hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

Praktyki dla zawodu technik hotelarstwa

 

Wzór Regulaminu obowiązkowych praktyk zawodowych

 


REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH
opracowany na rok szkolny ............


§1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU
Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (01.07.2002). Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Praktykant potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie postępowania zgodnie z ww. przepisami, jak i postanowieniami niniejszego regulaminu. Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

§ 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH
2.1 Podstawowe cele praktyki:

 1. zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych;
 2. przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji;
 3. poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;
 4. zapoznanie się z zakresem, rodzajem usług, ich jakością i sprzedażą;
 5. zapoznanie się ze stosowną dokumentacją i poprawnym jej prowadzeniem, sposobami rozliczeń finansowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi;
 6. zapoznanie się z formami reklamy świadczonych usług, zdobycie umiejętności prawidłowej nowoczesnej organizacji pracy biurowej, poprawnego wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach;
 7. opanowanie umiejętności posługiwania się komputerem, faksem, kserokopiarką itp.;
 8. opanowanie umiejętności posługiwania się materiałami informacyjnymi np. przewodnikami, mapami, rozkładami jazdy (lotów) itp.;
 9. wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów;
 10. praktyczne posługiwanie się językami obcymi podczas obsługi turystów zagranicznych.

2.2. Działania: przede wszystkim uczeń powinien:

 1. znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu;
 2. obsługiwać podstawowe urządzenie stanowiące wyposażenie techniczne zakładu;
 3. dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole;
 4. dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie;
 5. zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy;
 6. ocenić jakość wykonanej pracy;
 7. przestrzegać zasad BHP, przepisów p.poż. i ochrony środowiska.

2.3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

 

§ 3. OBOWIĄZKI UCZNIA
3.1. Przygotowanie do praktyki

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

 1. zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu w szkole , które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki;
 2. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP;
 3. uaktualnienie pracowniczej książeczki zdrowia;
 4. przygotowanie zeszytu zwanego dalej "dzienniczkiem praktyk";
 5. wpisanie do dzienniczka praktyk programu , który będzie realizowany podczas praktyki i uzyskanie akceptacji Dyrekcji Szkoły.

3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej. Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

 1. właściwą postawę i kulturę osobistą;
 2. poprawny wyglądu (patrz pkt.3);
 3. właściwy ubiór (patrz: pkt.4);
 4. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
 5. ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;
 6. nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną;
 7. dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia;
 8. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna;
 9. systematyczne codzienne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk, tj. zapisując w nim wszystkie czynności przez siebie wykonane oraz dodatkowo należy również: zapisywać ważniejsze spostrzeżenia technologiczne, wklejać druki, robić szkice;
 10. przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk, zakładowemu opiekunowi praktyk (zgodnie z zaleceniami kierownika obiektu noclegowego) - do kontroli i podpisu;
 11. przedstawienie w ostatnim dniu praktyki dziennika zajęć celem wpisania oceny za odbytą praktykę, na podstawie obecności i egzaminu w formie pisemnej i praktycznej;
 12. przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz z wpisaną oceną do szkolnego opiekuna praktyk.

3.3. Wygląd

Uczeń odbywający praktykę ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących poprawnego wyglądu przez co rozumie się:

 1. szczególną dbałość o higienę osobistą;
 2. ręce: czyste, zadbane, z krótko obciętymi, nie lakierowanymi paznokciami;
 3. włosy: czyste, krótkie lub gładko spięte;
 4. delikatny makijaż lub brak;
 5. delikatny zapach (np. dyskretna woda toaletowa zamiast perfum);
 6. dopuszczalna biżuteria to wyłącznie obrączka i zegarek.

3.4. Strój

Uczeń powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju, przez co rozumie się:
a) sala konsumencka:
kobiety:

 • bluzka: typu koszulowego, gładka, biała bez wzorów, ( w okresie letnim dopuszcza się krótki rękaw),
 • spódnica: czarna, krój prosty, długość w kolano,
 • buty: czarne pantofle, gładkie, z pełnymi noskami, płaskie lub na niewielkim obcasie,
 • rajstopy cienkie w kolorze cielistym,
 • ewentualnie zapaski i nakrycia głowy (ustala zakład)

mężczyźni:

 • koszula: biała, gładka, bez wzorów (w okresie letnim dopuszcza się krótki rękaw),
 • muszka: czarna, niewielka, klasyczna,
 • spodnie: czarne, krój prosty,
 • półbuty: czarne, gładkie, zazwyczaj sznurowane,
 • skarpety w kolorze,
 • ewentualnie zapaski i nakrycia głowy (ustala zakład)

b) część gastronomiczna:

 • strój ochronny: biały fartuch lub bluza i spodnie kucharskie,
 • nakrycie głowy: białe, całkowicie zasłaniające włosy,
 • obuwie: pełne, wygodne - zapaska.

c) część recepcyjna, mieszkalna i administracyjno- gospodarcza:

 • strój zgodny z wymogami obowiązującymi w danym zakładzie, lub wskazany przez opiekuna praktyk.

W czasie odbywania praktyk, uczniowie postrzegani są przez Gości jak pracownicy, więc swym zachowaniem, kulturą osobistą i wyglądem kształtują wizerunek firmy

3.5. Nieobecność na zajęciach

Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona , przy czym uwzględnia się wg Ustawy tylko 3 dni zwolnienia, pozostałą nieobecność należy odpracować w innym terminie. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:

 1. zwolnienie lekarskie okazane kierownikowi obiektu noclegowego i przekazane opiekunowi praktykantów.

Nieobecność nieusprawiedliwiona musi być odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu ze szkołą.

3.6 Nie zaliczenie praktyki zawodowej

Nie zaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

 1. niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki;
 2. nieobecności nieusprawiedliwionej ( już w wymiarze 1 dnia);
 3. nie odpracowania opuszczonych zajęć;
 4. samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki;
 5. braku wymaganej dokumentacji praktyki;
 6. złamania dyscypliny;
 7. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy;
 8. uzyskania negatywnej oceny;
 9. niedostarczenie do nauczyciela dzienniczka praktyk.

Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.

§ 4. PRAWA UCZNIA
W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:

 1. zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;
 2. zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy;
 3. wykonywania zadań wynikających z programu praktyk;
 4. korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków;
 5. zapoznania z kryteriami oceniania;
 6. informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.;
 7. zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk;
 8. uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej;
 9. uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania;
 10. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

§ 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Pracodawca ma obowiązek:

 1. zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem;
 2. zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami;
 3. zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;
 4. zapoznać uczniów z przepisami bhp i p.poż.;
 5. przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie;
 6. skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy;
 7. przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk;
 8. zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną;
 9. przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków;
 10. zapewnić nocleg uczniom odbywającym praktykę wyjazdową;
 11. kontrolować zeszyty praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia;
 12. zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk;
 13. zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor szkoły;
 14. utrzymywać stały kontaktu z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły;
 15. informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.;
 16. poinformować ucznia o propozycji oceny;
 17. ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk;
 18. zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną , uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk.

§ 6. KRYTERIA OCENIANIA
Do wystawienia ocen z praktyki uwzględnia się następujące elementy:

 1. uczeń odbył praktykę w wymiarze określonym programem;
 2. sposób odnotowywania przebiegu zajęć w dzienniczku;
 3. stopień zainteresowania się ucznia odbytą praktyką.

Ocenę praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Ocena wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk i potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej.
Ocena wystawiona z praktyki zawodowej winna być podana uczniom do wiadomości.

§ 7. SYTUACJE SZCZEGÓLNE
7.1 Ciąża

 • w przypadku niewidocznej ciąży - uczennica odbywa praktykę zawodową wyłącznie na własną odpowiedzialność i wyłącznie za zgodą zakładu pracy;
 • w przypadku ciąży widocznej - praktyka zawodowa jest przesunięta na inny termin na podstawie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego.

7.2 Na prośbę praktykanta za zgoda Dyrektora szkoły uczeń może odbyć praktykę w innym terminie, jeśli wymaga tego sytuacja osobista ucznia

§ 8. DODATEK
Uczeń może zorganizować praktykę zawodową we własnym zakresie po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, w przeciwnym razie praktyka nie będzie zaliczona. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełniać określone warunki:

 1. zatrudniać minimum 10 osób;
 2. posiadać osobowość prawną;
 3. prowadzić pełną księgowość;
 4. nie być w trakcie likwidacji.

Praktyka indywidualna podlega przepisom określonym przez Kodeks Pracy, rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (01.07.2002), przepisom regulaminowym szkoły, organizacyjno-porządkowym zakładu pracy i postanowieniom niniejszego regulaminu. W przypadku nie uzyskania akceptacji Dyrekcji Szkoły, nie dopełnienia formalności, bądź nie wywiązania się zakładu z ustaleń - praktykant zostaje skierowany na praktykę do placówki wskazanej przez szkołę.

[opracowanie redakcja hotelarze.pl - 09.10.2007]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl