hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

Usługi restauracyjne w hotelu
a obowiązek podatkowy

Zbliża się szybkimi krokami najowocniejsza pora roku dla hotelarzy. Warto się zapoznać z poniższą decyzją, aby ominąć niepotrzebne kłopoty. Można jeszcze zmienić swoją ofertę tak, aby Urząd Skarbowy nie uprzykrzył życia. Decyzja jest wprawdzie  z 2006 roku, ale nadal aktualna.

Wiele hoteli  dla zapewnienia większego komfortu swoim gościom, nie pobiera od nich należności po każdorazowej konsumpcji w restauracji czy barze hotelowym, lecz sumuje te kwoty na rachunku gościa i obciąża go nimi w momencie wyjazdu z hotelu. Rzecz dotyczy również oferty noclegu bez śniadania. Kwestia jest oczywista, gdy gość przebywa w hotelu do 7 dni.  Zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy powstaje nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi.  Problem się pojawia, gdy gość przebywa w hotelu dłużej niż te 7 dni. Czy chcemy czy nie, zgodnie z przepisami musimy wystawić gościowi fakturę. A dlaczego ?

Zgodnie z poniższą interpretacją, za każdą usługę gastronomiczną płatną oddzielnie - fakturę należy wystawić z chwilą jej wykonania. Natomiast w sytuacji, gdy cena usługi gastronomicznej wliczona jest w cenę rachunku za nocleg, a zatem stanowi integralną część usługi hotelarskiej  - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi hotelarskiej. Innymi słowy, dla pobytów gości powyżej 7 dni, bezpieczniej jest opracować pakiety oferujące noclegi wraz z wyżywieniem.

Rodzaj dokumentu decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura 1401/HTI/4407/14-120/05/AŁ
Data 2006.06.06
Autor Izba Skarbowa w Warszawie
Pytanie podatnika

czy za moment wykonania na rzecz gości hotelowych usług restauracji (gastronomicznych), a w konsekwencji moment powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu, należy uznać moment, w którym gość kończy pobyt w hotelu, czy też każdorazowy moment faktycznego wydania - spożycia posiłku i napoju?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19 sierpnia 2005 r., wniesionego przez Spółkę na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2005 r., nr 1471/NTR2/443-257/05/MP, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którym uznano stanowisko Strony za nieprawidłowe - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 6 maja 2005 r., Spółka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność hotelową, w ramach której świadczy również usługi restauracyjne (gastronomiczne). Od gości hotelowych korzystających z restauracji, czy barów hotelowych Spółka nie pobiera każdorazowo opłat za skonsumowane posiłki i napoje - odpłatność z tego tytułu doliczana jest do rachunku za pobyt w hotelu. W związku z tym Spółka postawiła pytanie: czy za moment wykonania na rzecz gości hotelowych usług restauracji (gastronomicznych), a w konsekwencji moment powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu, należy uznać moment, w którym gość kończy pobyt w hotelu, czy też każdorazowy moment faktycznego wydania - spożycia posiłku i napoju?

Powołując się na załącznik nr 3 - poz. 139 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na podstawie którego "usługi hotelowe" o symbolu PKWiU 55.1 są objęte 7% stawką VAT, Spółka podała, że świadczone przez nią usługi są objęte symbolem PKWiU 55.11.10.

Zdaniem Strony usługi gastronomiczne dla gości hotelowych są częścią składową usługi hotelowej i obowiązek podatkowy z tytułu ich świadczenia powstaje w tym samym momencie, co dla usługi zakwaterowania, to jest w momencie zakończenia pobytu w hotelu przez danego gościa.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2005 r., nr 1471/NTR2/443-257/05/MP uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. Organ pierwszej instancji stwierdził, że usługi gastronomiczne świadczone gościom w ramach restauracji hotelowej stanowią usługę towarzysząca, o ile są świadczone jako część składowa wynajmu pomieszczenia (zakwaterowania) oraz wliczane do rachunku za hotel. Natomiast gdy cena za pokój nie obejmuje wyżywienia, tak jak w przedmiotowej sprawie, a jedynie do rachunku za pobyt w hotelu, tj. za wynajem pomieszczenia doliczana jest wartość faktycznie wyświadczonych na rzecz gości usług gastronomicznych w restauracji hotelowej, zdaniem Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego brak jest uzasadnienia dla traktowania tych usług jako składowych usługi hotelowej. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu usług gastronomicznych świadczonych na rzecz gości hotelowych powstaje na zasadach ogólnych określonych w art. 19 ust. 1 i ust. 4 w/w ustawy.

Na powyższe postanowienie Strona wniosła zażalenie zarzucając naruszenie art. 41 ust. 1 i art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Strony, usługi gastronomiczne świadczone gościom hotelowym przez restaurację hotelową są usługami pomocniczymi wobec usługi zakwaterowania w hotelu. Powołując się przy tym na orzecznictwo Strona dowodzi, że usługi pomocnicze nie stanowią dla klienta celu samego w sobie, lecz stanowią środek do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. W związku z tym Strona podnosi, że usługi gastronomiczne świadczone na rzecz gości hotelowych przez restaurację hotelową są usługami pomocniczymi w stosunku do usługi główniej, którą jest zakwaterowanie w hotelu. W konsekwencji do usługi pomocniczej stosuje się stawkę VAT, która jest właściwa dla usługi głównej, tj. 7%.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący stan prawny Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, zauważa:

W myśl art. 41, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku nr 3 pod poz. 139 wymienione są usługi hoteli o symbolu PKWiU 55.1.

Z kolei w myśl art. 8 ust. 3 w/w ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Strona we wniosku z dnia 6 maja 2005 r. podała, że świadczone przez nią usługi są sklasyfikowane w podkategorii 55.11.10 obejmującej - usługi w zakresie zakwaterowania świadczone przez hotele i motele z restauracjami.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, Sekcja H zatytułowana "Usługi Hotelarskie i Gastronomiczne" obejmuje Dział 55 zatytułowany "Usługi Hotelarskie i Gastronomiczne", z kolei Dział ten obejmuje: (a) usługi hotelarskie obejmujące usługi noclegowe i usługi towarzyszące wliczone w cenę rachunku za nocleg, świadczone przez hotele, motele, pensjonaty.

W tym miejscu zauważyć należy, iż zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym od gości hotelowych korzystających z restauracji, czy barów hotelowych nie pobiera się każdorazowo opłat za konsumpcję, lecz odpłatność z tego tytułu doliczana jest do rachunku za pobyt w hotelu.

Odnosząc ten stan rzeczy do przytaczanych powyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż o usłudze towarzyszącej usłudze hotelarskiej można mówić, jeżeli jej cena wliczona jest w cenę rachunku za nocleg, a zatem stanowi integralną część usługi hotelarskiej. To z kolei oznacza, iż całość usługi może być opodatkowana 7% stawką VAT.

Natomiast w przypadku, gdy usługi świadczone są za dodatkową odpłatnością, a jedynie dla zapewnienia większego komfortu gości hotelowych nie pobiera się należności w momencie konsumpcji, lecz sumuje się te kwoty i obciąża daną osobę w momencie wystawienia faktury za hotel, wówczas usługi gastronomiczne będą opodatkowane właściwą dla nich stawką VAT.

Jednocześnie mając na uwadze art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej podziela podgląd organu pierwszej instancji, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, zaś jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

W przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstaje:

    1) w sytuacji, gdy usługa gastronomiczna uznana zostanie za część usługi hotelarskiej - z chwilą wykonania usługi hotelarskiej (przy zachowaniu pozostałych wymogów wynikających z art. 19 ust. 4 ustawy VAT,

    2) w sytuacji, gdy usługa gastronomiczna uznana zostanie za samoistną - z chwilą jej wykonania (z zastrzeżeniem art. 19 ust. 4 ustawy VAT).

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że stanowisko organu pierwszej instancji zgodne jest z obowiązującym stanem prawnym.

źródło: http://sip.mf.gov.pl

[hotelarze.pl - 25.04.2008]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl