 poz. 54), opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii wynoszą: 

1) 1.500 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami;
2) 1.000 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami;
3) 600 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej
    20 pokoi;
4) 500 zł - dla oceny domów wycieczkowych;
5) 400 zł - dla oceny pensjonatów do 20 pokoi;
6) 300 zł - dla oceny kempingów (campingów) i schronisk;
7) 100 zł - dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

W razie dokonywania ponownej oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań określonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu, w toku prowadzonego z urzędu postępowania w przedmiocie zmiany jego zaszeregowania, przedsiębiorca wnosi opłatę, w wysokości określonej w § 2 Rozporządzenia, w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący postępowanie.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza organowi prowadzącemu ewidencję  informacje o:

 1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 2. uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii - w przypadku ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),  
 3. zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego,
 4. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 5. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 6. zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli:

 1. przedsiębiorca wpisany do ewidencji zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich,
 2. przedsiębiorca wpisany do ewidencji poinformował marszałka województwa prowadzącego ewidencję o rezygnacji ze stosowania w obiekcie nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego,
 3. przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji,
 4. przedsiębiorca będący osobą fizyczną zmarł, a jego następcy prawni nie wystąpili z wnioskiem o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii,
 5. przedsiębiorca, który rozpoczął świadczenie usług w obiekcie hotelarskim posiadającym zaszeregowanie do rodzaju i nadaną kategorię na podstawie decyzji wydanej innemu przedsiębiorcy, nie wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług w obiekcie lub nie wystąpił z takim wnioskiem w terminie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia go przez marszałka województwa o obowiązku złożenia wniosku o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu,
 6. obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne, lub przeciwpożarowe lub inne określone odrębnymi przepisami,
 7. stan obiektu hotelarskiego uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich

Załącznik nr 1 -  przykładowy opis obiektu - arkusz wymogów wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego

1. Nazwa własna obiektu, adres, dzielnica, gmina, powiat

2. Telefony kontaktowe: kierownictwo - faks, telefon, recepcja - telefon, faks, e-mail

3. Położenie obiektu: zawarta zabudowa miejska (tak/nie)

    Komunikacja: PKP (nazwa dworca)... odl. w m. ................, PKS ....... m. ............. lotnisko ....km ....

    Najbliższe jeziora, lasy, obiekty godne zwiedzania   .....

4. Pokoje i miejsca noclegowe:

Liczba miejsc noclegowych ..... Liczba jednostek mieszkalnych .....

wyszczególnienie ogółem

Pokoje (ilość)

Miejsca noclegowe (ilość)
 w tym z własną łazienką
i WC
ogółem całoroczne sezon
ogółem:          
w tym pokoje 1-osobowe          
w tym pokoje 2-osobowe          
w tym pokoje 3-osobowe          
w tym pokoje 4-osobowe i większe          
apartamenty          

5. Wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne: rodzaj urządzeń (tak/nie)

basen kryty/otwarty mini-golf wyp. sprzętu sportowego
sauna solarium ogródek zabaw
siłowania bilard ścieżka zdrowia
korty tenisowe wyp. sprzętu pływającego jazda konna
boiska/kosz, siatka, inne plaża i kąpieliska inne

6. Placówki gastronomiczne

Rodzaje placówek gastronomicznych **/ Własne /* Obce /*
restauracje */    
bary i kawiarnie */    
stołówki */    
punkty gastronomiczne    
organizacja dyskotek, dansingów    
inne ____________________    

*/ - wpisać liczbę zakładów i ilość miejsc
**/ - niepotrzebne skreślić

7. Wyposażenie w inne urządzenia: (tak/nie)

sale konferencyjne  
parking  
parking strzeżony  
plaża i kąpieliska  
inne _______________  

...................................................

miejscowość i data, pieczątka firmowa i imienna wnioskodawcy

 

Załącznik nr 2 - wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług

Lp.

WYMAGANIA

tak/nie
1. Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku stanowiącą funkcjonalnie całość, lub zespół budynków  wraz z infrastrukturą towarzyszącą    
  I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia
2. Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed nadmiernym napływem  powietrza z zewnątrz  
3. Górna osłona nad głównym wejściem, usytuowanie wejścia we wnęce lub zapewnienie drzwi automatycznie otwieranych lub obrotowych  
4. Górna osłona nad podjazdem do obiektu  
5. Oddzielne wejście i wydzielona droga bagażu gości  
6. Wydzielona droga dostaw - nie dotyczy hoteli*** w zwartej zabudowie miejskiej  
7. Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oświetlenie terenu i oddzielenie części gospodarczej od części dostępnej dla gości.  
8. 1) Zapewnienie miejsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gości  
2) Zapewnienie strzeżonego parkingu, strzeżonego garażu, strzeżonego miejsca postojowego lub usługi odwozu/przywozu samochodu na/z strzeżony parking  
3) Hotele poza zwartą zabudową miejską: zapewnienie parkingu, garażu lub miejsca postojowego  
 II. Instalacje i urządzenia techniczne
9. W części ogólnodostępnej obejmującej hall recepcyjny, sale gastronomiczne i wielofunkcyjne:  
  1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24oC, a zimą powyżej 20oC 18-210 C oraz wilgotność 45-60 %  
  2) wentylacja mechaniczna zapewniająca wymianę powietrza oraz usuwająca zapachy w całym obiekcie.
W salach konferencyjnych hoteli/moteli kategorii ***, o ile są w obiekcie, wymagana jest klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24°C, a zimą powyżej 20°C oraz wilgotność 45-60%
 
  3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dotyczy hoteli/moteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań.  
10. W części pobytowej - j.m.:  
  1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury latem poniżej 24oC, a zimą powyżej 20o 18-210 C oraz wilgotność 45-60 %  
  2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dotyczy hoteli /moteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań.  
11. Wentylacja mechaniczna wyciągowa w w.h.s. - dla kategorii ** i * dopuszcza się wentylację grawitacyjną  przy centralnym zaopatrzeniu w ciepłą wodę, w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin ustępowych przekraczającej 6,5 m3  
12. Ogrzewanie w całym obiekcie lub w części nieklimatyzowanej  
13. Instalacja sanitarna: zimna i ciepła woda przez całą dobę  
14. Oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń  
15. Telefon i fax dostępny dla gości w recepcji  
16. Dostęp do internetu w pokojach lub na odrębnych stanowiskach  
17. Instalacja radiowo-telewizyjna przystosowana do odbioru programów radiowych i telewizyjnych  
18. Dźwigi osobowe lub schody ruchome w obiektach:  
  1) poniżej kondygnacji 0, o ile są tam usytuowane pomieszczenia usługowe (np. garaże, zespół odnowy biologicznej)  
  2) powyżej 1 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości  
  3) powyżej 2 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości  
  4) powyżej 3 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości  
  5) powyżej 4 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości  
19. Oddzielny dźwig towarowo-osobowy, o ile wymagany jest dźwig osobowy  
20. Dwustronne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądotwórczy w obiektach powyżej:  
  1) 150 jednostek mieszkalnych  
  2) 200 jednostek mieszkalnych  
  3) 300 jednostek mieszkalnych  
 III. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu
21. Hall recepcyjny:  
  1) w obiektach do 50 j.m. o powierzchni minimum (w m2)  
  2) w obiektach powyżej  50 j.m. o powierzchni dodatkowej (w m2) dla każdej j.m. powyżej 50  
22. Zespół higieniczno-sanitarny przy części ogólnodostępnej.

Wyposażenie minimum:

 
  1) umywalki z blatem lub półką  
  2) lustro nad każdą umywalką, z górnym lub bocznym oświetleniem  
  3) dozownik do płynnego mydła  
  4) pojemnik na papier i odpady  
  5) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku  
  6) wieszaki ścienne, również w kabinach WC  
  7) WC (w obiektach kategorii *****,**** i *** - oddzielne dla kobiet i mężczyzn)  
  8) pisuar w WC męskim  
IV. Część mieszkalna
23. Powierzchnia mieszkalna pokoju w m2 (nie obejmuje wyodrębnionych w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, logii itp.):  
  1) pokój 1-osobowy  
  2) pokój 2-osobowy  
  3) pokój 3-osobowy  
  4) pokój 4-osobowy  
  5) pokój większy niż 4-osobowy - powierzchnia pokoju 4-osobowego plus dodatkowo w m2 na każdą następną osobę.

Dopuszcza się odstępstwo do 10 % powierzchni mieszkalnej pokoju, zrekompensowane powierzchnią pozostałych części j.m. i funkcjonalnością umeblowania w obiektach * - *** które powstały w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 
24. Jednostka apartamentowa obejmująca co najmniej: salon o powierzchni minimum 25 m2, sypialnię z łazienką, część wejściową pomocniczą z wydzielonym dodatkowo WC, aneks barowy  
25. Wyznaczone jednostki mieszkalne dla palących  
  Wyposażenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające
26 Zestaw wyposażenia meblowego  - w obiektach ***-***** jednolity komplet, w obiektach *-** dopuszcza się meble wielofunkcyjne, z wyjątkiem łóżek:  
  1) łóżko jednoosobowe o wymiarach min. 90x200  
  2) łóżko dwuosobowe o wymiarach min. 140x200  
  3) nocny stolik lub półka przy każdym  miejscu do spania  
  4) szafa lub wnęka garderobiana, minimum 3 wieszaki na osobę  
  5) biurko lub stół  
  6) bagażnik  
  7) krzesło jedno na pokój  
  7a) krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę, lecz nie mniej niż dwa na pokój)  
  8) fotele wypoczynkowe min. 2 lub kanapa (jeden fotel w pokojach jednoosobowych)  
  9) stolik  
  10) lustro  
  11) wieszak ścienny na wierzchnią odzież  
27. Oświetlenie i gniazdka elektryczne:  
  1) lampka nocna przy każdym miejscu do spania umożliwiająca czytanie w pozycji leżącej  
  2) lampka oświetlająca miejsce do pracy (stół lub biurko)  
  3) oświetlenie ogólne  
  4) bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego przy miejscu do pracy (stół lub biurko)  
  5) dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego  
28. Wyposażenie uzupełniające  każdej j.m.:  
  1) telefon  
  2) instalacja umożliwiająca odbiór programów radiowych  
  3) instalacja umożliwiająca odbiór programów telewizyjnych  
  4) wykładzina dywanowa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich łóżkach  
  5) firany, żaluzje lub rolety przepuszczające światło. Dopuszcza się elementy dwufunkcyjne  
  6) zasłony, rolety lub żaluzje okienne zaciemniające. Dopuszcza się elementy dwufunkcyjne  
  7) materiały informacyjne dotyczące usług hotelu i bezpieczeństwa gości (również w języku angielskim)  
  8) hotelowe/motelowe materiały piśmiennicze  
  9) popielniczka w pokojach wyznaczonych dla palących  
  10) zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia oraz igielnik  
  11) torba na bieliznę gościa zleconą do prania  
  12) kosz na śmieci co najmniej trudno zapalny w pokojach bez w.h.s.  
  13) sejf  
  14) minibar lub lodówka  
  15) woda butelkowana w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju   
  18) szklanki lub inne naczynia do picia w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju  
  Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych
29. Wyposażenie podstawowe:  
  1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa  
  2) umywalka z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem  
  3) WC  
30. Wyposażenie uzupełniające:  
  1) osłona wanny lub natrysku  
  2) dywanik przy wannie (kabinie natryskowej)  
  3) mydelniczka, papiernica, wieszaki ścienne, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku  
  4) lustro z górnym lub bocznym oświetleniem  
  5) gniazdko elektryczne z osłoną  
  6) suszarka do włosów  
  7) waga osobowa  
  8) pojemnik na śmieci co najmniej trudno zapalny  
  9) telefon  
  10) zestaw minimum dla jednej osoby:  
  a) mydełko toaletowe lub dozownik z płynnym mydłem  
  b) ręcznik  
  c) ręcznik kąpielowy  
  d) płaszcz kąpielowy  
  e) szklanka lub kubeczek jednorazowy  
  g) torba higieniczna  
31. Procent pokoi  z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - w obiektach nowo budowanych - 100 % bez względu na kategorię obiektu  
32. Urządzenia higieniczno-sanitarne ogólne w części pobytowej  
  1) liczba miejsc noclegowych w pokojach bez w.h.s. na jedno urządzenie:  
  a) umywalka z blatem lub półką  
  b) wanna z baterią i prysznicem lub kabina natryskowa  
  c) WC z umywalkami (minimum jeden osobny dla kobiet i jeden osobny dla mężczyzn)  
  2. Wyposażenie dodatkowe:  
  a) lustro  
  b) dozownik z płynnym mydłem  
  c) suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku  
  d) pojemnik co najmniej trudno zapalny na papier i odpady  
  5) wieszaki ścienne  
V. Oferta usług podstawowych i uzupełniających
33. Zapewnienie sprzedaży gościom gorących napojów przez całą dobę  
34. Zapewnienie gościom sprzedaży  gorących napojów przez całą dobę; dopuszcza się zamiennie sprzedaż z automatów i sprzedaż w recepcji lub dostępność kawy i herbaty w pokojach

 

35. Budzenie  
36. Podawanie posiłków do j.m. - room-service czynny przez co najmniej 18 godz. na dobę  
37. Obsługa bagażowa przez całą dobę  
38. Przechowywanie bagażu gości, także przed zajęciem i po zwolnieniu pokoju, a także przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości - czynne całą dobę  
39. Kwiaciarnia,  lub możliwość dostarczenia kwiatów  
40. Akceptacja kart płatniczych  
41. Sprzedaż lub udostępnianie prasy codziennej  
42. Sprzedaż kosmetyków, środków higieny osobistej  
43. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, możliwość skorzystania z apteczki i przywołania pomocy medycznej; personel recepcji przeszkolony w pomocy przedlekarskiej  
44. Usługi gastronomiczne:  
  1) restauracja, dopuszcza się w hotelu***, motelu*** brak restauracji jeżeli w odległości do 500 m od obiektu znajduje się restauracja  
  2) aperitif -bar lub bar kawowy  
  3) podawanie śniadań  
45. Zespół sal wielofunkcyjnych, dostosowanych do charakteru obiektu - konferencyjnych, klubowych, szkoleniowych itp.  
46. Zespół odnowy biologicznej: basen kąpielowy, sauna, siłownia, solarium, masaże i inne usługi rekreacyjne - co najmniej dwa rodzaje usług  
47. Sala klubowa z telewizorem. Nie dotyczy obiektów, które mają sale wielofunkcyjne  
48. Możliwość oglądania telewizji w miejscu ogólnodostępnym  
49. Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny i odzieży gości  
50. Zmiana pościeli i ręczników:  
1) codziennie lub na życzenie gości  
2) co trzy dni lub na życzenie gości  
51 Sprzątanie j.m. codziennie lub na życzenie gościa  
 VI. Inne
52. Jednolity ubiór dla poszczególnych służb hotelowych  

j.m. - jednostka mieszkalna
w.h.s. - węzeł higieniczno-sanitarny...................................................
miejscowość i data pieczątka firmowa i imienna wnioskodawcy

 

Załącznik nr 3 - minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych

Lp.

RODZAJ WYMAGANIA

1.

W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla każdych kolejnych rozpoczętych 100 j.m. powyżej 100 j.m. co najmniej jedna

2.

Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na wysokości 90 -110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku

3.

Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku

4.

Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprzekraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm, lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach

5.

W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach

6.

Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących a windy i wyposażone w sygnalizację dźwiękową

7.

J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych

8.

Wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka

9.

W j.m.  o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67 cm pod płytę stołu, biurka i umywalki

j.m. - jednostka mieszkalna

 

Załącznik nr 4 - wymagania dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową w zakresie gastronomii i hotelarstwa wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczenia ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

Przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową w zakresie gastronomii lub hotelarstwa:

 

Rodzaj wymagania
 

tak/nie
1.

Zapewniają wystarczającą ilość cenników oferowanych potraw lub wyrobów i napojów, aby udostępniać je kupującym przed przyjęciem zamówienia i przy rozliczeniu końcowym.

 
2.

Wykładają w każdym pokoju noclegowym katalog zawierający ceny noclegu, wyżywienia lub innych oferowanych usług.

 
3.

Wywieszają lub wykładają w miejscu przeznaczonym do odbywania rozmów telefonicznych cennik, zawierający cenę za jeden impuls telefoniczny i inne opłaty za usługi dodatkowe, związane z łączeniem rozmowy.

 

 Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych  gestor obiektu jest zobowiązany:

1. W obiektach hotelarskich umieścić na widocznym miejscu:

 1. nazwę oraz siedzibę lub imię i nazwisko, a także adres przedsiębiorcy świadczącego usługi w tym obiekcie,

 2. tablicę określającą rodzaj i kategorię obiektu,

 3. informację o zakresie świadczonych usług wraz z podstawowymi cenami,

 4. informację o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych.

2. Tablicę określającą rodzaj i kategorię obiektu oraz informację o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych należy umieścić również na zewnątrz obiektu hotelarskiego.

3. W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów i ich mienia, hotelarze mogą wydawać regulaminy porządkowe wiążące wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.

4. Na żądanie gościa hotelarz powinien udostępnić wykaz wymagań dla swojego obiektu hotelarskich, odpowiadający zaszeregowaniu i nadanej kategorii oraz pełny cennik usług.

...................................................

miejscowość i data, pieczątka firmowa i imienna wnioskodawcy

* * *

 

Załączniki do Rozporządzenia - "wymagania kategoryzacyjne" dla:
- hoteli
- moteli
- pensjonatów
- schronisk
- dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

 

 

* * *

Województwo Lubuskie:
Wraz z przejęciem od Wojewody Lubuskiego (01.01.2006 r.) zadań związanych z kategoryzacją obiektów hotelarskich na terenie województwa, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zebrali informacje od powiatów i gmin nt. obiektów hotelarskich, które aktualnie działają na ich terenie. Wśród nich znalazło się około 140 obiektów, które w świetle art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych  bezprawnie używają nazwy rodzajowej np. hotel, motel, pensjonat, kemping.
Właściciele tych obiektów wezwani zostali do zaprzestania używania nazw rodzajowych lub poddania się procesowi kategoryzacji. Z 80% odpowiedzi na pisma wynika, iż jedynie 30 obiektów na terenie województwa zdeklarowało chęć zaszeregowania się do określonego rodzaju i kategorii.
źródło: www.lubuskie.pl

Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej:
Inspekcja Handlowa w III kw.2006 r. przeprowadziła kontrolę przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie. Kontrolą, na terenie 9 województw (lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego) objęto łącznie 81 przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich oraz obiektach nie będących obiektami hotelarskimi.  
W wyniku podjętych działań inspekcyjnych u 61 przedsiębiorców (75,3% ogółu skontrolowanych) ujawniono naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
Najczęściej kwestionowano:

 • naruszanie wymogów prawa w zakresie obowiązku zgłoszenia działalności do organu ewidencyjnego,
 • nieuprawnione używanie nazwy rodzajowej obiektu, chronionej prawnie,
 • stosowanie nazw oraz oznaczeń graficznych wprowadzających konsumentów w błąd, co do rodzaju i kategorii obiektu,
 • braku wymaganej dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez obiekt wymagań przeciwpożarowych, budowlanych i sanitarnych,
 • nieopracowanie cennika na podstawowe usługi świadczone przez kontrolowanych przedsiębiorców.

W trakcie sprawdzania legalności prowadzonej działalności ustalono, iż 29 przedsiębiorców (35,8% ogółu skontrolowanych) w oznaczeniu obiektu umieściło nazwę prawnie chronioną, bez uzyskania decyzji administracyjnej (np.: hotel, pensjonat, motel), a 27 przedsiębiorców posługiwało się oznaczeniami graficznymi nawiązującymi w sposób bezpośredni lub pośredni do nazw rodzajowych obiektów hotelarskich określonych w art. 36 ustawy o usługach hotelarskich, co mogło wprowadzać w błąd potencjalnych klientów co do rodzaju obiektu świadczącego usługi hotelarskie (np.: MOTELik, HOTELik, PENSJONAcik, OTEL, itp.).
Wielu przedsiębiorców reklamowało swoje usługi i posiadane obiekty za pomocą folderów, ulotek reklamowych i stron internetowych. W związku z tym sprawdzono rzetelność zawartych tam informacji i w wyniku tych czynności ustalono, iż 7 przedsiębiorców umieściło w reklamach nieprawdziwe dane o rodzaju obiektu, a 1 przedsiębiorca na stronie internetowej zamieścił zdjęcia obiektu zlokalizowanego przy tej samej ulicy, ale o wyższym standardzie.

źródło: www.giih.gov.pl

[hotelarze.pl - opr. redakcja - 08.09.2004, aktualizacja - 17.01.2012]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl