hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

Sprzedaż, kupno i wycena hotelu

Arkadiusz WOJTAROWICZ

 

cz. I - Wycena małych hoteli
Streszczenie
Hotel jako małe lub większe przedsiębiorstwo
Ogólne zasady wyceny hoteli i standardy wartości
Ogólne metody wyceny małych hoteli
Metoda dochodów rozporządzalnych sprzedającego
Metoda nadwyżki dochodów
Metoda porównywalnych transakcji
Metoda sumowania aktywów materialnych i niematerialnych
Reguły kciuka w szacowaniu wartości hoteli
Kiedy warto korzystać z pomocy specjalistów?
O Autorze

cz.II - Wycena większych hoteli

Wycena małych hoteli

Streszczenie
Gdy hotel ma być sprzedawany bądź kupowany, bez względu na jego wielkość podstawowe dwa problemy, przed którymi stają właściciele to sposób zorganizowania procesu kupna lub sprzedaży i ustalenie ceny rzetelnie odzwierciedlającej jego wartość. Niniejszy artykuł opisuje możliwe sposoby prowadzenia procesu – kupna sprzedaży hotelu jak i głównych czynników wpływających na jego wartość. Przedstawiona została metodologia wyceny hoteli ze zwróceniem uwagi na różnice w podejściu do wyceny małych i dużych hoteli.

Opisana została również metodologia szybkiej wyceny małych hoteli i moteli przy użyciu popularnych „metod kciuka”.

Słowa kluczowe: sprzedaż małych i średnich przedsiębiorstw, sprzedaż przedsiębiorstw inwestorom strategicznym, różnice w wycenie małych i średnich przedsiębiorstw, szybkie metody szacowania wartości przedsiębiorstw, reguły kciuka w wycenie hoteli.

 

Hotel jako małe lub większe przedsiębiorstwo

Proces wyceny i sprzedaży hotelu wygląda zupełnie inaczej w sytuacji, gdy mamy do czynienia z małym i dużym biznesem. Nie istnieje jednolita definicja rozróżniająca mały biznes od dużego biznesu. Definicja stosowana przez nas w praktyce wyceny to:

Mały biznes to taki biznes, w którym właściciel pełni jednocześnie funkcję zarządzającego, a przychody generowane przez firmę w znacznym stopniu służą na wypłatę wynagrodzenia właściciela.

Wiele osób zajmujących się problematyką wyceny małych moteli czy pensjonatów popełnia fundamentalny błąd, stosując dla określenia ich wartość metodologię właściwą dla wyceny dużych hoteli.

Kupujący udziały czy akcje w średnich i dużych hotelach zazwyczaj nie angażują się w ich bieżące zarządzanie, czyli cechują ich zachowania inwestorskie - inwestują dla uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu.

Jest powszechnie popełnianym błędem stosowanie metod właściwych dla dużych przedsiębiorstw w odniesieniu do małego biznesu.

Kupujący mały hotel, motel czy pensjonat z reguły będzie go również prowadził, dlatego też jest przedsiębiorcą inwestującym własne pieniądze, ale i oczekującym, iż za własny wkład pracy uzyska adekwatne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala on sam, w arbitralny sposób, co powoduje, że podobne wielkością i charakterem przedsiębiorstwa mają różne wyniki finansowe. W tej sytuacji prosta analiza sprawozdań finansowych prowadzi z definicji do błędnych i nielogicznych wyników.

Wielkość, sposób sprawowania funkcji właścicielskiej, forma prawna, formy opodatkowania, sposób prowadzenia spraw firmy, trwałość i stabilność w czasie, cechy organizacyjne to tylko część różnic powodujących, że podejście do wyceny małego i dużego biznesu z definicji musi być inne.


Poniżej zestawienie cech odróżniających małe i większe hotele:

 • Wielkość - mierzona poziomem obrotów. Typowo, małe biznesy nie przekraczają kilkunastu milionów złotych obrotu.

 • Własność - w dużych hotelach właściciele często nie angażują się w jego bieżącą działalność operacyjną. W małych obiektach właściciele są zaangażowani w bieżąca działalność w pełnym wymiarze czasu.

 • Forma prawna - duże hotele często operują w formie spółek kapitałowych (akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością), podczas gdy podstawową formą działalności małych hoteli jest zarejestrowana działalność gospodarcza lub spółki o charakterze cywilnym.

 • Zarządzanie - duże hotele angażują profesjonalnych menedżerów prowadzących bieżące sprawy przedsiębiorstwa. Właściciele podejmują kluczowe dla biznesu decyzje w formie uczestnictwa w organach kontrolnych oraz nadzorczych. W małych hotelach pracujący właściciele rozwiązują wszystkie sprawy na bieżąco.

 • Wizerunek zewnętrzny - duże hotele są postrzegane przez otoczenie gospodarcze (klienci, dostawcy, banki, lokalna społeczność etc.) jako odrębne od właścicieli. W przypadku małych obiektów to właściciel postrzegany jest jako hotel.

 • Stabilność i trwałość - w dużych obiektach zakłada się, że posiadając atrybuty niezależności organizacyjnej hotel przetrwa poza czas aktywności jego właścicieli. W małych hotelach czy motelach czas aktywności biznesowej właścicieli jest zazwyczaj równy czasowi życia obiektu.

 • Przeniesienie własności - w przypadku dużych hoteli istnieją proste prawno - instytucjonalne instrumenty związane z przenoszeniem własności.

 • Organizacja – duże hotele mają często rozbudowaną organizację i jasną strukturę. Często prowadzą działalność w licznych lokalizacjach czy oddziałach. Małe hotele operują na ogół w jednym miejscu, a sposób ich funkcjonowania przypomina nieformalną grupę.


Ogólne zasady wyceny hoteli i standardy wartości

Istnieją trzy podstawowe grupy metod wyceny hoteli:

 • Metody majątkowe, w których wartość oparta jest na wartości majątku hotelu.

 • Metody dochodowe, w których wartość zależy od wysokości i trwałości generowania przez hotel dodatnich przepływów finansowych.

 • Metody rynkowe, w których wartość ustala się porównując wybrane wartości ekonomiczne uzyskiwane przez hotel z mnożnikami ustalonymi dla podobnych obiektów, które bądź zostały sprzedane w prywatnych transakcjach, bądź notowane są na rynkach otwartych.

Istnieją dwa podstawowe standardy wartości w odniesieniu do wartości przedsiębiorstw

 • wartość rynkowa: jest to cena wyrażona w pieniądzu, którą kupujący mógłby zapłacić a sprzedawca zaakceptować, jeżeli biznes zostałby wystawiony na sprzedaż na otwartym rynku na odpowiedni okres czasu, kupujący i sprzedający byliby w posiadaniu wszystkich istotnych faktów oraz żadna ze stron nie działałaby pod przymusem

 • indywidualna wartość inwestycyjna: subiektywna wartość inwestycji dla konkretnego inwestora bądź grupy inwestorów, oparta na indywidualnych wymaganiach bądź założeniach inwestycyjnych; w odróżnieniu od wartości rynkowej, która jest oparta na uśrednionych oczekiwaniach i założeniach inwestorów.

Różnica między wartością rynkową a indywidualną wartością inwestycyjną może być znaczna, jeśli kupującym jest inwestor strategiczny. Oceniając wartość inwestycji, patrzy on bowiem przez pryzmat zmian i ulepszeń, które będzie w stanie wprowadzić i które przyniosą określone efekty ekonomiczne.

Hotel tym odróżnia się od wielu innych biznesów, że znaczną część jego wartości stanowi nieruchomość. Jest zatem częstą praktyką podejście majątkowe – kosztowe. Podejście kosztowe opiera się na założeniu, że kupujący będzie skłonny zapłacić za hotel tyle, ile wyniósłby koszt wybudowania porównywalnego obiektu w porównywalnym miejscu, pomniejszony o zużycie (amortyzację).

To podejście jest rekomendowane przez literaturę wyceny hoteli, ale tylko w odniesieniu do nowych obiektów. Metody tej nie należy stosować przy szacowaniu wartości dłużej działających hoteli i moteli, ponieważ jej logika nie odzwierciedla zachowań kupujących hotele i motele. W przypadku czynnych biznesów inwestorzy nie kupują powierzchni hotelowej, lecz strumienie pieniężne pozostawiane przez ich gości. Kluczową rolę zatem w wycenie hoteli mają metody dochodowe.

 

Ogólne metody wyceny małych przedsiębiorstw

Stosowane powszechnie w Europie Zachodniej i USA metody wyceny małych i średnich hoteli to:

 • metoda dochodów rozporządzalnych sprzedającego
 • metoda nadwyżki dochodów
 • metody porównywalnych transakcji
 • metoda sumowania aktywów materialnych i niematerialnych
 • metoda reguł kciuka.

 

Metoda dochodów rozporządzalnych sprzedającego

Metoda dochodów rozporządzalnych sprzedającego jest uproszczoną, dochodową metodą wyceny hoteli. Dla oszacowania wartości przedsiębiorstwa według tej metody konieczne jest:

 • ustalenie wysokości dochodów rozporządzalnych sprzedającego (DRS) oraz
 • wartości mnożnika dochodów rozporządzalnych (MDR).

Iloczyn DRS x MDR daje nam wartość tej części materialnych i niematerialnych hotelu, które są nierozerwalnie związane z jego zdolnością do generowania przepływów pieniężnych, a których wartość nie podlega znacznym wahaniom w czasie tj. wyposażenia, instalacji i wartości niematerialnych (klienci, pracownicy itp.)

Aby otrzymać wartość hotelu, do otrzymanego wyniku należy dodać: wartość gotówki, należności, zapasów, nieruchomości i pozostałych aktywów, w tym aktywów nieoperacyjnych oraz odjąć wszelkie zobowiązania.

Rozporządzalne dochody sprzedającego (DRS) rozumiane są jako zysk przed opodatkowaniem, kosztami odsetkowymi, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) powiększony o wynagrodzenie wypłacane właścicielowi wraz ze wszystkimi dodatkowymi benefitami (np. nieobowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, koszt użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych, podróże itp.)

Wartość Mnożnika Dochodów Rozporządzalnych (MDR) zależy od ryzyka związanego z działalnością hotelu oraz poziomu jego rozwoju. Im mniejsze ryzyko, a poziom rozwoju wyższy, tym wartość wskaźnika jest wyższa.

Mnożnik ustala się poprzez analizę hotelu w dziesięciu podstawowych obszarach ryzyka:

 • stabilność dochodów w przeszłości
 • trend zmiany rynku
 • typ biznesu
 • lokalizacja i udogodnienia
 • stabilność zatrudnienia
 • konkurencja
 • zróżnicowanie produktów
 • popyt i marka
 • sposób zarządzania przedsiębiorstwem
 • zdolność pozyskania finansowania zewnętrznego.

Dla każdego obszaru ryzyka ustala się wartość mnożnika (w skali od 0,1 do 3) oraz wagę ryzyka. Suma iloczynów wartości mnożników i wag dla poszczególnych obszarów daje wartość mnożnika rozporządzalnych dochodów.

Większość transakcji sprzedaży małych hoteli i moteli zawierana jest w formie sprzedaży aktywów. Ważne jest zatem dokładne określenie, jakie składniki majątku podlegają wycenie.  Metoda DRS służy wycenie:

 • wyposażenia i instalacji
 • wartości organizacyjnej przedsiębiorstwa (goodwill)
 • wszystkich pozostałych wartości niematerialnych

Inne składniki majątku, takie jak: gotówka, należności, zapłacone zaliczki, nieruchomości, aktywa nieoperacyjne oraz zapasy musza zostać dodane oddzielnie, a uzyskana wartość powinna być skorygowana o zobowiązania firmy.

 

Metoda nadwyżki dochodów

W metodzie nadwyżki dochodów wartość hotelu równoważna jest wartości aktywów netto powiększonych o wartość organizacyjną przedsiębiorstwa (goodwill). Metoda ta odzwierciedla przekonanie, iż właściciel ma prawo do uzyskiwania pewnego założonego zwrotu z aktywów hotelu. Jeżeli ten zwrot jest wyższy, mówimy o występowaniu nadwyżki dochodów, za która należy się dodatkowa premia.

Metoda ta, przyjęta została jako oficjalna metoda wyceny małych przedsiębiorstw przez Amerykański Departament Skarbu. Jest to prosta i szybka metoda, ale niestety niezbyt dokładna.

Algorytm wyceny metodą nadwyżki dochodów

 • (1) oblicz wynik finansowy (przed opodatkowaniem), który osiągasz ze swojego hotelu i powiększ go o wypłacane sobie wynagrodzenie wraz ze wszystkimi dodatkowymi benefitami (telefon komórkowy, podróże, nieobowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne etc.)

 • (2) jeśli sam prowadzisz hotel, od uzyskanego wyniku odejmij rynkowe wynagrodzenie, które musiałbyś zapłacić menedżerowi, tak by go prowadził

 • (3) oszacuj wartość nieruchomości, wyposażenia i innych środków trwałych

 • (4) zastanów się nad rozsądną stopą zwrotu w środki trwałe (może to być 9-20%)

 • (5) Pomnóż wartość środków trwałych (3) przez stopę zwrotu (4). Otrzymana wartość to normalny zwrot, który powinieneś osiągać z posiadanych środków trwałych.

 • (6) Od uzyskanej kwoty (5) odejmij skorygowany wynik finansowy (2). Otrzymana wartość to tzw. nadwyżka dochodów. Uważa się, że jej źródłem jest wartość organizacyjna przedsiębiorstwa (goodwill).

 • (7) nadwyżkę dochodów (6) skapitalizuj przyjętą stopą kapitalizacji. Najczęściej przyjmowaną wartością jest 33% (nadwyżka uzyskiwana w okresie 3 lat). Otrzymana kwota jest wartością organizacyjną przedsiębiorstwa (goodwill)

 • (8) Sumując wartość środków trwałych hotelu (3) i wartość organizacyjną (7) otrzymujesz wartość przedsiębiorstwa.

Przykład: Jeżeli hotel dysponuje majątkiem o wartości 500.000 zł i zakłada się, iż powinien on generować zwrot w wysokości 20% rocznie (czyli 100.000 zł), a wartość przychodów operacyjnych firmy przed opodatkowaniem wynosi 130.000 zł, to w przedsiębiorstwie tym występuje nadwyżka dochodów w wysokości 30.000 zł (130.000 - 100.000). Przyjmuje się, że nadwyżka ta tworzona jest przez wartość organizacyjną przedsiębiorstwa (goodwill).
Wartość goodwill wylicza się kapitalizując nadwyżkę dochodów przyjętą stopa kapitalizacji (najczęściej 33,3%). W naszym przykładzie wartość biznesu wyniesie zatem 500.000 (aktywa) plus 90.000 goodwill(30.000/33.3) = razem 590.000 PLN.

 

Metoda porównywalnych transakcji

Metoda porównywalnych transakcji należy do grupy rynkowych (mnożnikowych) metod wyceny, a jej istotą jest porównanie wybranej wartości ekonomicznej hotelu z mnożnikami ustalonymi dla podobnych obiektów, które bądź zostały sprzedane w prywatnych transakcjach, bądź notowane są na rynkach otwartych i dokonaniu odpowiednich korekt ze względu na wielkość i płynność wycenianego hotelu.

Jest to szybka i jednocześnie jedna z najdokładniejszych metod wyceny, pod warunkiem, że dysponuje się dokładnymi danymi transakcji porównywalnych.

Problemem w warunkach polskich jest jakość i dostępność danych. Ilość informacji o transakcjach sprzedaży małych firm jest znikoma, a mnożniki publikowane przez Giełdę Papierów Wartościowych, często nie mają wiele wspólnego z sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw, ale wynikają z koniunktury giełdowej lub mody na pewne branże. Przy stosowaniu metod mnożnikowych łatwo jest o przeszacowanie lub niedoszacowanie wartości hotelu.

Aby wycena metoda porównywalnych transakcji dała poprawny wynik należy:

 • odpowiednio dobrać grupę porównywalnych hoteli (podobna struktura aktywów oraz przychodów i kosztów).

 • wybrać odpowiedni mnożnik (jak najmniejsze zróżnicowanie wskaźnika wśród grupy porównywalnych hoteli i jak najmniejsza zmienność w czasie).

 • zastosować odpowiednią premię za wielkość i płynność (inwestor oczekuje dodatkowej premii, jeśli obiekt i możliwość jego zbycia są mniejsze od tego, dla którego mnożnik był ustalany. W przypadku małych hoteli i moteli premia wynosi od 40% do 60%).

Metoda sumowania aktywów materialnych i niematerialnych

Metoda sumowania aktywów materialnych i niematerialnych jest najbardziej dokładną, ale jednocześnie trudną, skomplikowaną i czasochłonną metodą szacowania wartości hotelu. Polega ona na oddzielnym ustaleniu wartości każdego z materialnych aktywów hotelu, ujętych w księgach finansowych oraz aktywów niematerialnych, nie ujętych w księgach finansowych a kreujących wartość organizacyjną przedsiębiorstwa (goodwill).

Dla określenia wartości hotelu tą metodą oddzielnie określa się:

 • wartość ziemi
 • wartość budynków, instalacji i wyposażenia
 • wartość zapasów
 • wartość pozostałych składników materialnych
 • wartość wyszkolonych i kompetentnych pracowników
 • wartość bazy stałych klientów
 • wartość reputacji, rozpoznawalności marki czy znaku firmowego
 • wartość preferencyjnych warunków zawartych umów i kontraktów itp.

Wartość składników jest różna dla różnych hoteli i odzwierciedla nie tylko poniesione koszty, ale również czas potrzebny na ich stworzenie i możliwość generowania za ich pomocą dochodów w przyszłości, zawartych umów i kontraktów, itp.

Istnieje szereg metod analitycznych pozwalających na szacowanie wartości składników niematerialnych.. Przykładowe szacowanie wartości kadry pracowniczej znajduje się w tabeli poniżej.

Przykład szacowania wartości bazy pracowniczej

Kategoria pracowników Roczne koszty pracownicze Roczne wydatki jako procent kosztów Koszt odtworzenia
Rekrutacja Szkolenie Razem
Fachowcy
 
575 000 PLN 10 % 30 % 40 % 230 000 PLN
Personel pomocniczy 75 000 PLN 10 % 20 % 30 % 22 500 PLN
Personel wspomagający 75 000 PLN 10 % 10 % 20 % 15 000 PLN
Całkowity koszt rekrutacji i wyszkolenia pracowników 267 000 PLN
Wartość rynkowa wyszkolonych pracowników 267 500 PLN

 

Reguły kciuka w szacowaniu wartości hoteli.

Skomplikowane analizy i wyceny małych hoteli mogą być na tyle kosztowne, że ich przeprowadzanie może być bezcelowe. W takich sytuacjach do określenia wartości wykorzystać można reguły kciuka.

Kilka szybkich reguł wyceny hoteli w warunkach USA (dane brokerów biznesowych)

 • 2-3 krotności z rocznych przychodów ze sprzedaży miejsc hotelowych (dane dla hoteli z 15 lub więcej pokojami)
 • 8 krotność dochodów rozporządzalnych sprzedającego
 • 7-9 krotność przepływów pieniężnych

Wycena małego hotelu może bardzo różnić się od wyceny innego biznesu. Transakcje kupna – sprzedaży hotelu nie zawsze obejmują przychody pieniężne generowane przez obiekt, lecz prawie zawsze wiążą się z kupnem lub sprzedażą nieruchomości. Jej stan i konieczność poniesienia znacznych nakładów kapitałowych na remonty ma ogromne znaczenie. Jeśli nieruchomość jest stara i w nienajlepszym stanie istnieje ponadto duże ryzyko na utratę gości na rzecz potencjalnej konkurencji.

Niektórzy rzeczoznawcy wyceniając małe hotele biorą pod uwagę jedynie wartość ziemi i budynków należących do hotelu. My zdecydowanie rekomendujemy spojrzenie na wartość hotelu od strony dochodowej.

Jeśli w obiekcie dodatkowo prowadzona jest restauracja lub bar, obiekt taki może być wyceniony oddzielnie. Wg. reguły kciuka wartość baru lub restauracji równa jest wartości wyposażenia i zapasów powiększonych o 50% wartości rocznej sprzedaży lub 3-krotności dochodów rozporządzalnych sprzedającego.

 

Kiedy warto korzystać z pomocy specjalistów?

Czasami właściciel sam, z pomocą własnego księgowego jest w stanie dokonać wyceny hotelu.
Rekomendujemy jednakże skorzystanie z usług specjalistów osobom, które:

 • nie czują się mocne w kwestiach finansowo księgowych

 • przeprowadzana transakcja jest znacznej wartości

 • próby dokonania samodzielnej wyceny prowadzą do drastycznie odmiennych wyników przy zastosowaniu kilku różnych metod.

 • nie dysponują żadnymi danymi dotyczącymi porównywalnych transakcji

 • potencjalnym nabywcą może być inwestor strategiczny i w grę może wchodzić wycena potencjalnych synergii dla inwestora

Brokerzy biznesowi często dysponują danymi dotyczącymi porównywalnych transakcji – zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Takimi danymi nie dysponuje żaden księgowy, chyba, że uda trafić się na biuro specjalizujące się w wycenach.

Zastrzeżenia prawne
Autorzy i redaktorzy niniejszej publikacji wyraźnie oświadczają, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej w stosunku do jakichkolwiek osób za ewentualne skutki, pośrednie lub bezpośrednie, jakichkolwiek działań lub zaniedbań wynikłych w rezultacie oparcia się, całkowicie lub częściowo na treści niniejszej publikacji. W każdej wątpliwej sytuacji zaleca się zwrócenie o pomoc do odpowiedniego kompetentnego specjalisty.

_____________________

Autor: Arkadiusz WOJTAROWICZ

 • Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1985) i Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1990)
   

 • Absolwent MBA (2002) w prestiżowej szkole biznesu International Institute for Management Development (IMD) w Lozannie, Szwajcaria (IMD według rankingów Financial Times i Businessweek jedna z trzech najlepszych szkół biznesu w Europie i w pierwszej dziesiątce na świecie).
   

 • Absolwent kursów Executive Education w prestiżowych London Business School oraz Fuqua School of Business, Duke University, USA. Tematyka: marketing leadership, strategia, finanse, przedsiębiorczość, zarządzanie kryzysowe.
   

 • 15 lat doświadczenia w zarządzaniu, w tym 11 lat w funkcji prezesa zarządu bądź dyrektora zarządzającego w firmach zachodnich z kapitałem amerykańskim, niemieckim, holenderskim i włoskim.
   

 • W ostatniej funkcji zarządzana firma w rankingu Rzeczpospolitej w 2004 roku otrzymuje tytuł najlepszego eksportera Rzeczpospolitej, jak i 8 miejsce na liście najbardziej efektywnych polskich przedsiębiorstw.
   

 • W rankingu Wprost z 2003 roku 12 miejsce na liście najskuteczniejszych polskich menedżerów w kategorii firm do 1 mld PLN obrotu.
   

 • Aktualnie właściciel firmy doradczej Wojtarowicz i Partnerzy – wyspecjalizowanej firmy doradczej pomagającej sprzedawać i kupować działające przedsiębiorstwa inwestorom strategicznym (www.wojtarowicz.com). W ramach grupy działa dział sprzedaży małych przedsiębiorstw Bizbroker (www.bizbroker.pl).

[© hotelarze.pl - 10.10.2005]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl