hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

Wymagania co do wyposazenia dla kategorii Hotel. Dz.U. Nr 188 z 2004.Partner hotelarza - hotelarze.pl.

Przepisy dot. obiektów hotelarskich

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW HOTELARSKICH
W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE,
 
DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Załącznik Nr 8 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 19 sierpnia 2004 r.
 Dz.U. Nr 188, poz.1945

 

zwroty nieobowiązujące - są przekreślone
zmiany wynikające z rozp. z dn. 08.08.2002 r. - są wyróżnione kolorem czerwonym
zmiany wynikające z rozporządzenia z dnia 19.08.2004 r. są wyróżnione kolorem zielonym


 1. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia
 2. Instalacje i urządzenia techniczne
 3. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu
 4. Część mieszkalna
 5. Oferta usług podstawowych i uzupełniających
 6. Kwalifikacje zawodowe personelu Inne
 7. Zał. nr 8 - Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów, do potrzeb osób niepełnosprawnych

Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów, do potrzeb osób niepełnosprawnych

1. Obiekty hotelarskie nowe lub przebudowywane, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 1 kwietnia 1995 r., powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennnej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 i Nr 44, poz. 434, z 2000 r. Nr 16, poz. 214 oraz z 2001 r. Nr 17, poz. 207), (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33,poz.270 oraz z 2004 r. Nr 109 poz.1156), a do dnia jego wejścia w życie w zakresie określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z późn.zm.), zwane dalej, "warunkami technicznymi", a także następujące wymagania dodatkowe:

Lp.

RODZAJ WYMAGANIA

1. Liczba j.m.1) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
 1. w obiektach do 30 j.m. z wyjątkiem moteli - przynajmniej jedna
 2. w obiektach powyżej 30 j.m. - jedna na każde rozpoczęte 30 j.m.
 3. w motelach do 20 j.m. - przynajmniej jedna
 4. w motelach powyżej 20 j.m. - jedna na każde rozpoczęte 20 j.m.

W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla każdych kolejnych rozpoczętych 100 j.m. powyżej 100 j.m. co najmniej jedna

2. Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, oddane do dyspozycji gości, takie jak telefony, urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na wysokości 90 -110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku
3. Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku
4. Przynajmniej Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprzekraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm, lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach
5. W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy wyznaczyć przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach
6. Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących a windy i wyposażone w sygnalizację dźwiękową
7. J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
8. Wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka
9. W j.m.  o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67 cm pod płytę stołu, biurka i umywalki

2. Obiekty istniejące, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed 1 kwietnia 1995 r., powinny spełniać następujące wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Lp.

RODZAJ WYMAGANIA

DOJŚCIA I DOJAZDY

1. Należy zapewnić przynajmniej jedno dojście o szerokości 150-180 cm, o nachyleniu podłużnym nieprzekraczającym, przy różnicy poziomów:
 1. do 0,15 m - 15 %
 2. do 0,5 m - 8 %
 3. ponad 0,5 m - 6 %

i nachyleniu poprzecznym nieprzekraczającym 2 %, pozbawione schodów

2. Dojścia piesze powinny odróżniać się fakturą od dróg jezdnych
3. Dojścia powinny być wolne od reklam, stojaków i innych przeszkód utrudniających poruszanie się osób upośledzonych ruchowo i niewidomych
MIEJSCA POSTOJOWE
4. Przynajmniej jedno miejsce postojowe, lecz nie mniej niż wymagana liczba j.m. dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, powinno spełniać wymagania co do szerokości (lub długości) określone warunkami technicznymi, przy uwzględnieniu pasa dojazdowego dla wózków
5. Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych powinny być usytuowane na poziomie wejścia do budynku lub posiadać przystosowane dojście

WEJŚCIA DO BUDYNKU I POMIESZCZEŃ

6. Minimalna szerokość drzwi wejściowych w świetle - 90 cm
7. Wiatrołap o wymiarach minimalnych:
 1. 150 x 150 cm przy drzwiach usytuowanych prostopadle,
 2. 90 x 150 cm przy drzwiach usytuowanych równolegle
8. Wejścia nieotwierane automatycznie powinny być zaopatrzone w sygnalizację przywołującą obsługę
9. Drzwi otwierane automatycznie powinny zamykać się z opóźnieniem umożliwiającym bezpieczny przejazd wózka
WYPOSAŻENIE I KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
10. Elementy wyposażenia obiektu, oddane do dyspozycji gości, takie jak telefony, urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na wysokości umożliwiającej swobodne korzystanie osobie poruszającej się na wózku
11. Ciągi komunikacyjne powinny być pozbawione progów i przeszkód wyższych niż 20 mm
12. W pomieszczeniach gastronomicznych, rekreacyjnych, hallu recepcyjnym i salach ogólnodostępnych należy zapewnić wolne miejsca dla ustawienia wózków osób niepełnosprawnych korzystających z usług w tych pomieszczeniach
13. Elementy grzejne grzejników części dostępnej dla gości powinny być osłonięte
14. W części ogólnodostępnej przynajmniej jeden ustęp powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z warunkami technicznymi
KOMUNIKACJA PIONOWA
15. Pomieszczenia ogólnodostępne (co najmniej gastronomiczne, sale ogólnodostępne i rekreacyjne) oraz j.m. dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowane na zróżnicowanych poziomach, powinny być dostępne za pomocą wind, podnośników lub pochylni, zgodnie z warunkami technicznymi
JEDNOSTKI MIESZKALNE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
16. J.m. powinna zostać wyposażona w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
17. Wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka
18. W j.m. należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu pod płytę stołu, biurka i umywalki 67 cm
19. W obiektach powyżej 30 j.m. przynajmniej jedna j.m. powinna zostać dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych
20. Wymiary przedpokoju i węzła higieniczno-sanitarnego powinny odpowiadać warunkom technicznym

2. Kempingi i obozowiska, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny spełniać następujące wymagania dodatkowe:

Lp.

RODZAJ WYMAGANIA

1. Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych położone w najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych
2. Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
3. Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla samochodów
4. Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co najmniej 180 cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych
5. co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku

3. Nie wymagają dostosowywania do potrzeb osób niepełnosprawnych:

1) schroniska górskie pozbawione dojazdu drogą publiczną;

2) schroniska młodzieżowe i domy wycieczkowe mające mniej niż 150 miejsc noclegowych.

j.m. - jednostka mieszkalna
1) - W obiektach świadczących zakwaterowanie w namiotach, przyczepach mieszkalnych lub domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych za j.m. uważa się stanowisko na ustawienie namiotu lub przyczepy, domek turystyczny lub obiekt prowizoryczny; w obiektach wynajmujących miejsca w salach wieloosobowych za j.m. uważa się miejsce noclegowe.

[hotelarze.pl - 2005]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl