hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

Pion wielofunkcyjny w hotelu

Zenon BŁĄDEK

Pion wielofunkcyjny i usług specjalnych odgrywa we współczesnym hotelarstwie znaczącą rolę. Obsługa kongresów, zjazdów, imprez okolicznościowych itp. stała się ważną i coraz bardziej opłacalną działalnością związaną z hotelarstwem. Współczesny rozwój wszystkich dziedzin życia naukowego, politycznego i społeczno-gospodarczego wymaga ustawicznego dokształcania się. Potrzeba wymiany doświadczeń między specjalistami stała się nieodzowną i jedyna możliwością zapewniającą bieżące śledzenie postępu i dotrzymywanie kroku najnowszym osiągnięciom w różnych dziedzinach. Ta dynamika odnosząca się do rozwoju myśli naukowej, wdrażania nowych technologii, form zarządzania - narzuciła konieczność stworzenia odpowiedniej bazy dla różnego rodzaju szkoleń, przekazu myśli twórczej, kontaktów osobistych i innych działań sprzyjających integracji międzynarodowej i branżowej. Kraj nasz jest obecnie w trakcie procesu przystosowawczego do struktur europejskich. Hotelowe piony wielofunkcyjne wyposażone we współczesne środki techniczne stanowić mogą bazę do tych działań, która w zależności od pojemności obsługowej i standardu, komplementarności oraz powiązań komunikacyjnych wpisze się w krajowy i zagraniczny rynek obsługujący kongresy i konferencje.

 Ta turystyka specjalna ma nad klasyczną przewagę pod wieloma względami: konieczność integracji i współpracy w danej branży; koszty uczestnictwa są z reguły refundowane przez instytucje lub organizacje zainteresowane tą formą oddziaływania, uczestnicy są z reguły ludźmi dobrze sytuowanymi finansowo, którzy bardzo często łączą to uczestnictwo z prywatną formą poznawczo-wypoczynkową, również dla osób towarzyszących.

Dobrze uformowany i wyposażony pion wielofunkcyjny wpływa bardzo często na przedłużenie sezonu turystycznego, a tym samym na efektywność całej bazy hotelowej.

Wpływy za jednego uczestnika za jeden dzień udziału w kongresie są przeszło dwukrotnie wyższe niż przy klasycznej turystyce pobytowej, tranzytowej czy objazdowej.

Poza klasyczną formułą kongresów, zjazdów i szkoleń - różne  środowiska oraz firmy i inne podmioty gospodarcze organizują spotkania szkoleniowe ze swoimi pracownikami i jednostkami współdziałającymi - tworząc nowe formy zbiorowych imprez integracyjnych.

Odnotować należy również nowo przyjęty zwyczaj organizowania imprez okolicznościowych poza domem, takich jak przyjęcia weselne, komunijne i inne, których obłożenie w miarę wzrostu stabilności i zamożności rośnie i z reguły przekracza 100 osób.

Sale wielofunkcyjne powiązane bezpośrednio z zapleczem gastronomicznym stanowią również bazę obsługową grup turystycznych, dla których organizator lub touroperator ustala zakres i formę obsługi żywieniowej.
Pion ten może być również wykorzystywany do promocji, pokazów, imprez połączonych z tańcami i innymi lokalnymi występami. Dobrze urządzony i wyposażony pion wielofunkcyjny właściwie promowany na krajowym i zagranicznym rynku turystycznym stanowi bardzo istotny i kreujący mechanizm.

Organizacje kongresów i imprez motywacyjnych (incentive tours), choć nie jest turystyką w dosłownym znaczeniu, stanowi jednak dziedzinę najbardziej jej pokrewną, stąd często jest zaliczana do gałęzi przemysłu turystycznego o olbrzymim potencjale ekonomicznym i dużej dynamice rozwoju. W obsłudze klasycznego ruchu turystycznego, którego pułap możliwości ekonomicznych da się określić wypadkową takich elementów jak:

 • atrakcyjność kraju,
 • walory przyrodnicze i klimatyczne,
 • moda,
 • popyt,
 • konkurencja innych regionów itp.,

możliwości organizowania kongresów są znacznie większe, gdyż ważną rolę odgrywają również inne czynniki. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze bazy kongresowej dużą rolę odgrywają oferowane warunki, do których należą między innymi:

 • pojemność pionu wielofunkcyjnego,
 • urządzenia i wyposażenie specjalistyczne,
 • możliwości sprawnej obsługi grup,
 • usługi w szeroko rozumianej komunikacji,
 • szybki przekaz materiałów wyjściowych i końcowych,
 • dodatkowy atrakcyjny program dla osób towarzyszących.

Mniejszą rolę odgrywają zatem lokalne walory turystyczne, przyrodnicze i inne.

Wysiłki władz administracyjnych i państwowych oraz innych jednostek organizacyjnych zmierzają coraz częściej w kierunku stworzenia jak najlepszych warunków dla lokalizacji kongresów itp. imprez o krajowym i zagranicznym zasięgu. Powstają specjalistyczne biura obsługi kongresów, które mają swoje międzynarodowe związki np. Międzynarodowe Stowarzyszenie Zjazdów i Konferencji (ICCA) oraz Międzynarodowa Federacja Miast Kongresowych (FIVC). Sieć organizacji zajmujących się obsługą kongresów i konferencji jest obecnie bardzo rozbudowana. Liczba takich organizacji na świecie, zarejestrowanych w Unii Stowarzyszeń Międzynarodowych (UIA), wynosi około 25 tysięcy. Istnieją specjalistyczne wydawnictwa krajowe i zagraniczne dot. tej bazy, w których ilustruje się, w formie katalogu, obiekty i usługi konferencyjno-kongresowe. Katalog taki, który jest jednym z elementów szerokiego programu rozwijania ofert kongresowych i konferencyjnych w Polsce - został wydany w ramach działalności Menedżera Produktów Markowych Turystyki Biznesowej, realizującego funkcje doradcze i organizatorskie wspierane przez Phare Tourin.

Ze względu na bardzo zróżnicowane i złożone formy oraz charakter organizowanych imprez zaistniała potrzeba ustalenia niektórych zasad i oficjalnych definicji stosowanych w turystyce kongresowej. Oto najważniejsze z nich:

 • Kongres - regularnie organizowane zebrania kilkuset (lub nawet kilku tysięcy) reprezentantów jednej specjalności, grupy religijnej, kulturalnej lub innej. Kongres jest zwoływany w celu przedyskutowania konkretnego tematu. Większość kongresów zwołuje się co rok. Kongres zwykle trwa kilka dni i składa się z równoległych sesji. Imprezę uznaje się za międzynarodową, jeśli uczestniczą w niej delegaci z przynajmniej 3 krajów, a liczba uczestników wynosi co najmniej 40 osób;

 • Konferencja - spotkanie uczestników przeznaczone na dyskusje, rozwiązywanie problemów i konsultacje. Konferencja ma mniejszy i bardziej wybiórczy charakter, nie zawiera postanowień co do częstotliwości spotkań. Konferencje są zwykle krótkotrwałe i mają jasno sprecyzowany cel;

 • Konwencja - ogólne i formalne spotkanie ciała ustawodawczego, grupy ekonomicznej lub społecznej w celu dostarczenia informacji dotyczącej pewnej sytuacji, a także przedyskutowania i uzgodnienia przez uczestników stanowiska w określonej sprawie. Konwencja ma określony cel, jest ograniczona w czasie, nie ma ustalonej częstotliwości;

 • Seminarium - spotkanie lub seria spotkań specjalistów z różnych dziedzin, którzy mają pewne wspólne zainteresowania i zbierają się w celach szkoleniowych lub naukowych. Plan pracy podczas seminarium ma umożliwić jego uczestnikom podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności;

 • Sympozjum - spotkanie ekspertów w danej dziedzinie, podczas którego wygłaszane są referaty na omawiany temat, z zamiarem opracowania rekomendacji dotyczących tego tematu.

W hotelach organizowane są ponadto spotkania integracyjne określonych grup kooperujących (corporate market), warsztaty, panelowe dyskusje itd., które wymagają w każdym przypadku kameralności w dogodnych warunkach do dyskusji, prezentacji, precyzowania i podejmowania określonych decyzji.

Przystępując do programowania i projektowania pionu wielofunkcyjnego niezbędne jest rozpoznanie faktycznych (istniejących) i potencjalnych potrzeb oraz powiązania tej bazy z krajowa lub zagraniczną siecią hoteli o takiej funkcji.

OGÓLNE ZASADY FORMOWANIA ZESPOŁÓW WIELOFUNKCYJNYCH

Według obowiązujących wymagań kategoryzacyjnych, zespół sal wielofunkcyjnych (konferencyjnych, klubowych, szkoleniowych, itp.), dostosowanych do charakteru obiektu, powinien występować w kategoriach: 5*, 4*, 3*.

Wymagania te należy traktować jako minimalne.
Pion wielofunkcyjny powinien  składać się z kilku sal o zróżnicowanej powierzchni, oddzielonych ściankami przesuwanymi lub innymi mobilnymi przegrodami.

Każde wydzielone pomieszczenie powinno mieć możliwość indywidualnego i wspólnego użytkowania oraz powinno mieć bezpośrednie powiązanie z zapleczem gastronomicznym. Połączone sale powinny tworzyć zespoloną jednostkę, pozwalającą na organizowanie i obsługę wspólnych dużych imprez.

W niektórych rozwiązaniach dąży się do włączenia wszystkich sąsiadujących ze sobą pomieszczeń ogólnego użytkowania, takich jak lokale gastronomiczne, kuluary i tworzenia w ten sposób zespołu pozwalającego na organizowanie imprez w wyjątkowo dużej skali.

W skład pionu wielofunkcyjnego wchodzą:

 • sale o różnej powierzchni oddzielone ruchomymi (przesuwnymi) elementami ściennymi;

 • kuluary - wydzielona powierzchnia bezpośrednio przylegająca do sal wielofunkcyjnych. Powierzchnia kuluarów kształtuje się w granicach 1/3 powierzchni sal, z możliwością lokalizacji baru kawowego, okolicznościowych ekspozycji itp.;

 • wydzielony podjazd, węzeł wejściowy z szatnią, sanitariatami, minirecepcją, pomieszczeniami recepcyjnymi dla VIP i personelu towarzyszącego. Powyższy węzeł występuje w hotelach z rozbudowanym programem wielofunkcyjnym (kongresowym) oraz o podwyższonym standardzie;

 • zestaw pomieszczeń konferencyjnych (do pracy w grupach, sekcjach itp.);

 • pomieszczenia pomocnicze biurowe i magazynowe bezpośrednio związane z omawianym pionem Do nich zalicza się:

 • pomieszczenie dla kierownictwa i pracowników obsługowych,

 • centrum biznesu (Business Center),
 • magazyn mebli i sprzętu specjalistycznego,
 • zaplecze techniczne związane z dostępnością zespołu (np. specjalne dźwigi, dojazd bezpośredni samochodów itp.), tłumaczeniem (kabiny tłumaczy), sterowaniem przebiegiem prezentacji, możliwością organizowania imprez estradowych (ruchoma scena, rampa oświetleniowa, wybiegi pokazów mody itd.).

Powyższy pion, ze względu na swój z reguły rozbudowany program podstawowy i pomocniczy, lokalizuje się w kondygnacji podziemnej, na parterze (hotele: Sheraton i Victoria w Warszawie) lub na I piętrze. By zapewnić łatwą dostępność dla tej grupy użytkowników instaluje się schody ruchome lub buduje się reprezentacyjne schody tradycyjne.

W przypadku braku możliwości zapewnienia powiązania funkcjonalnego z podstawowym zapleczem gastronomicznym urządza się w bezpośrednim sąsiedztwie sal wielofunkcyjnych wydzielone aneksy pomocnicze, powiązane jednak pośrednio z kuchnią główną. Do tych aneksów z kuchni głównej trafiają półprodukty lub gotowe zestawy, które na miejscu uzupełnia się i dekoruje.

Generalną zasadą jest, by droga gości i personelu obsługowego nie krzyżowały się. Zasada ta obowiązuje w stosunku do wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład zespołu wielofunkcyjnego.

Sale wielofunkcyjne nie wymagają oświetlenia naturalnego, a niekiedy światło dzienne o bardzo zróżnicowanym natężeniu i kierunku padania przeszkadza.

Oświetlenie słoneczne i widok z okien rozpraszają uwagę uczestników, a zaciemnianie z reguły jest nieskuteczne. Sztuczne oświetlenie odpowiednio rozmieszczone i zaprogramowane pozwala na pełną realizację założonego programu.

CIĄG DALSZY W PUBLIKACJI

 

 

 

[hotelarze.pl - 2003]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl