hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

Pojazdy z niemieckimi tablicami
na polskich drogach

Adam JASIŃSKI

specjalista w Zarządzie Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

W ostatnim okresie na naszych drogach widać coraz więcej pojazdów oznaczonych zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi, szczególnie dotyczy to samochodów sprowadzanych zza Odry. Generalnie Prawo o ruchu drogowym w art. 71 ust. 5. stanowi, że pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich (a więc wykluczone są tablice np. z alfabetem arabskim lub cyrylicą), a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji. Wśród teoretyków i praktyków pojawiły się pewne wątpliwości, czy krajowe prawo niemieckie może być stosowane na terenie Polski, bowiem to ono jest podstawą wydania niemieckich tablic.

Należy przypomnieć, że zarówno Rzeczpospolita Polska, jak i Republika Federalna Niemiec ratyfikowały Konwencję o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz.40, zm. Nr 5, poz. 44).
Konwencja ta – zgodnie z art. 91 Konstytucji RP - jako ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana.

Na podstawie art. 35 ww. traktatu, każdy pojazd samochodowy państwa - strony uczestniczący w ruchu międzynarodowym (a więc np. samochód na tablicach niemieckich poruszający się w Polsce) powinien być zarejestrowany, a kierujący pojazdem samochodowym powinien mieć przy sobie ważny dowód stwierdzający tę rejestrację. Bez znaczenia pozostaje kraj w którym dokonano rejestracji, natomiast istotnym jest aby termin jej ważności (częstokroć określony również datą na tablicy rejestracyjnej) nie był przekroczony.

Powyższe wyraźnie wskazuje na to, że poprzez traktat krajowe prawo niemieckie zostało pośrednio przetransponowane do porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej 1)  w takiej części, w jakiej reguluje skutek rejestracji pojazdów.

Należy wskazać również na konieczność rozdzielenia odpowiedzialności za:

a) poruszanie się pojazdem nie mającym dopuszczenia do ruchu;
b) nie zarejestrowanie pojazdu na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia z Niemiec;
c) poruszanie się pojazdem, który nie posiada ubezpieczenia OC.

Jeżeli rejestracja pojazdu dokonana w Niemczech ma charakter czasowy i według niemieckiego krajowego porządku prawnego wygasa z określonym terminem, termin ten staje się również wiążący na gruncie polskiego prawa.

Pamiętać należy, że zgodnie z tzw. pierwszą dyrektywą samochodową na terenie UE, ważna tablica rejestracyjna wg wzoru wspólnotowego pojazdu uczestniczącego w ruchu międzynarodowym 2), stanowi jednocześnie poświadczenie ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC i w tym przypadku organy kontroli ruchu drogowego nie powinny żądać dokumentu poświadczającego zawarcie umowy ubezpieczeniowej.

Pojazd traci prawne domniemanie ubezpieczenia OC wraz z upływem daty określonej na tablicy rejestracyjnej. Nie oznacza to jednoznacznie, że w każdym przypadku pojazd taki nie posiada już w ogóle ubezpieczenia OC. Może być tak, iż posiadacz zawrze umowę ubezpieczenia niezależnie, np. po przekroczeniu granicy RP, lecz wówczas na żądanie organów kontroli ruchu musi okazać stosowny dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Zgodnie z art. 71 ust. 7 p.r.d. właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (np. z Niemiec) jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Należy zwrócić uwagę, że przekroczenie tego terminu nie ma znaczenia dla dopuszczenia pojazdu do ruchu – pojazd nadal pozostaje dopuszczony na zasadach określonych w art. 71 ust. 5 p.r.d., chyba, że z innych względów dopuszczenie wygasło (np. upłynął termin ważności rejestracji czasowej).

Niektóre niemieckie tablice rejestracyjne – np. z tzw. czerwonymi i żółtymi 3) wyróżnikami są tablicami krótkoterminowymi. Tablica oznaczona tzw. żółtym wyróżnikiem w ogóle nie uprawnia do poruszania się pojazdem poza granicami Niemiec i pojazd taki poruszający się po polskiej drodze publicznej traktowany powinien być jako taki, który nie ma dopuszczenia do ruchu.

_____________
1) por. art. 9 Konstytucji RP
2) ruch międzynarodowy, to taki, gdy pojazd zarejestrowany jest w jednym kraju zaś w danym momencie porusza się
    w innym.

3)
Wzór tablicy rejestracyjnej niemieckiej wyjazdowej


Numery wyjazdowe z określonym terminem ważności, zastępujące wcześniej używane okrągłe tablice celne. Rok i miesiąc ważności są uwidocznione na czerwonym polu z prawej.

Wzór tablicy rejestracyjnej niemieckiej z krótkim terminem ważności


Te tablice zastąpiły od 1 maja 1998 r. tzw. „czerwone tablice do jednorazowego użytku“. Kto chce wyjechać niezarejestrowanym samochodem na drogi publiczne np. w celu jego ubezpieczenia, musi kupić powyższe tablice. W takim wypadku podwyższone zostaną koszty ubezpieczenia. Te tablice są ważne nie dłużej niż 5 dni. Dokładny termin jest podany na żółtym polu tj. dzień, miesiąc, rok. Numery zaczynają się – tak jak w dotychczasowych „czerwonych tablicach jednorazowego użytku“ od „04“. Te tablice nie mogą być używane za granicą! Jeśli samochód porusza się poza dozwolonymi terminami, kierowca na terenie Niemiec płaci karę z ustawy o ubezpieczeniach (samochód nie jest ubezpieczony) i z ustawy podatkowej.

_____________

Termin dopuszczenia do ruchu na okres 30 dni dotyczy pojazdu spoza UE, a więc nie dotyczy pojazdu sprowadzonego z Niemiec.

Odrębną kwestią pozostaje opłata podatku akcyzowego od sprowadzonego auta.

Informacja uzupełniająca z dnia 27.08.2007 r.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej komunikatu interpretacyjnego Komisji w sprawie procedur rejestracji pojazdów silnikowych pochodzących z innego państwa członkowskiego (23 marca 2007 r Dz. U. UE C 68/15) powyższe stanowisko w sprawie niemieckich tymczasowych tablic rejestracyjnych zostało poddane ponownej analizie.
W ocenie dokonanej w roku 2004 nie zachodziło niebezpieczeństwo naruszenia art. 28 - 31 TWE, bowiem skoro RP dopuszcza do przewozu pojazdów w formie ładunku (na lawecie), to trudno jest mówić o ograniczeniach ilościowych w przywozie towarów. W lipcu 2007 r., po wstępnej analizie ww. komunikatu interpretacyjnego UE, Komenda Główna Policji wystąpiła do Ministerstwa Transportu RP z prośbą wyjaśnienie spornej kwestii z Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Urbanizacji Niemiec.

[hotelarze.pl - 01.12.2005, aktualizacja 27.08.2007]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl