hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

Turyści a hotele. Podsumowanie 2004 r.

Sektorowy podział Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych
Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (w milionach USD),
dane na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Rodzaj działalności Kapitał zainwestowany % całości
Inwestycje powyżej 1 mln USD, w tym m.in. 80 649,8 100
- Działalność produkcyjna 32 199,9 39,9
- Pośrednictwo finansowe 18 878,5 23,4
- Handel i naprawy 9 517,4 11,8
- Transport, gospodarka magazynowa, łączność 7 861,4 9,7
- Hotele i restauracje 885,3 1,1
- Górnictwo i kopalnictwo 228,6 0,3
- Rolnictwo 76,3 0,1

Źródło: PAIiIZ 2005

Źródło: GUS

*  *  *

Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2004 roku w Polsce były zarejestrowane 6972 obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których znajdowało się 584,6 tys. miejsc noclegowych. Z opracowanych danych wynika, że obiekty w Polsce są średniej wielkości – przeciętnie dysponują 84 miejscami noclegowymi. Liczba wszystkich obiektów i dostępnych miejsc zmniejszyła się w 2004 roku o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Zarejestrowana baza noclegowa badana przez GUS obejmuje 18 rodzajów obiektów zbiorowego zakwaterowania. Wśród nich najliczniejszą grupę, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowiły ośrodki wczasowe (1510 obiektów), które oferowały 143,5 tys. miejsc noclegowych, tj. 24,5% ogólnej ich liczby. Od wielu lat obserwuje się systematyczne zmniejszanie się liczby obiektów zaliczonych do tej grupy - w 2004 roku ich liczba zmalała o 7%, a dostępnych miejsc o 6,6%. Następną grupą pod względem wielkości zasobów są hotele, w których liczba miejsc wyniosła w 2004 roku 122,9 tys., co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Duży udział w ogólnej liczbie obiektów i miejsc noclegowych miały obiekty niesklasyfikowane, chociaż ich liczba zmalała o 32% w stosunku do 2003 roku w związku z wyłączeniem, m.in. z tej grupy, części obiektów zaliczonych do tzw. „innych obiektów hotelowych”.

W 2004 roku z obiektów zbiorowego zakwaterowania skorzystało 15,7 mln turystów, (o 8% więcej niż w 2003 roku), w tym 3,9 mln gości z zagranicy. Liczba turystów zagranicznych nocujących we wszystkich obiektach wzrosła o 18%. Połowa wszystkich korzystających z bazy noclegowej (7,9 mln) zatrzymała się w hotelach, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu do poprzedniego roku.
Dużą popularnością cieszyły się także inne obiekty hotelowe, w których nocowało 1,2 mln gości. Podobna liczba turystów korzystała z noclegów w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (1,2 mln) i pozostałych niesklasyfikowanych obiektach (1,3 mln). W ośrodkach wczasowych zatrzymało się 1,5 mln turystów. Udział tych obiektów w obsłudze ruchu turystycznego zmalał o 4% w porównaniu do 2003 roku.
Udział procentowy korzystających z noclegów turystów polskich i zagranicznych kształtował się bardzo podobnie jak w 2003 r., tzn. obcokrajowcy stanowili 25% ogółu korzystających. Mniejsza różnica procentowa wystąpiła w hotelach, gdzie Polacy stanowili 60%, a turyści zagraniczni 40%. W „pozostałych obiektach zbiorowego zakwaterowania” turyści zagraniczni zatrzymywali się zdecydowanie rzadziej i stanowili tylko 9%.

Od stycznia do końca grudnia 2004 roku w hotelach, motelach i pensjonatach wynajęto 11,0 mln pokoi, w tym ok. 4,3 mln turystom zagranicznym, co stanowiło prawie 40% ogólnej liczby wynajętych pokoi w tych obiektach. Najwięcej, bo aż 9,1 mln pokoi wynajęto w hotelach (w tym 4,0 mln turystom zagranicznym). Największy stopień wykorzystania pokoi w hotelach, motelach i pensjonatach zanotowano w województwie małopolskim (44%), mazowieckim (43%) i pomorskim (39%). Wykorzystanie pokoi w hotelach, motelach i pensjonatach w 2004 r. wyniosło ok. 36%. Najniższy wskaźnik wykorzystania pokoi w hotelach, motelach i pensjonatach zanotowano w styczniu i grudniu (27% i 29%).

Najwięcej turystów korzystających z noclegów w turystycznej bazie zbiorowego zakwaterowania – podobnie jak w roku poprzednim - zanotowano w województwie małopolskim (2,3 mln), mazowieckim (2,0 mln) i dolnośląskim (1,7 mln). Nocowali oni głównie w hotelach, ośrodkach wczasowych i ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych.

Ponad połowa wszystkich noclegów udzielonych cudzoziemcom została udzielona przez obiekty położone w trzech województwach: zachodniopomorskim (20,8%), małopolskim (17,5%) i mazowieckim (15,1%). Istotny udział w obsłudze turystów zagranicznych miały także obiekty z województwa dolnośląskiego, na które przypadło 12,2% noclegów, z których skorzystali turyści zagraniczni w 2004 roku. W odniesieniu do turystów krajowych, struktura noclegów według województw kształtowała się podobnie – na pierwszym miejscu znalazło się zachodniopomorskie z udziałem 19,1% udzielonych noclegów, następnie małopolskie (15,2%), a trzecie w kolejności było pomorskie (11%).

źródło: GUS

Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w województwie pomorskim w 2004 r.

W 2004 r. w województwie pomorskim prowadziło działalność 800 turystycznych obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania.
Baza noclegowa turystyki według stanu w końcu lipca 2004 r. składała się z 154 obiektów hotelarskich (92 hoteli, 5 moteli,
23 pensjonatów, 34 innych obiektów hotelowych) oraz 646 pozostałych obiektów. Wśród obiektów noclegowych turystyki 40,3% było obiektami całorocznymi.
Obiekty zbiorowego zakwaterowania dysponowały 87,3 tys. miejsc noclegowych, w tym do dyspozycji hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów hotelowych pozostawało 14,8% ogólnej liczby miejsc.

W 2004 r. w obiektach noclegowych turystyki przebywało 1.309,4 tys. turystów, tj. o 46,0 tys. (o 3,6%) więcej niż rok wcześniej.
Turyści zagraniczni stanowili 20,8% ogólnej liczby turystów i było ich o 11,0% więcej niż w 2003 r.
Wśród turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej w 2004 r. przeważali Niemcy – 52,7% (o 17,2 tys. więcej niż w 2003 r.), Szwedzi – 6,8% (o 2,3 tys. więcej), Anglicy – 3,4% (o 1,5 tys. więcej), Francuzi – 3,3% (o 0,8 tys. więcej) i Włosi – 2,9% (o 0,3 tys. więcej).

Średni pobyt turysty zagranicznego w obiekcie, podobnie jak w 2003 r., trwał 2,4 dnia. Obcokrajowcy najdłużej przebywali w zakładach uzdrowiskowych (12,1 dnia), zespołach ogólnodostępnych domków turystycznych (5,7 dnia), ośrodkach wczasowych (5,2 dnia) i ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (5,1 dnia), najkrócej w motelach (1,7 dnia) i schroniskach młodzieżowych (1,9 dnia).
Turyści przebywali najczęściej w hotelach (40,9% ogólnej ich liczby), ośrodkach wczasowych (20,0%) i w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (9,0%).

W 2004 r. obiekty noclegowe turystyki udzieliły 5.142,2 tys. noclegów. Hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe wynajęły 799,2 tys. pokoi. Najwięcej pokoi wynajęto w hotelach 692,4 tys., w tym turystom zagranicznym 292,3 tys. (wzrost w stosunku do 2003 r. odpowiednio o 7,9% i o 7,8%).

Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych mierzony stosunkiem liczby udzielonych noclegów do nominalnej liczby
miejsc noclegowych wystąpił w czterech miesiącach letnich: w maju – 33,2%, czerwcu – 35,8%, lipcu – 53,8% i w sierpniu – 51,6%.

źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku

Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w województwie małopolskim w 2004 r.

Bazę noclegową województwa małopolskiego w końcu lipca 2004 r. stanowiły 873 obiekty zbiorowego zakwaterowania, z tego 257 obiektów hotelowych (hotelopodobnych) i 616 pozostałych turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. Na ogólną liczbę obiektów hotelowych (hotelopodobnych) składały się: hotele (154), motele (12), pensjonaty (62) oraz inne obiekty hotelowe (29).
Do pozostałych obiektów zbiorowego zakwaterowania, zgodnie z metodologią badania, zaliczono: domy wycieczkowe (20), schroniska (27), schroniska młodzieżowe (11), szkolne schroniska młodzieżowe (36), ośrodki wczasowe (165), ośrodki kolonijne (14), ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (68), domy pracy twórczej (15), zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych (16), kempingi (14), pola biwakowe (16), ośrodki do wypoczynku sobotnio–niedzielnego i świątecznego (6), zakłady uzdrowiskowe
(41) oraz pozostałe niesklasyfikowane obiekty (167).

W końcu lipca 2004 r. turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania dysponowały 65,3 tys. miejscami noclegowymi, w tym prawie 25% miejsc w hotelach, ponad 17% w ośrodkach wczasowych a blisko 14% w pozostałych niesklasyfikowanych obiektach zbiorowego zakwaterowania.

W 2004 r. z usług turystycznych obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania korzystało 2.305,1 tys. osób. Prawie połowa turystów odwiedzających województwo małopolskie zatrzymała się w hotelach; w 2004 r. hotele przyjęły 1108,2 tys. osób, czyli 48,1% ogółu turystów. Ośrodki wczasowe wybrało 212,2 tys. osób, ośrodki szkoleniowo–wypoczynkowe – 169,1 tys. osób, pozostałe niesklasyfikowane obiekty (tj. internaty, domy studenckie, które w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem pełniły role turystycznych obiektów noclegowych) – 231,7 tys. osób.

W porównaniu z 2003 r. liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych zwiększyła się o 258,0 tys. osób (o 12,6%). Więcej gości niż rok wcześniej przyjęły: hotele (o 27,5%), schroniska (o 16,4%), zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych (o 13,1%), zakłady uzdrowiskowe (o 6,1%), ośrodki wczasowe (o 3,1%).

W 2004 r. w turystycznych obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania udzielono 7081,7 tys. noclegów, czyli o 551,5 tys. noclegów więcej niż przed rokiem. Najwyższy odsetek udzielonych noclegów odnotowano w hotelach (31,7%), ośrodkach wczasowych (13,6%), zakładach uzdrowiskowych (17,2%).

Przeciętny pobyt turysty w obiekcie noclegowym w 2004 r. wyniósł 3,1 dnia i był prawie identyczny jak rok wcześniej – 3,2 dnia. Najdłużej turyści przebywali w zakładach uzdrowiskowych (12,5 dnia), ośrodkach kolonijnych (7,0 dni), domach pracy twórczej (4,9 dnia) i pensjonatach (4,2 dnia). Najkrócej gościli w motelach (1,4 dnia) i ośrodkach do wypoczynku sobotnio–niedzielnego i świątecznego (1,6 dnia).

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych, mierzony stosunkiem liczby udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych, w 2004 r. osiągnął poziom 35,6%, czyli był o 0,9 punktu procentowego wyższy niż rok wcześniej. Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych wystąpił w okresie letnim; w czerwcu – 39,8%, w lipcu – 48,6%, w sierpniu – 50,3% a we wrześniu – 40,0%.
Spośród wszystkich rodzajów turystycznych obiektów najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych (64,3%) zanotowały zakłady uzdrowiskowe.

W 2004 r. turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania przyjęły 725,6 tys. turystów zagranicznych, czyli o 171,9 tys. osób więcej niż przed rokiem. W 2004 r. obcokrajowcy stanowili 31,5% ogółu osób korzystających z noclegów, rok wcześniej 27,0%. Ponad 80% gości przybyłych z zagranicy zakwaterowało się w hotelach, głównie trzy i cztero gwiazdkowych.
Najliczniejszą grupę cudzoziemców odwiedzających Małopolskę w 2004 r. stanowili mieszkańcy Europy (75,2%), w dalszej kolejności – Ameryki Północnej (11,0%) i Azji (9,9%). Wśród przybyszów z krajów europejskich przeważali obywatele Niemiec (20,0%), Wielkiej Brytanii (12,4%) i Włoch (9,8%).
Średni czas pobytu turysty zagranicznego w województwie wynosił 2,3 dnia.
Najdłużej obcokrajowcy przebywali w obiektach położonych na terenie powiatu nowosądeckiego (średnio – 5,4 dnia), suskiego (3,5 dnia) i brzeskiego (3,4 dnia).

źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie

Ruch turystyczny w okresie I-IX 2004 r. :

- 28,7 mln Polaków wyjechało za granicę (o 6% mniej niż w tym samym okresie 2003 r.)
- 45,7 mln cudzoziemców przyjechało do Polski (o 19% więcej niż w 2003r.).
  Zmalał ruch z Danii, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Estonii i Grecji .
- wg szacunku Instytutu Turystyki do Polski przyjechało około 10,8 mln turystów, o 2,3% więcej
  niż w tym samym okresie 2003 r.

Przyjazdy i wyjazdy z Polski w I półroczu 2004 r.

Według danych Straży Granicznej, w I półroczu 2004 r. na granicach polskich dokonano 86,8 mln odpraw osób1) wjeżdżających i wyjeżdżających z Polski, tj. o 9,4% więcej niż przed rokiem (w I półroczu ub. roku odpowiednio o 10,9% mniej). Odprawy cudzoziemców wjeżdżających i wyjeżdżających z Polski stanowiły 61,9% ogółu odpraw (przed rokiem - 55,9%).

Największy ruch obserwowano na zachodniej granicy Polski, na której w I półroczu br. liczba odpraw ukształtowała się na poziomie 39,9 mln, tj. o 24,0% wyższym niż przed rokiem (wobec spadku odpowiednio o 4,8% w I półroczu ub. roku). Udział odpraw na tej granicy w liczbie odpraw ogółem wyniósł 46,0%, wobec 40,5% przed rokiem.

Nieznaczny wzrost liczby odpraw zanotowano na granicy południowej. Przekroczyło ją 30,5 mln osób, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem (w I półroczu ub. roku spadek odpowiednio o 20,1%). Odprawy na tej granicy stanowiły 35,2% ogólnej liczby odpraw, wobec 37,8% w roku poprzednim. Przejścia graniczne z Czechami przekroczyło 23,9 mln osób (o 4,1% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 78,5% odpraw dokonanych na granicy południowej. Na granicy ze Słowacją odprawiono 6,6 mln osób (o 31,3% więcej niż w I półroczu ub. roku).

Zmalała liczba odpraw na wschodniej granicy Polski. W I półroczu br. dokonano tam 12,1 mln odpraw, tj. o 6,9% mniej niż przed rokiem (wobec spadku odpowiednio o 4,9% w analogicznym okresie ub. roku). Największy spadek notowano na granicy z Białorusią, na której odprawiono 3,9 mln osób, tj. o 13,8% mniej niż w ub. roku (przed rokiem odpowiednio o 4,3% mniej). Zmalała również liczba osób przekraczających granicę z Ukrainą i Rosją. Na granicy z Ukrainą dokonano 5,1 mln odpraw (o 7,3% mniej niż w I półroczu ub. roku). Granicę z Rosją przekroczyło 1,6 mln osób, tj. o 2,3% mniej niż przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba odpraw dokonanych na przejściach granicznych z Litwą. Przekroczyło je 1,6 mln osób, tj. o 11,3% więcej niż w roku poprzednim.

W portach lotniczych dokonano 2,7 mln odpraw (o 22,9% więcej niż przed rokiem), w tym na Okęciu - 2,1 mln (o 16,2% więcej). Odprawy na Okęciu stanowiły 76,6% ruchu granicznego na polskich lotniskach.

W portach morskich odprawiono 1,5 mln osób, tj. o 21,8% mniej niż przed rokiem (w I półroczu ub. roku wzrost odpowiednio o 4,3%). Z morskich przejść granicznych w Nowym Warpnie i Świnoujściu skorzystało 1,2 mln osób (o 21,6% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku), co stanowiło 77,8% przekroczeń granicy polskiej drogą morską.

W I półroczu br. dokonano 27,2 mln odpraw cudzoziemców wjeżdżających do Polski, tj. o 21,0% więcej niż przed rokiem (w I półroczu ub. roku odpowiednio o 3,2% mniej). Obywatele krajów ościennych stanowili 94,1% ogółu wjeżdżających (w ub. roku odpowiednio - 93,4%). Wśród przyjeżdżających najliczniejszą grupę stanowili Niemcy (14,7 mln osób, tj. 54,0% ogółu przyjazdów cudzoziemców), których przyjechało o 37,7% więcej niż przed rokiem (w ub. roku odpowiednio o 2,0% mniej). Liczba odpraw Czechów przybyłych do Polski wyniosła 4,1 mln (o 13,6% więcej niż przed rokiem). Odprawiono 1,7 mln Słowaków wjeżdżających do Polski, tj. o 82,6% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Z państw sąsiadujących z Polską na wschodzie najliczniej odwiedzali nas obywatele Ukrainy - 2,1 mln odpraw (o 14,0% mniej niż w roku poprzednim) i Białorusi - 1,7 mln (o 11,1% mniej). Z Rosji i z Litwy przyjechało po 0,6 mln osób, tj. odpowiednio o 13,9% i 2,4% mniej niż w I półroczu ub. roku.

Zmalała liczba odpraw Polaków wyjeżdżających za granicę. W I półroczu br. wyniosła ona 16,8 mln (o 6,5% mniej niż przed rokiem, wobec spadku odpowiednio o 18,4% w I półroczu ub. roku).
 

1) W badaniu Straży Granicznej rejestrowane są przekroczenia granicy, w związku z tym ta sama osoba kilkakrotnie przekraczająca granicę jest traktowana jako kilka osób.

źródło: GUS

*  *  *

Zasadnicze tendencje zaobserwowane w 2004 r.

W 2004 roku na granicach Polski zanotowano około 62 mln przyjazdów cudzoziemców (o 19% więcej niż w 2003 r.), w tym 14,3 mln przyjazdów turystów (wzrost o 4,2%). Dla przypomnienia: w 2003 r. było około 13,7 mln przyjazdów turystów (o 2% mniej niż w 2002 r.), a w 2002 roku do Polski przyjechało łącznie około 14 milionów turystów, o 6,8% mniej niż w 2001 roku.

  • Godny uwagi jest znaczny wzrost ruchu z Niemiec i z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jednak należy pamiętać, że w tej grupie krajów dominują jednodniowe wizyty w rejonach przygranicznych (Niemcy, Słowacja, Czechy, Litwa).
  • Wzrost liczby przyjazdów z pozostałych poza Niemcami krajów „starej” Unii Europejskiej był mniejszy (łącznie o 9,1%, z czego w IV kwartale o 12,6%); w przypadku tych krajów mamy do czynienia na ogół z przyjazdami turystycznymi, czyli trwającymi dłużej niż jeden dzień (tj. z noclegiem).

Według szacunków Instytutu Turystyki, w 2004 roku Polacy w wieku 15 i więcej lat wzięli udział w 39,6 mln (w 2003 r. - 48,4 mln) krajowych podróży turystycznych, z których ponad jedną trzecią (37%) stanowiły długookresowe, obejmujące 5 i więcej dni, a niecałe dwie trzecie (63%) - krótkookresowe, obejmujące 2-4 dni (ale połączone co najmniej z jednym noclegiem poza miejscowością zamieszkania). W związku ze spadkiem uczestnictwa Polaków w wyjazdach krajowych, odnotowujemy spadek łącznej liczby podróży o 18,2%. Uczestnictwo Polaków w zagranicznych wyjazdach turystycznych wzrosło o jeden punkt procentowy: po znacznym spadku w 2003 roku; wzrosła liczba mieszkańców Polski wyjeżdżających za granicę na 5 i więcej dni.

10,8 mln przyjazdów turystów w ciągu III kwartałów 2004 r. oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu z 2003 rokiem.
Wzrostowi liczby przyjazdów z krajów piętnastki UE i krajów pozaeuropejskich towarzyszy spadek liczby przyjazdów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Dominowały, zwłaszcza w I kwartale przyjazdy w celach służbowych i w interesach, zmalał odsetek wizyt w celach rodzinno-towarzyskich i przyjazdów typowo turystycznych.
Nie uległ zmianie znaczny udział przyjazdów organizowanych w pełni samodzielnie (bez udziału biur podróży), wzrosła średnia długość pobytu.
Stan bezpieczeństwa i koszty pobytu oceniono gorzej niż w 2003r, ale opinie o jakości usług turystycznych, warunkach dojazdu i warunkach sanitarnych uległy poprawie. W 2003 r. najwięcej uwag krytycznych dotyczyło kosztów pobytu. podobnie było w 2004 r. - z tendencja rosnącą z kwartału na kwartał, wraz z umacnianiem się złotówki.
Z bazy hotelowej korzystało ogółem 41% turystów (mniej niż w 2003 r.). Niemcy stosunkowo często korzystali z noclegów u rodziny i znajomych (30%).
Największy 29% odsetek wizyt typowo turystycznych zanotowano w III kw. w pierwszym było ich 16%, a II - 22%. Natomiast wizyty służbowe i przyjazdy na zakupy : ich udział malał z kwartału na kwartał.

źródło: Instytut Turystyki

Według szacunków Instytutu Turystyki, w 2004 roku Polacy w wieku 15 i więcej lat wzięli udział w 39,6 mln (w 2003 r. - 48,4 mln) krajowych podróży turystycznych,

Sytuacja gospodarstw domowych w 2004 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych

TABL. 8. ODSETEK OSÓB W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM WEDŁUG WYBRANYCH CECH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

GOSPODARSTWA DOMOWE Granice ubóstwa
relatywnaa) ustawowab) minimum egzystencjic)
2003d) 2004 2003d) 2004 2003d) 2004
w % osób
OGÓŁEM 20,4 20,3 18,1 19,2 10,9 11,8
Miasto 13,7 14,0 11,9 12,9 6,8 7,7
Wieś 31,2 30,4 28,0 29,3 17,5 18,5
Grupy społeczno-ekonomiczne            
Pracowników 17,0 17,3 14,7 16,7 8,1 9,4
Pracowników użytkujących gospodarstwo rolne 29,1 25,8 25,5 25,8 14,6 14,7
Rolników 33,2 32,3 29,4 31,6 17,2 19,9
Pracujących na własny rachunek 12,1 13,6 11,0 13,2 7,0 8,9
Emerytów i rencistów 16,7 17,1 14,7 14,7 9,1 9,5
Emerytów 10,7 10,9 9,6 8,9 5,6 5,6
Rencistów 26,9 28,5 23,5 25,4 15,1 16,8
Utrzymujących się z niezarobkowych źródeł 45,5 43,0 42,9 41,5 31,3 30,6
Typ biologiczny gospodarstwa            
Gospodarstwa jednoosobowe 5,9 6,1 6,9 6,5 2,7 3,3
Małżeństwa bez dzieci na utrzymaniu 5,3 5,6 4,3 2,8 2,3 2,8
Małżeństwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu 11,4 12,3 9,4 9,5 5,3 6,4
Małżeństwa z 2 dzieci na utrzymaniu 19,3 18,5 17,1 18,1 10,3 9,7
Małżeństwa z 3 dzieci na utrzymaniu 34,0 35,6 29,6 37,6 18,0 21,4
Małżeństwa z 4 i więcej dzieci na utrzymaniu 59,7 55,9 56,1 62,4 41,8 40,1
Matka lub ojciec z dziećmi na utrzymaniu 25,4 23,8 22,2 22,0 12,3 15,2

a)  50% średnich miesięcznych wydatków gospodarstw domowych.    b)  Kwota, która zgodnie z ustawą uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej.   c)  Szacowane przez IPiSS.   d)  Dane zmienione w stosunku do wcześniej publikowanych ze względu na zastosowanie nowego systemu ważenia wyników badania budżetów gospodarstw domowych.

Źródło: GUS

Bieżące informacje o ruchu turystycznym - I kwartał 2005 r.

W I kwartale 2005 roku zanotowano 8,2 mln wyjazdów Polaków za granicę (o 4% więcej niż w I kwartale 2004 r.) i 12,9 mln przyjazdów cudzoziemców (o 12,3% więcej).
Znaczny wzrost przyjazdów z Niemiec wynika głównie z intensywnego handlu przygranicznego.
Zwraca uwagę ponad dwudziestoprocentowy wzrost liczby przyjazdów z pozostałych poza Niemcami krajów „starej” UE.
Utrzymuje się tendencja wzrostowa w ruchu lotniczym: liczba Polaków podróżujących za granicę drogą powietrzną wzrosła o 66%,
a liczba cudzoziemców odprawionych w portach lotniczych – o 38%.

Przyjazdy cudzoziemców do Polski w I kwartale 2003-2005 (w tys.) i zmiany (w%)

  I kw 2003 I kw 2004 I kw 2005 zmiana 05/04
Ogółem,
     w tym m.in.
9592,3 11491,3 12908,1 12,3%
Niemcy 4481,8 6017,0 7902,6 31,3%
15 UE bez Niemiec 283,7 315,3 383,0 21,5%
Nowe kraje UE 2232,0 2881,5 2283,1 -20,8%

 

Prognozy ruchu turystycznego (III 2005 r.)

Według prognoz Instytutu Turystyki średnioroczna dynamika liczby przyjazdów turystów do Polski w latach 2004 - 2007 wyniesie blisko 5%. Istotnego wzrostu liczby przyjazdów należy oczekiwać z Niemiec z nieościennych krajów starej Unii Europejskiej (w tempie 8,4% rocznie), Ameryki Północnej i pozostałych krajów zamorskich.
Ogółem liczba przyjazdów turystów będzie rosła od 14,3 w 2004 roku do 16,5 mln w 2007 roku.

źródło: Instytut Turystyki

*  *  *

Polska gospodarka wciąż mało konkurencyjna

Ponad 3 tys. czołowych menedżerów, naukowców i rządowych urzędników całego świata otrzymało najnowszą edycję przygotowywanego co roku przez instytut IMD w Lozannie raportu o konkurencyjności światowych gospodarek.

Niestety, dowiedzą się z niego, że Polska wciąż nie jest atrakcyjnym miejscem do robienia biznesu. Aż 56 innych państw i regionów oferuje lepsze warunki. I co więcej, atrakcyjność Polski stopniowo spada. Jeszcze kilka lat temu tendencja była pozytywna - w pierwszych latach tego wieku Polska drapała się w górę, a jej konkurencyjność każdego roku oceniana była coraz lepiej i w 2002 roku w rankingu IMD zajmowaliśmy 45. miejsce. Potem nastąpił jednak gwałtowny spadek, obecnie, tak jak w ubiegłym roku, jesteśmy na 57. pozycji. Tylko trzy państwa sklasyfikowane zostały gorzej.

Zdaniem autorów rankingu, skuteczność naszego biznesu jest bardzo mała. W tych dziedzinach w bardzo wielu podrankingach zajmujemy ostatnie bądź przedostatnie miejsce.
Jeszcze gorzej jest z polskimi firmami i ich szefami - pracownicy nie mają motywacji, menedżerowie nie są wiarygodni, marketing jest na niskim poziomie, rady nadzorcze nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków, pojęcie etyki w biznesie właściwie nie istnieje, a bankowe przepisy utrudniają jego prowadzenie.

Zdaniem IMD mamy najgorszą ze wszystkich analizowanych państw i regionów telekomunikację, jesteśmy słabo zinformatyzowani, mamy kiepskie połączenia lotnicze wewnątrz kraju i z resztą świata, przepisy utrudniające stosowanie i rozwój nowych technologii oraz zatrudnianie zagranicznych specjalistów. Źle na atrakcyjność Polski wpływa też wysoki VAT, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz wysokie bezrobocie.

Polska jest rzeczywiście wyjątkiem, bo dla większości ubiegłoroczne przystąpienie do UE zwiększyło atrakcyjność nowych członków - powiedziała "Gazecie" Suzan Rosselet, jedna z autorek raportu.
Szczególnie negatywnie Polska wypadła w kwestionariuszach, jakie wypełnili szefowie największych działających w Polsce przedsiębiorstw. Są to zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, wielu z nich z solidnym międzynarodowym doświadczeniem. Ich percepcja warunków w Polsce jest pesymistyczna - dodała.

IMD, jeden z najbardziej prestiżowych na świecie instytutów szkolących wysokiej klasy menedżerów, doroczny ranking konkurencyjności publikuje od 1989 roku. Przygotowywany jest on na bazie ponad 320 szczegółowych kryteriów. W ocenie brane są pod uwagę zarówno czysto statystyczne dane, jak i opinie ponad 4 tys. szefów największych firm z całego świata. W przygotowaniu rankingu IMD współpracuje z lokalnymi instytucjami naukowymi. Polskim partnerem jest Szkoła Główna Handlowa.


źródło: gazeta.pl [11-05-2005]

*  *  *

W dniach 18-19.10.2004 r. odbyło się 67 posiedzenie plenarne Europejskiej Komisji Turystyki (ETC). Oto najważniejsze wątki posiedzenia:
1. Europa wciąż jest główną destynacją turystyczną świata - z ponad połową światowych przyjazdów - 57,8 % oraz przychodów - 54,8 %. Jednak rynek się powiększa, a udział Europy w nim maleje. Wg prognoz WTO w 2020 r. udział Europy w globalnym rynku turystycznym zmniejszy się do 45,9%.
Stąd budowa wspólnej marki dla krajów członkowskich ETC. Przeprowadzone badania nt. wizerunku Europy pozwoliły wyszczególnić 3 grupy głównych wartości i motywów przewodnich przyszłej "Marki Europa":
1) "Nie do zapomnienia" (ciepło, gościnność, ludzie, styl życia, kuchnia, zabawa);
2) "Inspiracje" (kultura, sztuka, architektura, muzyka, pejzaże, miejsca, miasta);
3) "Autentyczność" (historia, dziedzictwo, tradycje, widowiska, zamki i muzea, słynne miejsca i ludzie).

2. Kategoryzacja i standaryzacja obiektów hotelowych.
Podkreślono, że definicje standardu dla zakwaterowania już istnieją, a produkty turystyczne nie podlegają standaryzacji ze względu na ich różnorodność.
Natomiast odnośnie raczkującej jeszcze u nas turystyki medycznej czy uzdrowiskowej padły stwierdzenia, że należy dyrektywą określić wymogi.

3. Turystyka młodzieżowa.
Wg WTO turystyka młodzieżowa stanowi 20% ruchu turystycznego, co oznacza 140 mln podróży rocznie, z czego 70% z krajów europejskich. Omawiając perspektywy dla turystyki młodzieżowej podkreślano znaczenie rynków Chin, Azji, krajów Europy środkowo-Wschodniej i Rosji. Padły postulaty zniesienia wiz dla młodzieży w Europie.

[hotelarze.pl - 17.05.2005]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl