hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

Turystyka, Hotelarstwo

Podsumowanie 2003 roku

W 2003 r. z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania skorzystało ponad 14 mln turystów. Nocowali oni głównie w hotelach, w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, ośrodkach wczasowych, motelach, zakładach uzdrowiskowych i schroniskach młodzieżowych.
Podobnie jak w roku 2002, najwięcej gości przyjęły hotele - 6,9 mln osób, a następnie ośrodki wczasowe - 1,6 mln osób oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe – 1,3 mln. Najwięcej osób skorzystało z hoteli, moteli i pensjonatów w czerwcu – 728,8 tys. osób, natomiast najmniej w styczniu – 443,4 tys. Największą liczbę wynajętych pokoi (w hotelach, motelach i pensjonatach) zanotowano w województwach: mazowieckim – 1,7 mln, małopolskim – 1,2 mln i dolnośląskim – 1,1 mln.
Turyści zagraniczni stanowili 23% ogółu osób korzystających z noclegów w 2003 r., przy czym w hotelach odsetek ich wyniósł 38%, a na przykład na kempingach - 17%.
W obiektach noclegowych turystyki w całym 2003 r. udzielono 45,3 mln noclegów (w tym 7,8 mln - turystom zagranicznym). 12,7 mln noclegów udzielono w hotelach ( w tym turystom zagranicznym 5,2 mln), 10,1 mln - w ośrodkach wczasowych, 5,1 mln - w zakładach uzdrowiskowych i 4,4 mln - w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych.
(źródło: Główny Urząd Statystyczny)

Według szacunków Instytutu Turystyki, w 2003 roku Polacy w wieku 15 i więcej lat wzięli udział w 48,4 mln krajowych podróży turystycznych, z których ponad jedną trzecią (36%) stanowiły długookresowe, obejmujące 5 i więcej dni, a niecałe dwie trzecie (64%) - krótkookresowe, obejmujące 2-4 dni (ale połączone co najmniej z jednym noclegiem poza miejscowością zamieszkania). W związku ze spadkiem uczestnictwa Polaków w wyjazdach krajowych, odnotowujemy spadek łącznej liczby podróży o 10,7%. Liczba podróży na 5 i więcej dni spadła o 4,4%; przy niższym poziomie uczestnictwa w wyjazdach długookresowych utrzymuje się taki sam jak w poprzednim roku poziom aktywności turystycznej wyjeżdżających w zakresie długich podróży (taka sama średnia liczba wyjazdów na osobę). Liczba podróży krótkookresowych spadła o 13,8%; odnotowujemy nieco mniejszą aktywność turystyczną osób wyjeżdżających (mniejsza średnia liczba wyjazdów krótkookresowych na osobę).
W 2003 roku Polacy uczestniczyli w 7,2 mln (spadek o 14,3% w stosunku do 2002 r.) turystycznych podróży za granicę, czyli podróży połączonych co najmniej z jednym noclegiem poza granicami kraju. Obserwowany spadek liczby zagranicznych wyjazdów turystycznych wynika ze spadku uczestnictwa; mniej osób wyjechało za granicę, ale uczestnicy takich wyjazdów wyjeżdżali częściej: średnia liczba podróży zagranicznych wyniosła 1,9 na osobę (w 2002 r. - 1,7).
(źródło: Instytut Turystyki)

Instytut Turystyki szacuje, że wśród 52,13 mln cudzoziemców odwiedzających Polskę w 2003 r. było 13,7 mln turystów, którzy spędzili u nas przynajmniej jedną noc. Oznacza to spadek o 2 % w stosunku do poprzedniego roku. Był on jednak zdecydowanie mniejszy niż w 2001 roku, kiedy to w porównaniu z rokiem 2000 wyniósł 13,8 %.
W 2003 r. najbardziej zmalała liczba przyjazdów cudzoziemców z Belgii (o ok. 30%), Holandii (o 26%), Ukrainy (17,5%), Rosji (17%), Francji (11%) i Białorusi (10%). Istotny, bo ponad dziesięcioprocentowy wzrost liczby przyjazdów do Polski zanotowano z następujących krajów: Słowacji (36%), Węgier (23%), Danii (21%), Hiszpanii (20%), Irlandii (19%), Rumunii (18%), Kanady (17%), Włoch, Korei Płd. (po 16%), Portugalii i Słowenii (po 15%). Ruch przyjazdowy z Niemiec wzrósł o 7,6%, a liczba przyjazdów z pozostałych krajów Unii Europejskiej zmalała o 1,1%.

W 2003 roku ogólna liczba podróży międzynarodowych na świecie spadła o 1,2% - do 694 milionów, a wielkość ruchu międzynarodowego w Europie pozostała bez zmian - 401,5 mln. podróży. Z danych WTO wynika,  że w Europie w 2003 r. wzrost liczby przyjazdów zanotowały głównie kraje Europy Południowo-Wschodniej (Bułgaria, Macedonia, Rumunia, Chorwacja, Słowenia, Serbia i Czarnogóra) oraz kilka krajów Europy Północnej (Łotwa, Islandia, Irlandia. Kraje dominujące pod względem przyjazdów zanotowały na ogół mniej przyjazdów: Francja (-9,6%), Cypr (-5%), Holandia (-6%), Szwajcaria (-4%), Czechy (-3,5%), Belgia (-3%), Włochy (-2%).
(źródło: mgr Maria Byszewska-Dawidek, dr Krzysztof Łopaciński Rynek Biur Podróży, Warszawa, czerwiec 2004 r.)

W porównaniu z krajami UE, Polska posiada małe zasoby w postaci miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten dla hoteli i podobnych obiektów w krajach UE w 2002 r. wynosił od 33 w Polsce i 34 na Litwie do 574 w Grecji i 699 w Austrii.
Jeśli chodzi o stopień wykorzystania hoteli i podobnych obiektów to jest on zbliżony do średniego w krajach Unii Europejskiej. W 2002 r. w Polsce stopień wykorzystania hoteli i podobnych obiektów noclegowych netto wyniósł 30,4%, a w krajach Wspólnoty (tych, dla których dane są dostępne), kształtował się od 25,4% w Hiszpanii do 53,6% w Luksemburgu (54,9% w 2001 r. we Francji).
Na uwagę zasługuje zróżnicowany w krajach UE udział turystów zagranicznych w korzystaniu z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania, który zawierał się w przedziale od 91% w Luksemburgu (81% w Estonii) do 14% w Niemczech (16% w Polsce).
źródło: GUS - „Turystyka w 2003 roku”

RAPORT ROCZNY 2003 ORBIS Grupa Hotelowa.
Rynek hotelowy w Polsce 2003
Sprzedaż usług hotelowych w Polsce jest uzależniona od wielkości popytu ze strony gości zagranicznych oraz ze strony Polaków, a także od tempa rozwoju bazy hotelowej w naszym kraju. Dlatego w 2003 roku na jej poziom wpłynęły następujące czynniki:

  • Konkurencja na rynku hotelowym w Polsce to najważniejsze zjawisko ograniczające przychody hoteli. Rosnąca od kilku lat liczba hoteli wywołuje stałą presję na obniżanie cen noclegów i gastronomii hotelowej. W 2003 roku zjawisko konkurencji dotyczyło większości lokalizacji, a szczególnie Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

  • ...

Frekwencja w hotelach Orbis S.A. wyniosła 44% i była niższa o 0,1 punktu % niż w 2002 roku. W tym okresie w hotelach sprzedano 1 560 233 pokojonoce, o 1% mniej niż w 2002 roku. Spadek liczby sprzedanych pokojonocy dotyczył wyłącznie segmentu turystycznego: w roku 2003 sprzedano w tym segmencie o prawie 50 tysięcy pokojonocy mniej ni w 2002 roku (-6,5%). W segmencie biznesowym nastąpił przyrost sprzedanych pokojonocy o ponad 35 tysięcy (+4,3%). Udział gości biznesowych w strukturze sprzedanych pokojonocy wzrósł w 2003 roku do 54,2% wobec 51,4% w 2002 roku, a tym samym udział turystów odpowiednio zmalał do 45,8% z 48,6%.
 

TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA

Wyszczególnienie 1995 200 2002 2003
OBIEKTY (stan w dniu 31.07) 7585 7818 7050 7116
w tym całoroczne - 4549 4362 4535
Hotele 668 924 1071 1155
Motele 95 116 120 132
Pensjonaty 305 409 287 260
Domy wycieczkowe 254 179 123 103
Schroniska 86 83 66 66
Schroniska młodzieżowe 560 457 415 388
Kempingi 206 171 149 139
Pola biwakowe 388 339 267 280
Ośrodki wczasowe 3124 2079 1701 1625
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 425 497 510 525
Domy pracy twórczej 54 56 48 48
Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych 386 514 394 367
Ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego 167 90 72 67
Pozostałe obiekty 867 1904 1827 1961
Miejsca noclegowe - w tys.
(stan w dniu 31.07)
671,3 651,7 595,1 596,5
w tym całoroczne 241,9 319,3 323,4 339,8
Hotele 74,6 95,1 109,3 117,1
Motele 4,2 4,5 4,4 4,9
Pensjonaty 14,6 20,7 13,9 12,3
Domy wycieczkowe 17,6 12,2 8,3 7,1
Schroniska 4,6 4,0 3,4 3,3
Schroniska młodzieżowe 23,4 21,7 21,0 22,1
Kempingi 36,3 25,4 26,0 25,0
Pola biwakowe 62,3 46,5 33,4 33,3
Ośrodki wczasowe 269,9 195,2 158,4 152,0
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 41,6 48,8 51,4 52,4
Domy pracy twórczej 2,3 2,5 2,2 2,3
Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych 26,9 31,5 24,9 24,6
Ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego 6,9 4,0 3,2 3,4
Pozostałe obiekty 86,1 139,6 135,3 136,7
Korzystający z noclegów - w tys.
 
13505 14560 14174 14644
w tym turyści zagraniczni 3702 3117 3145 3332
Hotele 5996 6387 6431 6863
Motele 302 335 318 324
Pensjonaty 399 524 367 348
Domy wycieczkowe 825 396 339 250
Schroniska 200 130 108 111
Schroniska młodzieżowe 612 531 506 494
Kempingi 364 183 194 214
Pola biwakowe 308 170 142 156
Ośrodki wczasowe 2247 1836 1571 1590
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 621 1046 1155 1251
Domy pracy twórczej 52 67 74 64
Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych 288 280 247 230
Ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego 57 42 33 63
Pozostałe obiekty 1234 2633 2689 2686
Udzielone noclegi - w tys.
 
x 48794 44212 45348
w tym turystom zagranicznym x 6891 7085 7828
Hotele 6339a 11922 11598 12653
Motele 237a 473 401 420
Pensjonaty 624a 1903 1382 1191
Domy wycieczkowe 1948 1057 728 678
Schroniska 404 268 214 208
Schroniska młodzieżowe 1309 1217 1125 1160
Kempingi 1297 644 634 659
Pola biwakowe 1238 520 459 537
Ośrodki wczasowe 18895 12469 10163 10108
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 3249 3770 4067 4363
Domy pracy twórczej 291 259 145 241
Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych 1363 1379 1040 986
Ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego 331 171 137 176
Pozostałe obiekty 5203 12742 12019 11968

a) - dane dotyczą wynajętych pokoi

źródło: GUS

UCZESTNICTWO POLAKÓW W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ W WYJAZDACH TURYSTYCZNYCH

Wyszczególnienie

1995 2000 2002 2003

w % badanej populacji a)

Wyjeżdżający b) 54 60 57 54
  w kraju na okres 2-4 dni 32 37 35 31
  w kraju na okres 5 dni i więcej 34 34 33 32
  za granicę 12 15 14 11
Niewyjeżdżający 46 40 43 46

a) - W 2003 r. zbadano 3,8 tys. respondentów tj. ok. 0,01% badanej populacji
b) - W dalszym podziale uczestnik może być wykazany więcej niż jeden raz.

źródło: GUS

[hotelarze.pl - opr. redakcja - 25.08.2004]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl