hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

Imprezy integracyjne

Imprezy integracyjne poprawiające komunikację wewnętrzną w firmie i motywację pracowników są kosztem przedsiębiorcy. Musi mieć jednak dowody potwierdzające charakter tych spotkań. Może to być na przykład program imprezy integracyjnej przygotowany przez osoby odpowiedzialne za organizację spotkania czy lista pracowników biorących w nich udział.

Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-556/07-3/DG
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie  

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.11.2007r. (data wpływu 10.12.2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uznania wydatków na imprezy integracyjne zorganizowane dla pracowników za koszt uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania wydatków na imprezy integracyjne zorganizowane dla pracowników za koszt uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej. W związku z prowadzoną działalnością Spółka podejmuje starania o stworzenie właściwej atmosfery w pracy, integracji zatrudnionych pracowników wzmocnienie ich więzi z firmą a także dbając o tworzenie dobrych relacji pomiędzy nimi, organizuje dla pracowników spotkania okolicznościowe o charakterze integracyjnym, w których uczestnictwo jest dobrowolne. Powyższe imprezy organizowane są dla pracowników z poszczególnych działów jak również dla wszystkich pracowników spółki i połączone są wspólną zabawą, konsumpcją, zawodami sportowymi, itp. Organizowane spotkania mogą mieć również charakter szkoleniowo-integracyjny - część czasu zajmują szkolenia w zakresie umiejętności związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi, w pozostałym czasie możliwa jest integracja uczestników. Powyższe imprezy finansowane są przez Spółkę ze środków obrotowych a ich organizacja wynika z polityki personalnej Spółki. Mają one przede wszystkim na celu poprawę komunikacji wewnętrznej, wzrost poczucia wspólnoty, osiągnięcie lepszych wyników w pracy oraz zacieśnienie więzi pracowników z firmą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki ponoszone na organizację spotkań integracyjnych oraz szkoleniowo-integracyjnych dla pracowników Spółki, finansowane ze środków obrotowych, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Jak uzasadnia Spółka stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 powyższej ustawy. Przepis ten oznacza, iż istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami pod warunkiem, iż zostanie wykazany ich związek z prowadzoną działalnością a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zdaniem spółki, wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych oraz szkoleniowo-integracyjnych dla pracowników ze środków obrotowych, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pracownicze na warunkach art. 15 ust. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponoszone bowiem przez Spółkę powyższe wydatki związane są z działalnością spółki i są ponoszone w celu zwiększenia jej przychodów. Mają one na celu przede wszystkim budowanie korzystnej atmosfery, zawiązywanie oraz umacnianie istniejących więzów koleżeństwa pomiędzy pracownikami oraz wzmacnianie ich identyfikacji ze spółką jako miejscem pracy. Imprezy takie służą zatem przede wszystkim celom spółki, bowiem zintegrowany zespół pracowników, silnie zidentyfikowany z firmą oznacza większą wydajność oraz poprawność wykonywanej pracy, co w rezultacie przedkłada się na efektywność działalności, a w konsekwencji na osiąganie wyższych przychodów. Ponadto fakt wystąpienia niekiedy w imprezie integracyjnej elementów szkoleniowych nie pozbawia jej podstawowego celu, jakim jest wpływ na powstawanie przychodów towarzystwa ubezpieczeń. Zdaniem spółki przyczynia się ona również do wzrostu umiejętności swoich pracowników, co w konsekwencji prowadzi do lepszego wykonywania przez nich obowiązków służbowych, a to z kolei wpływa również na zwiększenie osiągniętych przychodów. Zachowany zostaje więc podstawowy warunek uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jakim jest istnienie między nim a osiągniętym przychodem związku przyczynowo-skutkowego, czyli wpływu określonego wydatku na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Ponadto zdaniem Spółki, organizowanie imprez integracyjnych stanowi realizację ciążącego na spółce jako pracodawcy, obowiązku wynikającego z art. 94 pkt 10 Kodeksu Pracy, tj. podejmowania działań mających na celu wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Choć kodeks pracy nie wskazuje w tym zakresie konkretnych form, jakie przyjmować powinny działania pracodawcy, jednak zdaniem spółki uczestnictwo w nieformalnych spotkaniach integracyjnych lub szkoleniowo-integracyjnych, stanowi obecnie jedną z najefektywniejszych dróg do zapewnienia harmonijnej i bezkonfliktowej współpracy przy wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.

Ponadto zdaniem Spółki nie jest dopuszczalne w świetle przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych finansowanie wydatków związanych z integracją ogółu pracowników ze środków funduszu socjalnego. Przepisy uzależniają bowiem możliwość przyznawania określonych świadczeń z funduszu socjalnego od sytuacji życiowej i finansowej ich beneficjenta z czym nie mamy do czynienia w przypadku imprez o charakterze integracyjnym, w których udział brać mogą na równych zasadach i w tym samym zakresie wszyscy zatrudniani przez spółkę pracownicy. W związku z powyższymi jedynym źródłem finansowania wydatków związanych z organizacją imprez okolicznościowych j integracyjnych mogą być środki obrotowe spółki, zaś z uwagi na wskazany powyżej związek istniejący pomiędzy stopniem integracji pracowników a wysokością osiąganych przez spółkę przychodów, wydatki te stanowić powinny dla Spółki koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy.

Reasumując w opinii Spółki wszelkie koszty wydatkowane ze środków obrotowych na organizację imprez integracyjnych, w tym imprez o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla pracowników, które związane są z prowadzoną działalnością oraz które wpływają na uzyskanie przychodów, mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

Kosztami podatkowymi są również tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych (integracyjnych), lecz w każdej sytuacji trzeba sprawdzić, jaki jest cel takiego spotkania. W przypadku, gdy wydatki poniesione zostały na zorganizowanie imprezy okolicznościowej oraz spotkań integracyjnych mających na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak impreza integracyjna nie służy takiemu celowi, a spotkania pracowników mają charakter typowo rozrywkowy i konsumpcyjny, to w takim przypadku nie można uznać, iż poniesione wydatki mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że wydatki ponoszone na rzecz pracowników ze środków obrotowych w związku z organizacją dla nich imprez integracyjnych oraz szkoleniowo - integracyjnych są związane pośrednio z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy, a przez to zwiększenie jej efektywności, a to przekłada się na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów. W związku z powyższym poniesione wydatki nie wykraczające poza główny cel spotkania jakim jest integracja pracowników i nie mające charakteru reprezentacji (okazałości czy wystawności) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż prawidłowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest wykazaniem jego celowości i związku z przychodem, jak i prawidłowym udokumentowaniem. Trzeba pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego. Dlatego podatnik powinien posiadać dowody dokumentujące integrujący i motywacyjny charakter imprezy, (np. przykładowy program imprezy integracyjnej przygotowany przez osoby odpowiedzialne za organizację spotkania, listy pracowników biorących udział w spotkaniu itp.).

 

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

* * *

sygnatura: IP-PB3-423-542/07-2/DG

  

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
 

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.12.2007r. (data wpływu 07.12.2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uznania wydatków na imprezę integracyjną zorganizowaną dla pracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli władz lokalnych za koszt uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania wydatków na imprezę integracyjną zorganizowaną dla pracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli władz lokalnych za koszt uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka we wrześniu 2007r. zorganizowała imprezę o charakterze okolicznościowo-integracyjnym z okazji otwarcia nowego zakładu produkcyjnego w X. W imprezie integracyjnej brali udział pracownicy Spółki. Jednocześnie jednak Spółka zaprosiła na imprezę niektórych swoich kontrahentów (zarówno tych, którym Spółka sprzedaje swoje towary, jak i tych, od których kupuje materiały oraz usługi), a także przedstawicieli władz lokalnych. Podczas imprezy integracyjnej podawany był poczęstunek (zarówno w formie bufetu jak i serwowany do stołów) oraz napoje. W celu urozmaicenia imprezy w jej trakcie był również prezentowany program artystyczny. Spółka zapłaciła za imprezę integracyjną ze środków własnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszt organizacji imprezy okolicznościowo - integracyjnej może zostać zaliczony przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Spółka uważa, że wydatki związane z organizacja imprezy integracyjnej zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Niewątpliwie bowiem na imprezie integracyjnej dochodzi do integracji, która powoduje lepsze poznanie się pracowników. Dzięki takiemu wydarzeniu w firmie poprawia się atmosfera w pracy, co pośrednio wpływa na wzrost wydajności, a także jakości pracy. Jednocześnie dzięki imprezie integracyjnej dochodzi do pogłębienia i polepszenia stosunków handlowych Spółki z kontrahentami. W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że istnieje związek przyczynowo - skutkowy o charakterze pośrednim pomiędzy poniesionym wydatkiem na zorganizowanie imprezy integracyjnej a osiągniętymi przychodami. Ponadto, argumentem za zaklasyfikowaniem przedmiotowych kosztów do kosztów uzyskania przychodu jest fakt, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy. Przedmiotowy przepis zawiera koszty, które nie mogą zostać potraktowane jako koszty uzyskania przychodu. W katalogu tym nie znajdują się koszty organizacji imprezy integracyjnej. Zdaniem Spółki kosztów organizacji imprezy nie można również zaklasyfikować do kosztów reprezentacji z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ze względu, iż pojęcie reprezentacji jest pojęciem nieostrym możliwe jest takie działalnie podatnika, które jednocześnie łączy reprezentację np. z reklamą. Przykładowo spot reklamowy wyemitowany w telewizji publicznej może nie tylko reklamować produkt, ale również wywoływać pozytywne skojarzenia dotyczące producenta związane z wrażeniem wystawności i okazałości producenta. Istnienie elementu reprezentacji w takiej reklamie jest więc niezaprzeczalne. W takiej sytuacji całe zdarzenie klasyfikuje się jednak jako reklamę (jej koszt jest kosztem uzyskania przychodu), bowiem to właśnie cel w postaci reklamy przeważa, podczas gdy reprezentacja ma zdecydowanie uboczny charakter. Jednocześnie element reprezentacji nie zostaje wydzielony i w konsekwencji stanowi koszt, mimo, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie powinien stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Do podobnej sytuacji dochodzi w przypadku zorganizowanej imprezy integracyjnej. Pomimo, że można się w niej dopatrzeć również działania o charakterze reprezentacyjnym jest to jedynie efekt uboczny zorganizowania imprezy, której zasadniczym elementem jest integracja pracowników. Dlatego wydatki na imprezę integracyjną mają bezsprzeczny związek z działalnością gospodarczą Spółki, a element poboczny, jakim jest reprezentacja nie może spowodować zaliczenia całości kosztów związanych z organizacją imprezy integracyjnej jako niebędących kosztami uzyskania przychodu. Tak restrykcyjne podejście byłoby, bowiem nieuprawnione, gdyż podatnik, który poniósł koszty związane znacząco z przychodem nie mógłby potraktować tych kosztów jako koszty uzyskania przychodu ze względu na marginalnie występujący element reprezentacyjny.

W rezultacie koszty poniesione przez Spółkę na organizację imprezy integracyjnej, w świetle powyższej regulacji powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodu jako odpowiadające definicji art. 15 ust. 1 oraz niezaklasyfikowane w katalogu art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka wnosi o potwierdzenie, ze koszty poniesione przez nią na organizację imprezy integracyjnej są kosztami uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

Nie każdy koszt poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do katalogu kosztów nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zaliczają się koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje terminu "reprezentacja", dlatego też należy posłużyć się wykładnią językową. Przez reprezentację rozumie się "okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną" - Uniwersalny Słownik Języka Polskiego pod redakcją prof. S.D (Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2007). Przenosząc tę definicję na grunt ustawy podatkowej, zgodnie z przyjętym od lat poglądem doktryny prawa podatkowego, należy uznać, że reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika lub ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W praktyce za typowe koszty reprezentacji uznaje się:
 

  • koszty związane z przyjmowaniem i utrzymaniem delegacji lub kontrahentów krajowych i zagranicznych,
  • wydatki na usługi gastronomiczne związane z poczęstunkiem uczestników konferencji, posiedzeń organizowanych z okazji świąt branżowych, państwowych i firmowych,
  • wydatki na kawę, herbatę, napoje, alkohol służące podjęciu kontrahentów,
  • wydatki na upominki dla kontrahentów, nagrody rzeczowe służące reprezentacji, koszty produktów zużyte na degustacje.

Wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu. Wydatki te jednocześnie w sposób pośredni promują firmę. Pojęcie reprezentacji dotyczy kontaktów podatnika w stosunkach z innymi podmiotami i pozostaje w związku z zakresem prowadzonej przez podatnika działalności.

Na gruncie orzecznictwa przyjmuje się, iż zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników firmy stanowi koszt uzyskania przychodu pod warunkiem wykazania przez podatnika jego związku z przychodem i właściwego udokumentowania. W każdej sytuacji trzeba sprawdzić, jaki jest cel takiego spotkania. W przypadku, gdy wydatki poniesione zostały na zorganizowanie imprezy okolicznościowej oraz spotkań integracyjnych mających na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak impreza integracyjna nie służy takiemu celowi, a spotkania pracowników mają charakter typowo rozrywkowy i konsumpcyjny, to w takim przypadku nie można uznać, iż poniesione wydatki mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów.

Trzeba pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego. Dlatego podatnik powinien posiadać dowody dokumentujące integrujący i motywacyjny charakter imprezy, (np. przykładowy program imprezy integracyjnej przygotowany przez osoby odpowiedzialne za organizację spotkania, listy pracowników biorących udział w spotkaniu itp.).

Z opisu stanu faktycznego nie wynika, że impreza, nazwana przez Spółkę okolicznościowo - integracyjną z okazji otwarcia nowego zakładu produkcyjnego miała charakter motywacyjny czy integrujący pracowników. Ponadto uczestnikami takiej imprezy były osoby niezatrudnione w Spółce.

Zgodnie z powyższym poniesione przez Spółkę wydatki na zorganizowanie spotkania - imprezy okolicznościowo - integracyjnej z okazji otwarcia nowego zakładu produkcyjnego dla pracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli władz lokalnych, na którym zapewniono m.in. oprawę artystyczną, poczęstunek (w formie bufetu i serwowany do stołu), nie mogą być uznane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

źródło: interpretacje.tmxp.pl

[red. hotelarze.pl - 02.04.2008]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl