hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

Infrastruktura techniczna hotelu

Zenon BŁĄDEK

Instalacje i urządzenia elektryczne silnoprądowe

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SIŁY I ŚWIATŁA

Każdy obiekt, wydzielony z kompleksu technologicznego lub funkcjonalnego, powinien być zasilany z wydzielonej tablicy rozdzielczej, odpowiednio oznakowanej i opisanej, a w jednostkach rozbudowanych - opatrzony w schemat ideowy. W przypadkach stosowania w rozdzielniach napięć różnych wielkości i prądów różnych rodzajów, należy stosować oznaczenia kolorowe, a na kablach - wychodzących z głównej rozdzielnicy do poszczególnych podrozdzielnic - należy zakładać odpowiednie opaski z cechą kabla i innymi danymi, umożliwiającymi jego identyfikację i parametry.

Instalacja siłowa występuje w zespołach produkcyjnych i technicznych, jak np. w pralni, kuchni, klimatyzatorni, hydroforni, zespole grzewczym, maszynowniach itd. Zakres programowania instalacji siłowej wynika z rozpracowań technologicznych. W dużych kompleksach hotelowych dyspozytornie techniczne stały się koniecznością wobec występującego dużego nasycenia instalacyjnego oraz pracy niektórych zespołów i urządzeń w części zautomatyzowanych. W centralnej dyspozytorni lokalizuje się osprzęt i armaturę sygnalizującą, informującą i sterującą. W poszczególnych pomieszczeniach hotelowych instalacje oświetleniowe powinny być zasilane z dwóch niezależnych obwodów.

Rozróżnia się następujące instalacje oświetleniowe:

 • OŚWIETLENIE PODSTAWOWE,

obejmujące wszystkie pomieszczenia hotelowe, ogólnodostępne (halle, zespoły gastronomiczno-żywieniowe, zespoły wielofunkcyjne, kluby, lokale rozrywkowe i inne). Oświetlenie zespołów ogólnodostępnych i ciągów komunikacyjnych powinno być zasilane z dwóch niezależnych obwodów, przy czym jeden z obwodów powinien być zasilany ze źródła awaryjnego. W zespołach wielofunkcyjnych i lokalach rozrywkowych należy przewidzieć osprzęt i armaturę, pozwalające na uzyskiwanie określonych efektów świetlnych. Niektóre zespoły funkcjonalne, jak korytarze, klatki schodowe, halle itp. powinny być zdalnie sterowane (np. z zaplecza recepcji) i powinny posiadać obwody "dyżurne", z których zasilane byłyby lampy oświetlenia nocnego itp. Oświetlenie podstawowe, ze względu na zakres jego stosowania, wymaga szczególnej troski, tak aby świadomie oddziaływać światłem na stan psychiczny użytkowników, na ich nastrój, dobre samopoczucie oraz integrować z innymi elementami wnętrza.

 • OŚWIETLENIE MIEJSCOWE,

łączące się często z oświetleniem podstawowym (ogólnym). Zaleca się, aby to oświetlenie było zasilane z odrębnego obwodu. Miejscowe oświetlenie ma na celu dodatkowe podświetlenie miejsca pracy, w których wymagana jest szczególna dokładność, jak np. przy ladzie recepcyjnej, pulpitach sterowniczych, stanowiskach wypisywania kart pobytu, tablicach sygnalizacyjnych, biurkach, trzonach kuchennych i innych urządzeniach. Przy dobrym oświetleniu zmniejsza się liczba pomyłek i wypadków. Oświetlenie miejscowe w jednostkach mieszkalnych jest związane z funkcjami: pracy, w postaci lampki biurowej, wypoczynku dziennego, w postaci lampki stojącej, wypoczynku nocnego, w postaci lampy-kinkietu przy nocnym stoliku, zabiegów higieniczno-sanitarnych, w postaci oświetlenia lustra w łazience i ew. lampy o specjalnym przeznaczeniu. W oświetleniu miejscowym ważną rolę odgrywa właściwy dobór źródła światła i jego barwa. Odpowiednio dobraną barwą można ożywić część otoczenia, uwypuklić kształt przedmiotów, a także - przez nieumiejętne operowanie tym walorem - doprowadzić do zmian w wizualnym odbiorze.

 • OŚWIETLENIE AWARYJNE OBIEKTÓW HOTELOWYCH.

Pod pojęciem "oświetlenia awaryjne" rozumie się oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne. W hotelarstwie może wystąpić dodatkowo "oświetlenie przeszkodowe" oraz podświetlanie znaków wskazujących kierunki ewakuacji - zasilane napięciem bezpiecznym.

Oświetlenie bezpieczeństwa jest to rodzaj oświetlenia awaryjnego, umożliwiające bezpieczne dokończenie, a w niektórych przypadkach kontynuację wykonywanych czynności. Powinno zapewniać dostateczne oświetlenie określonych miejsc lub pomieszczeń w razie przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. Jego natężenie powinno wynosić co najmniej 10 % wymaganego natężenia oświetlenia podstawowego i powinno pojawić się po jego zaniku w czasie nie dłuższym niż 15 s.

Oświetlenie ewakuacyjne powinno umożliwić łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego, a jego natężenie w żadnym punkcie dróg ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx. Oświetlenie ewakuacyjne powinno pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 s po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego.

Znaki podświetlane wskazujące kierunki ewakuacji dzieli się na dwie grupy, tj.:

 • służące do wskazania najkrótszej drogi wyjścia z pomieszczenia,

 • służące do wskazania kierunków i wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń i obiektów, które użytkowane są przy włączonym oświetleniu podstawowym lub naturalnym.

Podświetlane znaki ewakuacyjne powinny mieć oświetlenie własne, gwarantujące natężenie oświetlenia minimum 0,5 lx na powierzchni znaku w czasie 2 godzin od chwili zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego.

Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być przyłączone do obwodów na stałe. Oprawy oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego powinny mieć znak rozpoznawczy w postaci żółtego pasa o szerokości 2 cm. Minimalny wymagany czas pracy poszczególnych grup oświetlenia awaryjnego wynosi: 3 godz. - oświetlenie bezpieczeństwa, 2 godz. - oświetlenie ewakuacyjne. W sieci oświetlenia awaryjnego należy stosować napięcie nie wyższe niż 220 V prądu przemiennego lub stałego.  Obwody oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego powinny być zasilane prądem nie większym niż 10 A, a znaków podświetlanych 6 A. Światowe tendencje w odniesieniu do systemów centralnych zasilania oświetlenia awaryjnego to: stosowanie napięcia 220 V prądu stałego, akumulatory bezobsługowe o wieloletniej żywotności, stosowanie mikroprocesora do sterowania i kontroli pracy systemu, współpraca ze świetlówkami przy wykorzystaniu elektronicznego zapłonnika. System ten ma głównie zastosowanie w dużych i średniej wielkości hotelach. W małych obiektach preferuje się system grupowy zasilania oświetlenia awaryjnego lub indywidualne zespoły. Zadaniem indywidualnego systemu (składającego się z modułu elektronicznego i zespołu akumulatorów NiCd) jest: nadzorowanie obecności zasilania podstawowego, doładowywanie akumulatorów, automatyczne przełączanie zasilania danego źródła światła na zasilanie awaryjne i odwrotnie, przetwarzanie niskiego napięcia prądu stałego akumulatorów na napięcie o parametrach pozwalających podtrzymać pracę źródeł światła awaryjnego.

Ogólną zasadą jest, aby oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacji) stosować w:

 • obiektach - pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w których poruszanie się w ciemności może spowodować panikę i inne groźne dla życia i zdrowia zdarzenia, a także mających powierzchnię użytkową ponad 2000 m2,

 • w obiektach użyteczności publicznej lub ich częściach wysokich (powyżej 25 m) i wysokościowych (powyżej 55 m),

 • w lokalach rozrywkowych i salach konsumpcyjnych o powierzchni ponad 500 m2,

 • w budynkach zbiorowego zamieszkania, przeznaczonych dla więcej niż 200 osób,

 • garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym o powierzchni powyżej 1000 m2,

Urządzenia oświetlenia awaryjnego powinny posiadać znak bezpieczeństwa.

Oświetlenie bezpieczeństwa 24 V prądu zmiennego służy do zasilania ręcznych opraw stosowanych w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem. Powyższe ma zastosowanie szczególnie w zespołach technicznych, jak np. w kotłowniach, maszynowniach, hydroforniach, garażach itp.

 • OŚWIETLENIE SPECJALNE

(programowane) obejmuje w zasadzie zespoły estradowe, elementy reklamowe i inne dekoracyjne formy gry światłem. Instalacja oświetlenia specjalnego powinna być zasilana wyłącznie z obwodów wydzielonych. W lokalach rozrywkowych i widowiskowych instalacja ta powinna być projektowana przez specjalistę od efektów świetlnych. W wielu obiektach hotelowych i lokalach rozrywkowych typu disco i innych stosuje się różnego rodzaju udoskonalenia w sprzęcie audiowizualno-optycznym przy pełnej synchronizacji fonii, wizji i ruchu.

W powyższym zestawieniu sugeruje się stosowanie w niektórych pomieszczeniach różnych źródeł światła, a mianowicie: żarowego, fluorescencyjnego i mieszanego.

CIĄG DALSZY W PUBLIKACJI

 

 

[hotelarze.pl - 2003]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl