hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

TURYSTYKA

 

Wyciąg

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu

Warszawa, 19.04.2001 r.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów przedłożony przez ministra gospodarki dokument Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006.

Rozwój turystyki uznano za istotny czynnik wspierania przedsiębiorczości, a dokument "Strategia rozwoju turystki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006" ujęto w "Harmonogramie dodatkowych działań rządu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy".

Ponieważ rozwój turystyki ma wpływ na wiele dziedzin gospodarki i często decyduje o warunkach życia mieszkańców w regionach nieuprzemysłowionych, zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury turystycznej i wykorzystania potencjału uruchomionego dzięki działalności turystycznej znalazły odzwierciedlenie w wielu programach rządowych.

Dla rozwoju turystyki największe znaczenie mają m.in. następujące dokumenty: "Narodowa strategia rozwoju regionalnego 2001-2006", "Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w latach 2000-2006", "Strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich", "Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa", "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich", "Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000- 2006", "Narodowa strategia rozwoju transportu".

"Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006" jest częścią strategii rozwoju społeczno-gospodarczego państwa. Rozwój turystyki musi uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju oraz ochrony przyrody i środowiska.

Gospodarka turystyczna dotyczy podmiotów gospodarczych i instytucji czerpiących korzyści z popytu turystycznego, obejmującego nie tylko dobra i usługi służące bezpośrednio konsumpcji turystycznej, ale także rodzaje aktywności gospodarczej, które zależą od ruchu podróżnych, a ich rozwój nie byłby możliwy (lub znacznie ograniczony), gdyby nie turystyka i turyści.

W 1999 r. wydatki mieszkańców Polski na krajowe wyjazdy turystyczne wyniosły ok. 19,2 mld zł i do 2006 r. mogą wzrosnąć do 26,7 mld zł. Wydatki cudzoziemców przebywających w Polsce wynoszące w 1999 r. ok. 24,2 mld zł (6,1 mld USD), mogą wzrosnąć do 9,3 mld USD w 2006 r. Oznacza to, że dochody z turystyki stanowią dziś ok. 7,8 proc. Produktu Krajowego Brutto. Przypuszcza się, że w 2006 r. udział dochodów z turystyki w PKB kształtować się będzie na poziomie 6,0 - 7,0 proc. Dochody z turystyki nadal będą istotnym czynnikiem rozwoju wielu sektorów gospodarki.

Pewne niekorzystne tendencje w turystyce przyjazdowej do Polski (od 1998 r. niewielki spadek liczby przyjazdów turystycznych i znacznie większy spadek wpływów dewizowych) i turystyce mieszkańców Polski (duży spadek liczby podróży krajowych Polaków przy jednoczesnym niewielkim wzroście liczby zagranicznych wyjazdów turystycznych) sprawiają, że oczekiwana jest interwencja państwa w tej branży. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi proponowana strategia uzupełniona rządowym programem wsparcia.

Przewiduje się, że w latach 2001-2006 może nastąpić zahamowanie tendencji spadkowej w przyjazdach turystów zagranicznych do Polski. Przy niewielkim spadku liczby turystów zagranicznych w 2000 r. (o 3,1 proc.) realizacja strategii powinna w ciągu sześciu lat doprowadzić do zdecydowanego wzrostu liczby turystów przyjeżdżających z Niemiec (o 15,5 proc.) i krajów nie sąsiadujących z Polską (o 41,5 proc.). Liczba wyjazdów zagranicznych mieszkańców Polski (wizyty jednodniowe i dłuższe) rośnie i wszystko wskazuje na to, że tendencja ta nie zmieni się w latach 2001-2006.

Jeśli chodzi o gospodarkę turystyczną, głównym celem polityki państwa w latach 2001-2006 będzie poprawa konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku międzynarodowym i krajowym. Powinno się to przyczynić do wzrostu wydatków cudzoziemców w Polsce do 9,3 mld USD w 2006 r. i popytu na turystykę krajową do 122 mln podróży krajowych (w  tym 38 mln podróży urlopowo-wakacyjnych).

Do zachowania spójności z celami polityki społeczno-gospodarczej niezbędny jest wzrost udziału turystyki w dochodzie narodowym i jej wpływu na wzrost dochodu narodowego. Szacuje się, że do osiągnięcia założonego w dokumentach rządowych wzrostu PKB na poziomie 5 proc. rocznie niezbędny jest wzrost nakładów w sektorze turystyki na poziomie 6,0 - 6,5 proc. rocznie, tj. ok. 36 - 40 proc. w latach 2001-2006.

Dzięki rozwojowi turystyki można osiągnąć następujące ważne cele społeczno-gospodarcze:

 1. Wzrost dochodów mieszkańców z regionów wymagających głębokiej restrukturyzacji gospodarki przez wykorzystanie redystrybucyjnej roli turystyki, polegającej na "przenoszeniu" dochodów z regionów bogatszych do biedniejszych.
 2. Zmniejszenie bezrobocia na obszarach: przygranicznych, o dużych walorach turystycznych, dotkniętych strukturalnym bezrobociem - na tych terenach rola turystyki w tworzeniu nowych miejsc pracy może być dominująca.
 3. Aktywizację mieszkańców wsi i podnoszenie jakości życia na wsi, szczególnie na terenach pozbawionych dobrych warunków do rozwoju rolnictwa i wokół obszarów chronionych.
 4. Zwiększenie rentowności uzdrowisk, ośrodków wypoczynkowych należących do zakładów pracy, itp.
 5. Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego, środowiska cywilizacyjnego i przyrodniczego w edukacji, a szczególnie w wychowaniu młodzieży.
 6. Poprawę wizerunku Polski i jej mieszkańców na arenie międzynarodowej oraz rozwój kontaktów z krajami sąsiednimi i współpracy z regionami przygranicznymi.

Osiągnięcie powyższych celów wymaga skoncentrowania wysiłków na działaniach zmierzających m.in. do:

 • wzrostu nakładów na inwestycje infrastrukturalne i rozwój produktu turystycznego, zapewniającego udział sektora turystyki w PKB na poziomie 6,5 proc. oraz wzrost udziału tego sektora w dochodach budżetów: państwa i terenowych;
 • poprawy jakości produktu turystycznego;
 • rozszerzenia turystycznej oferty regionalnej i zwiększenia jej atrakcyjności;
 • zwiększenia nakładów na promocję turystyki;
 • zwiększenia uczestnictwa w wyjazdach turystycznych słabszych ekonomicznie grup społecznych i młodzieży przez wspieranie inicjatyw samorządów i organizacji pozarządowych.

W efekcie realizacja w latach 2001-2006 wielu przedsięwzięć zawartych w strategii powinna doprowadzić do:

 1. zwiększenia wydatków sektora prywatnego na inwestycje infrastrukturalne i rozwój produktu turystycznego;
 2. zwiększenia konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynkach międzynarodowych i rynku krajowym;
 3. szybszego rozwoju nowoczesnych technologii, badań i narzędzi wspierających zarządzanie w turystyce.

Podstawowym założeniem strategii jest wykorzystanie instrumentów realizacyjnych i finansowych określonych w innych dokumentach rządowych.

Minister gospodarki będzie monitorował realizację zadań związanych z rozwojem turystyki.

Koszty realizacji strategii i programu wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001 -2006 oszacowano na prawie 2,5 mld zł (w tym 320 mln zł w latach 2001-2002).

Ponad 2,0 mld złotych ma pochodzić ze środków pomocowych oraz ustanowionych programów rządowych. Resztę stanowią środki z budżetów: państwa i samorządowych.

[hotelarze.pl]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl