hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

Programowanie hotelu

Zenon BŁĄDEK

2.1. WSTĘP

W grupie obiektów świadczących usługi hotelarskie hotele posiadają najbardziej wykształcone piony i węzły obsługowe - stąd też ten rodzaj bazy stanowi w wielu przypadkach punkt wyjściowy do poprawnego formowania funkcji oraz programów użytkowych dla innych podmiotów działających w przemyśle hotelarskim. Nieprzypadkowo też na światowym rynku obsługi ruchu turystycznego wiodącymi w tej branży są międzynarodowe "łańcuchy" hotelarskie. Hotele to obiekty o bardzo zróżnicowanym programie  funkcjonalno-użytkowym. Posiadają złożony program węzłów produkcyjnych i obsługowych. Ze względu na ich ogólną dostępność powinny spełniać warunki "uniwersalizmu", tj. powinny być przystosowane do obsługi wszystkich grup użytkowników bez względu na płeć, wiek, sprawność fizyczną, predyspozycje zawodowe i inne indywidualne cechy oraz upodobania współczesnego turysty. Hotel powinien zapewniać swoim gościom bezpieczeństwo, prywatność, kameralność i intymność; stwarzać warunki do wypoczynku, pracy oraz rozrywki.

Hotel jest obiektem o specyficznym charakterze, a jego szczególnymi cechami są:

 • stała gotowość obsługowa przy bliżej nieokreślonych przez usługodawcę potrzebach, tak w czasie jak i w zakresie,
 • stałe lub okresowe uzależnienie od zewnętrznych czynników, takich jak: warunki atmosferyczne, zagrożenia epidemiologiczne, regulacje formalno-prawne (przy obsłudze turystki przyjazdowej), dynamika ruchu turystycznego,
 • zmienna wymagalność gości, wpływ mody i nowości techniczno-materiałowych, co wiąże się z przyspieszoną amortyzacją "moralną",
 • duża wrażliwość na zewnętrzne zmiany w bezpośrednim otoczeniu, tak w zakresie infrastruktury technicznej, jak i przemian społecznych,
 • duża kapitałochłonność przy towarzyszącym wydłużonym cyklu zwrotu nakładów inwestycyjnych.

2.2. NIEKTÓRE ELEMENTY I WSKAŹNIKI POMOCNE PRZY PROGRAMOWANIU INWESTYCJI HOTELOWYCH

Proces przygotowania i obsługi inwestycji hotelarskich powinien być poprzedzony opracowaniem studialnym, przy pomocy którego zapewniono by możliwości działań racjonalnych, m.in. poprzez określenie:

 • istniejącego i przewidywanego zapotrzebowania na usługi hotelarskie w określonym segmencie potrzeb rynkowych - po uprzednim rozeznaniu istniejącego i planowanego potencjału obsługowego w danej grupie standardowej,
 • potencjalnego głównego usługobiorcy i rozpoznania jego szczegółowych wymagań oraz przyzwyczajeń,
 • systemu zarządzania i ewentualnych zewnętrznych powiązań systemowych oraz zaopatrzeniowych,
 • kosztów oraz zbilansowania źródeł finansowania,
 • ogólnej lokalizacji i miejscowych uwarunkowań technicznych i formalno-prawnych,
 • optymalnego programu obsługowego, standardu oraz indywidualnych cech właściwych programowanej inwestycji.

W europejskich warunkach hotele ze względu na ich wielkość dzielimy z reguły na trzy grupy:

 1. hotele małe do 150 jednostek mieszkalnych (j.m.)
 2. hotele średnie od 150 do 300 j.m.
 3. hotele duże powyżej 300 j.m.

Wielkość potrzebnej działki pod inwestycję hotelową jest uzależniona od:

 1. lokalizacji (śródmiejska, peryferyjna),
 2. wielkości i charakteru obiektu oraz planowanej dominacji niektórych pionów obsługowych, takich jak: wielofunkcyjnego, kongresowego, rekreacyjno-sportowego. Stąd nazwy: SPORT-HOTEL, GOLF-HOTEL, HOTEL KONGRESOWY, PARK-HOTEL itp. Wielkość ta zależy również od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wytycznych dot. procentu zabudowy, liczby kondygnacji, linii regulacyjnych itd.

Hotele ze względu na standard można podzielić na trzy grupy:

 1. standard reprezentacyjny (podwyższony) odpowiadający zazwyczaj kategorii 4* i 5*,
 2. standard podstawowy odpowiadający zazwyczaj kategorii 3*,
 3. standard popularny (turystyczny) odpowiadający zazwyczaj kat. 1* i 2*.

Oznaczanie kategorii obiektów hotelowych gwiazdkami wynika z ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r.

Działkę w zależności od sposobu zagospodarowania można podzielić na

 • powierzchnię zabudowy, co stanowi najczęściej ok. 30-50% całej pow. działki,
 • powierzchnię zajmowana przez parkingi, co stanowi ok. 20-30% całej pow. działki,
 • powierzchnię zajętą na dojścia, dojazdy i zieleń, co stanowi ok. 20-40% całej pow. działki.

Tabela 1. Przykładowe powierzchnie działek dla hotelu o 100 j.m. (Na życzenie Autora książki tabeli nie zamieszczamy).

Hotele duże i o podwyższonym standardzie lokalizowane są z reguły w centrach wielkomiejskich, wymagają w każdym przypadku oddzielnej analizy i uściśleń określających faktyczne potrzeby w tym zakresie. Zapotrzebowanie to powinno wynikać z ustaleń dotyczących liczby kondygnacji naziemnych, podziemnych, rozmieszczenia poszczególnych pionów obsługowych, pełnej dostępności dla gości oraz dojazdów dla jednostek uprzywilejowanych. Garaże w takich przypadkach lokalizowane są z reguły w podziemnych kondygnacjach, a zespoły rekreacyjno-sportowe urządzane są na kondygnacjach naziemnych, a niekiedy na ostatnich piętrach lub na dachach.

2.2.1 WSKAŹNIKI DO WSTĘPNEGO OKREŚLANIA POWIERZCHNI HOTELU

Jednostką odniesienia jest powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 jednostkę mieszkalną m2/j.m.). Przy pomocy ww. wskaźnika istnieje możliwość wstępnego określenia całkowitej powierzchni użytkowej programowanego hotelu przy założonej liczbie jednostek mieszkalnych - patrz tabela 2.

Całkowitą pow. użytkową (pow.uż.) uzyskujemy ze wzoru: Pow.uż. = k x w

k = liczba programowalnych j.m.,
w = wskaźnik  m2/j.m.

Tabela 2. Wskaźniki pow. użytkowej przypadającej na 1 j.m. z uwzględnieniem wielkości i standardu.  (Na życzenie Autora książki tabeli nie zamieszczamy).

Podział na grupy kategoryzacyjne kształtuje się bardzo różnie w poszczególnych regionach i jednostkach osadniczych w zależności od:

 • wielkości, rangi i charakteru miasta lub jednostki osadniczej,
 • walorów turystyczno-wypoczynkowych i ich dostępności,
 • zasobności danego regionu, jednostki osadniczej oraz istniejącego zaplecza przemysłowego, naukowego, kulturalnego, handlowego, przemysłu hotelarskiego itp.,
 • stopnia nasycenia infrastrukturą techniczną i społeczną sprzyjającą rozwojowi turystyki.

Procentowy udział  udział hoteli w obsłudze ruchu turystycznego w zależności od grupy kategoryzacyjnej (podział przedstawiany w literaturze) - patrz tabela.

Kategoria Procentowy udział Standard hotelu
Hotele 1 * 20 - 30 % popularny
Hotele 2 * 15- 25 % popularny
Hotele 3 * 30 - 40 % podstawowy
Hotele 4 * 6 - 8 % podwyższony
Hotele 5 * 2 - 3 % podwyższony

CIĄG DALSZY W PUBLIKACJI

 

 

 

[hotelarze.pl]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl