hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

Kategoryzacja w agroturystyce

INTERPELACJA nr 8799
wpłynęła dnia 24-11-2004
ogłoszona dnia 02-12-2004 na posiedzeniu 92

Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi na interpelację

w sprawie opłat za wydanie dokumentów określających kategorię obiektu zakwaterowania w gospodarstwach agroturystycznych

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo Pana Marszałka nr SPS-0202-8799/04 z dnia 25 listopada 2004 r., przy którym załączona została interpelacja Pana Józefa Szczepańczyka, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiam następujące informacje:

1. Kto w Polsce jest upoważniony do określenia kategorii obiektów zakwaterowania i na jakiej podstawie?

Zaszeregowania do poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich (hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych) dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych. Wojewoda nadaje również kategoryzację ww. obiektom. Usługi hotelarskie zgodnie z art. 35 ust. 2. ww. ustawy mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia (art. 45 ust. 4) oraz inne wymagania określone w ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy. Do innych obiektów zaliczane są między innymi kwatery, w których świadczone są usługi w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej. W Polsce dla obiektów hotelarskich zaliczonych do grupy innych obiektów turystycznych kategoryzacja nie jest obowiązkowa. Obiekty te mogą być oceniane w ramach dobrowolnego systemu oceny, np. systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, prowadzonego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej ˝Gospodarstwa Gościnne˝.

Agroturystyka w Polsce zaczęła rozwijać się na początku lat 90. przede wszystkim dzięki aktywności jednostek doradztwa rolniczego, które w latach 1990-1995 były prekursorami szkolenia rolników w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Ośrodki doradztwa rolniczego na prowadzonych kursach uczyły rolników: jak przystosować własny dom do przyjęcia turysty, jak prowadzić kuchnię regionalną i niejednokrotnie dietetyczną, jak stworzyć niepowtarzalną przytulną rodzinną atmosferę zachęcającą turystę do przyjazdu na wieś. Przy pomocy i inicjatywie jednostek doradztwa rolniczego zaczęły powstawać regionalne stowarzyszenia kwaterodawców.

W latach 1990-1996 w Polsce realizowany był także program pomocy TOURiN I i II - ˝Turystyka wiejska na obszarach wiejskich i zalesionych˝. W ramach tego programu został wdrożony między innymi system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej (WBN). W 1996 roku stowarzyszenia powołały Polską Federację Turystyki Wiejskiej ˝Gospodarstwa Gościnne˝. Program PHARE - TOURiN II wyposażył Federację i stowarzyszenia w sprzęt komputerowy oraz w system rejestracji i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej wzorowany na systemach i kryteriach przyjętych w krajach Unii Europejskiej. W programie pilotażowym zostało skategoryzowanych około 1000 gospodarstw (można było poddać kategoryzacji tylko jeden pokój w gospodarstwie). Została wykształcona kadra inspektorów nadających kategoryzację. W chwili obecnej upoważnionych do przeprowadzenia kategoryzacji jest 85 inspektorów (około 60 % z nich to pracownicy jednostek doradztwa rolniczego). W roku 1999 decyzją Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przekazano na własność system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej (WBN) Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej ˝Gospodarstwa Gościnne˝.

Aktualnie rekomendację PFTW ˝GG˝ posiada niewiele ponad 500 obiektów na ogólną szacowaną liczbę 8 500 kwater agroturystycznych funkcjonujących w czynnych gospodarstwach rolnych.

2. Czy właściciele już funkcjonujących gospodarstw oraz rolnicy zamierzają podjąć taką działalność, za wydanie certyfikatu lub promesy będą ponosić opłaty, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości, kto i na jakiej podstawie określa?

Osoby już prowadzące lub zamierzające podjąć działalność związaną z wynajmem pokoi z przeznaczeniem na świadczenie usług turystycznych na obszarach wiejskich nie muszą ubiegać się o kategoryzację. Kategoryzacja obiektów turystyki wiejskiej nawet dla gospodarstw zrzeszonych w stowarzyszeniach jest dobrowolna.

Obowiązek kategoryzacji obiektów agroturystycznych został wprowadzony tylko na potrzeby Sektorowego Programu Operacyjnego ˝Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich˝ dla działania ˝Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów˝. W zasadach ubiegania się o pomoc ze środków publicznych (UE i budżetu państwa) na realizację przedsięwzięć z zakresu agroturystyki w ww. działaniu wprowadzono obowiązek kategoryzacji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nawiązała współpracę z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej ˝GG˝. Przed złożeniem wniosku o pomoc w ramach ww. działania do Oddziałów ARiMR ubiegający się o dofinansowanie w zakresie agroturystyki ma obowiązek przedłożyć opinię inspektora, czy planowane przedsięwzięcie spełnia kryteria określone w zasadach kategoryzacji. Opinia ta wydawana jest bezpłatnie przez inspektora zarówno dla osób stowarzyszonych w Federacji, jak i niezrzeszonych. Inspektorzy podpisali stosowne oświadczenia w tym zakresie.

Przy ostatnim wniosku o płatność składanym do ARiMR, po zrealizowaniu całego zadania, ubiegający się o dofinansowanie z zakresu agroturystyki ma obowiązek przedłożyć również dokument określający przyznaną kategorię. Za przeprowadzenie inspekcji i nadanie kategorii pobierana jest opłata, zgodnie z regulaminem kategoryzacji Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej ˝GG˝. Opłata ta przy korzystaniu z pomocy publicznej w ramach funduszy SPO jest kosztem kwalifikowanym (podlega częściowej refundacji zgodnie z zasadami realizacji SPO) i wynosi:

- 350 złotych dla osób zrzeszonych w PFTW ˝GG˝ do 5 pokoi lub 2 SJM (samodzielna jednostka mieszkalna),
- 700 złotych dla osób niezrzeszonych w PFTW ˝GG˝ do 5 pokoi lub 2 SJM,
- 20 złotych każdy pokój lub SJM powyżej 5 pokoi lub 2 SJM.

Przeprowadzenie inspekcji oraz nadanie kategorii następuje w ciągu miesiąca od dnia dokonania wpłaty na konto Federacji. Kategorię wiejskiej bazy noclegowej Federacja przyznaje na dwa lata. Do wydawania opinii upoważnionych jest obecnie 62 inspektorów. Inspektorzy odbyli szkolenia przeprowadzone przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej ˝GG˝, w których uczestniczyli między innymi przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z poważaniem
Minister
Wojciech Olejniczak

Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 r.

Interpelacja nr 8799
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi

w sprawie opłat za wydanie dokumentów określających kategorię obiektu zakwaterowania w gospodarstwach agroturystycznych

Szanowny Panie Ministrze! Uprzejmie informuję, że w czasie moich spotkań poselskich bardzo często ze strony właścicieli gospodarstw agroturystycznych i rolników zamierzających podjąć taką działalność padają pytania dotyczące opłat za wydanie dokumentów określających kategorię obiektu zakwaterowania.

Przyczyną zgłaszania tych pytań są rozbieżne informacje przekazywane przez instytucje współpracujące z rolnikami.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Kto w Polsce jest upoważniony do określania kategorii obiektów zakwaterowania i na jakiej podstawie?

2. Czy właściciele już funkcjonujących gospodarstw oraz rolnicy zamierzający podjąć taką działalność za wydanie certyfikatu lub promesy będą ponosić opłaty, a jeżeli tak to w jakiej wysokości, kto i na jakiej podstawie ją określa?

Łączę wyrazy szacunku
Poseł Józef Szczepańczyk

Kielce, dnia 22 listopada 2004 r.

*  *  *

Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Załącznik Nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. [ Dz.U. z 2004 r. Nr 188, poz.1945]

[hotelarze.pl - 29.06.2005]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl