hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

Polski turysta
Anno Domini 2005


Polecamy wszystkim hotelarzom zapoznanie się z wynikami badań które charakteryzują polskiego turystę,  przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
Materiał jest obszerny, zawiera dużo niezbędnych informacji. Dzięki niemu można przygotować strategię działania obiektu na przyszłe lata bądź utwierdzić się w przekonaniu, że wybraliśmy właściwą drogę działania.
Poniżej prezentujemy fragmenty, które w zwięzły sposób opisują polskiego turystę.

Ulubiony sposób spędzania czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek.
Analiza wyników badania wykazała, że zdecydowanie największą popularnością wśród członków gospodarstw domowych, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyły się następujące cztery sposoby spędzania czasu wolnego :
- słuchanie radia, muzyki, oglądanie telewizji - 27,0% wszystkich odpowiedzi,
- wypoczynek bierny (opalanie się, relaks) - 13,6% odpowiedzi,
- udział w spotkaniach towarzyskich - 12,6%.
- czytanie - 12,3%.

Plany urlopowe
Pytanie dotyczyło wyłącznie planowanych wyjazdów urlopowych na 5 dni i dłużej (min. 4 noce poza miejscem stałego zamieszkania), zarówno krajowych, jak i zagranicznych w ciągu najbliższych 2 lat, tj. od 1.X.2005 do 30.IX.2007. Wyodrębniono dwie podstawowe kategorie wyjazdów: wyjazdy krajowe i zagraniczne, a w każdej z nich wprowadzono podział na wyjazdy zorganizowane i samodzielne.
Wśród ogólnej liczby osób w gospodarstwach domowych tylko 36,1% planowało jakikolwiek dłuższy wyjazd w ciągu najbliższych 2 lat, czyli blisko dwie trzecie badanych nie planowało żadnego wyjazdu na 5 dni i dłużej ani w kraju, ani za granicą.

Uczestnicy podróży

Z zebranych danych wynika, że w badanym okresie aktywność turystyczna netto mieszkańców Polski kształtowała się następująco: 21% osób uczestniczyło w krajowych podróżach krótkotrwałych, 23,2% w krajowych podróżach długotrwałych (wakacyjnych), a 5,7% w trwających co najmniej 2 dni podróżach zagranicznych.

Preferencje uczestników podróży turystycznych
W odniesieniu do krótkotrwałych podróży krajowych zdecydowanie dominują odwiedziny u krewnych i znajomych - aż 57,6% tych podróży służyło realizacji tego celu. Na drugim miejscu znalazły się podróże związane z wypoczynkiem i relaksem - 24%. Zwraca uwagę bardzo mały udziałpodróży związanych ze zwiedzaniem (tylko 4,7%), uprawianiem turystyki aktywnej (1%) oraz z załatwianiem spraw służbowych i interesów (1,3%).

W przeciwieństwie do podróży krótkotrwałych podróże wakacyjne w kraju podejmowane są głównie z myślą o wypoczynku i relaksie - dotyczyło to 57,8% tego rodzaju podróży. Również w tym przypadku na odwiedziny u krewnych i znajomych przypadała znaczna część podróży - wymieniono je jako cel 29,5% podróży. Pozostałe cele wyjazdów nie odgrywały istotniejszej roli, warto jedynie wspomnieć o podróżach w celach zdrowotnych, które uplasowały się na trzecim miejscu z udziałem na poziomie 3,7%.

W porównaniu z podróżami krajowymi długotrwałe podróże zagraniczne charakteryzowały się bardziej urozmaiconą strukturą celów. Największy udział miały wprawdzie podróże związane z wypoczynkiem i relaksem - 41,4%, na następnym miejscu znalazły się odwiedziny u krewnych i znajomych - z udziałem na poziomie 24,2%, ale znaczącą pozycję uzyskało również zwiedzanie - 15,4%. Jeśli chodzi o pozostałe cele podróży uwzględnione w badaniu, to warto zauważyć, że w podróżach zagranicznych większą rolę niż w krajowych odgrywały sprawy zawodowe - stanowiły cel 7,6% tych podróży oraz motywy religijne - cel 1,8% podróży.
Warto zwrócić uwagę, że w przypadku podróży zagranicznych mieszkańcy wsi wyróżniają się zainteresowaniem podróżami poznawczymi - w 20,2% jako cel podróży wskazali zwiedzanie, podobnie wysokim odsetkiem charakteryzowali się tylko mieszkańcy miast o liczbie ludności od 200 do 500 tys.

Sezonowość podróży
Zdecydowanie największa sezonowość cechuje podróże wakacyjne w kraju - w okresie od lipca do sierpnia jest  odbywanych aż 70,7% tych podróży, przy czym szczyt przypada w lipcu. Krajowe podróże krótkotrwałe są rozłożone bardziej równomiernie - ich nasilenie rozpoczyna się w maju i trwa do sierpnia.

Odległość od miejsca zamieszkania
Jeżeli chodzi o przebyte odległości, to w przypadku krótkotrwałych podróży krajowych zdecydowanie dominują niewielkie odległości - 38,5% podróży związanych było z przebyciem dystansu nieprzekraczającego w jedną stronę 50 km, a w promieniu od 51 km do 100 km od miejsca zamieszkania zlokalizowanych było 21,9% tego typu podróży. Dla 80,4% podróży krótkotrwałych dystans w jedną stronę nie przekroczył 200 kilometrów.
W przypadku podróży wakacyjnych w kraju odległość miejsc docelowych podróży od miejsca zamieszkania również była stosunkowo niewielka - 24% podróży zlokalizowanych było w odległości do 100 km, a ogółem aż 58,4% przypadło na podróże na dystans nieprzekraczający 300 kilometrów. Trzeba jednak dodać, że znaczący był także udział podróży na odległość od 301 do 500 kilometrów – stanowiły one 26,2%. Podróże na jeszcze dalsze odległości były już stosunkowo nieliczne, bo przypadało na nie tylko 17%.

Słownik użytych pojęć:
Zgodnie z międzynarodową definicją turystyki badanie dotyczyło szeroko rozumianych wyjazdów turystycznych, tj. wyjazdów poza miejsce zamieszkania zarówno w celu wypoczynkowym, rekreacyjnym, poznawczym, zawodowym (delegacja, załatwianie interesów), religijnym, rodzinnym, leczniczym itp. W badaniu uwzględniano także wyjazdy do uzdrowiska związane z leczeniem sanatoryjnym.
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej do wyjazdów turystycznych nie zaliczano natomiast wyjazdów, które łączą się z pracą lub nauką poza miejscem stałego zamieszkania (np.: dojazdy ucznia lub studenta do szkoły) oraz wyjazdów związanych z pobytem w szpitalu w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, a także wyjazdów wynikających ze specyfiki pracy (np.: marynarzy, pilotów, kierowców oraz wyjazdy na kontrakty za granicę). Każdy zbadany szczegółowo wyjazd turystyczny bądź podróż turystyczna wiązały się z przynajmniej jednym noclegiem poza miejscem stałego zamieszkania.

podróż turystyczna -  rozumiemy przemieszczenie poszczególnych członków gospodarstwa domowego poza miejsce zamieszkania, tj. w celu turystycznym. W przypadku wyjazdów jednoosobowych - jeden wyjazd oznaczał jedną podróż. Generalnie więc wyjazdy dotyczyły gospodarstw domowych, podróże natomiast - członków tych gospodarstw.

wyjazd turystyczny krótkoterminowy - trwa 2-4 dni
wyjazd turystyczny długoterminowy, tzw. urlopowy - trwa 5 i więcej dni
 

Źródło: GUS. Publikacja: "Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r.”, dostępna również na stronie internetowej www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/warunki_zycia/tur_wyp/2005/index.php

[red. hotelarze.pl - 22.07.2006]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl